Δωρεάν πρόσβαση στη συλλογή JoVE Core Bio

Η συλλογή JoVE Core Bio του επιστημονικού βίντεο-περιοδικού JoVE (Journal of Visualized Experiments) διατίθεται ελεύθερα προσβάσιμη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 μέσω της ιστοσελίδας https://www.jove.com/science-education/jovecore. Η συλλογή είναι οργανωμένη σε ενότητες και κεφάλαια και περιέχει βίντεο θεμελιωδών εννοιών υποστηρίζοντας την επιστημονική μάθηση σε όλα τα επίπεδα.

Ο έλεγχος πρόσβασης, όπως συνηθίζεται, γίνεται με αναγνώριση διευθύνσεων δικτύου (IP recognition).

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Ελεύθερη πρόσβαση σε άρθρα και κεφάλαια βιβλίων του Springer

Με αφορμή τον εορτασμό του νέου κινέζικου έτους, ο εκδοτικός οίκος Springer διαθέτει 100 άρθρα και 88 κεφάλαια βιβλίων από Κινέζους συγγραφείς ελεύθερα διαθέσιμα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Το παραπάνω περιεχόμενο είναι προσβάσιμο μέσω των ακόλουθων θεματικών κατηγοριών, όπως τις έχει διαμορφώσει ο εκδότης:

Δωρεάν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου, ο εκδοτικός οίκος IOP Publishing καθιστά ελεύθερα προσβάσιμα τέσσερα ηλεκτρονικά βιβλία από τις 28 Ιανουαρίου έως τις 11 Φεβρουαρίου με σκοπό να παρέχει στους ερευνητές και καθηγητές ελεύθερα προσβάσιμο περιεχόμενο στην ιατρική φυσική. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους τίτλους των ηλεκτρονικών βιβλίων και τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.

Δωρεάν πρόσβαση στο Annual Review of Public Health

Το περιοδικό Annual Review of Public Health, διατίθεται πλέον με καθεστώς ανοικτής πρόσβασης υπό την άδεια Creative Commons-Αναφορά-Παρόμοια Διανομή. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Robert Wood Johnson Foundation ακολουθείται η ίδια πολιτική της ανοικτής πρόσβασης και για το αρχείο του περιοδικού, δηλαδή για τα έτη 1980-2016.