Δωρεάν πρόσβαση στα περιοδικά του University of Chicago Press

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Βιβλιοθήκη μας εξασφάλισε δωρέαν δοκιμαστική πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά του University of Chicago Press. Η πρόσβαση ισχύει μέχρι τις 8 Ιουλίου και είναι εφικτή μέσω της ιστοσελίδας https://www.journals.uchicago.edu/action/showPublications.

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Ημερολόγιο υπενθυμίσεων για τις δωρεάν πηγές

Στον καιρό της πανδημίας και της έναρξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η ΒΚΠ παρείχε ευκαιρίες πρόσβασης σε ηλεκτρονικό περιεχόμενο, οι οποίες όμως ήταν παροδικές και όχι μόνιμες. Για να διευκολυνθεί το έργο των ερευνητών και να μη χαθεί χρόνος για αυτές τις ευκαρίες, η ΒΚΠ έχει ομαδοποιήσει τις πηγές ανά ημερομηνία τερματισμού της δωρεάν πρόσβασης. Το ημερολόγιο αυτό διατίθεται και σε μορφή Google Calendar, ώστε να το ενσωματώσει κάποιος στη διαδικτυακή έκδοση ή να το ‘κατεβάσει’ ως iCal αρχείο για εφαρμογές προγραμματισμού.

Όλες οι πηγές βρίσκονται στην ιστοσελίδα “Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου”.

Τέλος Μαίου – 31/05/2020

 • Bloomsbury Architecture Library
 • Bloomsbury Education and Childhood Studies
 • Bloomsbury Food Library
 • Cambridge University Press
 • California University Press
 • Johns Hopkins University Press journals and books
 • University of Nebraska Press journals and books
 • Vanderbilt University Press books

Μέσα Ιουνίου – 15/06/2020

 • JOVE Education
 • Elsevier textbooks

Τέλος Ιουνίου – 30/06/2020

 • American Economic Association journals
 • Digital Loeb Classical Library
 • JSTOR Public Health
 • JSTOR Participating Publishers
 • IEEE eLearning Library
 • GeoScienceWorld book publishers
 • EDP Sciences journals
 • Ohio State University Press journals and books
 • University of Georgia Press books
 • University of North Carolina Press books
 • University Press of Colorado books
 • Temple University Press books
 • Utah State University Press books
 • IEEE Technology eBooks-Annual
 • MIT Press ebooks (παράταση)

Αρχές Ιουλίου – 07/07/2020

 • PNAS
 • University of Chicago Press

Τέλος Ιουλίου – 31/07/2020

 • Springer textbooks
 • SpringerNature ebooks
 • American Physiological Society

Δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στο Proceedings of the National Academy of Sciences

Η ΒΚΠ εξασφάλισε δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στο γνωστό διαθεματικό ερευνητικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences έως τις 7 Ιουλίου 2020. Η πρόσβαση ισχύει για περιεχόμενο που χρονολογείται από το 1915 και είναι εφικτή μέσω της ιστοσελίδας https://www.pnas.org/.

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Δωρεάν πρόσβαση στη Foundations and Trends Technology eBooks Library

Η ΒΚΠ εξασφάλισε δωρεάν πρόσβαση στη Foundations and Trends® Technology eBooks Library μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Πρόκειται για μια αξιόπιστη πηγή για φοιτητές και ερευνητές που αναζητούν μια υψηλού επιπέδου εισαγωγή σε μια νέα θεματική περιοχή. Ο κάθε τίτλος είναι μια απλή μονογραφία περίπου 150 σελίδων. Οι συγγραφείς είναι σημαντικοί ερευνητές του χώρου και παρουσιάζουν μια σύγχρονη ανάλυση και κριτική του θέματος υπό εξέταση, η οποία πιστοποιείται από διαδικασίες ομότιμης κρίσης.

Κατά τη χρήση του περιεχομένου της Foundations and Trends® Technology eBooks Library, παρακαλείσθε να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω (αντιγραφή από το μήνυμα του παρόχου):

1. IEEE is the owner of all rights, titles, and interests in and to the database, including all copyright and other intellectual property rights under United States and International laws.
2. The database is offered herein on an “as is” basis. IEEE makes no warranty as to the quality, performance, or compatibility of the database.
3. Authorized users are not permitted to create a searchable archive by using robots or intelligent agents to access, search, and/or systematically download any portion of IEEE Xplore

Δωρεάν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων του Bloomsbury

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο της υποστήριξης του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου έως το τέλος Μαΐου διατίθεται δωρεάν πρόσβαση στις παρακάτω βάσεις δεδομένων του εκδότη Bloomsbury:

 • Bloomsbury Architecture Library. Πρόκειται για πηγή που αφορά στη μελέτη της αρχιτεκτονικής, της διακόσμησης εσωτερικών χώρων και του αστικού τρόπου ζωής. Προσφέρει πρόσβαση σε μια ευρεία συλλογή κειμένων και εικόνων, η οποία καλύπτει ένα φάσμα από την ιστορία της αρχιτεκτονικής έως καθοδηγητικό υλικό για σχεδιασμό.
 • Bloomsbury Education and Childhood Studies. Προσφέρει συστηματική και ολοκληρωμένη κάλυψη στην Παιδαγωγική και τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και Αγωγής (Education and Childhood Studies). Αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μελέτη και κατανόηση των εκπαιδευτικών συστημάτων, των πολιτικών και των τύπων της παιδικής ηλικίας σε διαφορετικές χώρες του κόσμου.
 • Bloomsbury Food Library. Πρόκειται για μια εκτεταμένη συλλογή περιεχομένου σχετικά με τα τρόφιμα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών όπως η ιστορία, η κοινωνιολογία, η γεωργία, η ανθρωπολογία κ.α. Προσφέρει πρόσβαση σε μια σειρά πηγών όπως εγκυκλοπαίδειες, έργα αναφοράς, ηλεκτρονικά βιβλία κ.α.

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).