Υποδοχή πρωτοετών στη Βιβλιοθήκη

Η ΒΚΠ οργανώνει -ψηφιακά- τέσσερις υποδοχές πρωτοετών φοιτητών στις οποίες θα παρουσιαστεί -σύντομα και περιεκτικά- ο τρόπος λειτουργίας της. Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν ο τρόπος έκδοσης κάρτας μέλους, ο κανονισμός για την κυκλοφορία υλικού, οι συλλογές της Βιβλιοθήκης και η ειδική λειτουργία της σε συνθήκες κορωνοϊού. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ερωτήσεις, ενώ θα υπάρξει κλήρωση για ένα back-pack μεταφοράς Η/Υ δώρο. Οι ψηφιακές υποδοχές θα γίνουν στην πλατφόρμα Skype for Business που χρησιμοποιείται ήδη από το Πανεπιστήμιο Πατρών για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

  • 9 Οκτωβρίου, 12.00-12.30
  • 16 Οκτωβρίου, 10.00-10.30
  • 23 Οκτωβρίου, 12.00-12.30
  • 30 Οκτωβρίου, 10.00-10.30

Οι οδηγοί χρήσης του συστήματος για όσους παρακολουθήσουν κάποια από τις υποδοχές αυτές διατίθενται από τον δικτυακό τόπο https://sfb.sites.upnet.gr/stu-attendee/.

Τέλος, το προσωπικό της ΒΚΠ είναι διαθέσιμο για ενημερώσεις πρωτοετών φοιτητών που θα διοργανώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τα Τμήματα. Οι συντονιστές των ενημερώσεων αυτών μπορούν να επικοινωνούν με το προσωπικό, κ. Αγγελική Γιαννοπούλου (2610 969615) και κ. Αλεξάνδρα Γούδη (2610 969630).

Η εγγραφή σε κάθε μια από τις παρακάτω ψηφιακές υποδοχές γίνεται μέσω της παρακάτω φόρμας. Η εγγραφή είναι προαιρετική και θα εξυπηρετήσει τον καλύτερο προγραμματισμό των υποδοχών, αλλά και την κλήρωση για το δώρο της τσάντας. Το back-pack είναι ευγενική προσφορά της ΙΕΕΕ.


Βράβευση του Ανοικτού Εργαστηρίου Πληροφοριακής Παιδείας

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα εκπαίδευσης χρηστών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών “Ανοιχτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας” επιλέχθηκε ανάμεσα σε 91 προτάσεις και του απονεμήθηκε Σφραγίδα Καλής Διδακτικής Πρακτικής (Good Practice Seal) για την καινοτόμο αξιοποίηση Διαδικτυακών Εργαλείων στην Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση, στα πλαίσια της δράσης Μάθηση 2.0+ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η δράση Μάθηση 2.0+ έχει ως στόχο να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο καλές πρακτικές και καινοτομικές πρωτοβουλίες ενισχύουν την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση. Το Ανοιχτό Εργαστήριο παρουσιάστηκε στην ημερίδα για την Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση 2.0, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 στην Αθήνα.

 

Τα σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχοντας στο 15νθήμερο γνωριμίας των σχολείων με το Πανεπιστήμιο, υποδέχεται σχολεία του Νομού Αχαΐας διοργανώνοντας τις παρακάτω εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Είναι γνωστό ότι τον τελευταίο καιρό οι Βιβλιοθήκες αποτελούν άγνωστο τόπο για τα παιδιά. Με το κυνήγι του χαμένου βιβλίου θα προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε αυτήν τη θεώρηση και να φέρουμε τα παιδιά πιο κοντά στις Βιβλιοθήκες και φυσικά και στα βιβλία. Ξεκινάμε με μία σύντομη ξενάγηση των παιδιών στο χώρο της Βιβλιοθήκης και αφού παρουσιαστεί ο τρόπος αναζήτησης βιβλίων σε αυτήν, τα παιδιά αναλαμβάνουν δράση!!!

Οι υπεύθυνοι, θα τους μοιράσουν φύλλα εργασίας όπου θα αναγράφονται λέξεις κλειδιά που θα πρέπει τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης για να ανακαλύψουν και να εντοπίσουν τα βιβλία που απαιτούνται. Τα βιβλία αυτά θα τους δώσουν στοιχεία που θα τα κατευθύνουν σε νέες αναζητήσεις και σε νέα βιβλία με τελικό έπαθλο έκπληξη.

Στόχος είναι τα παιδιά με παιγνιώδη τρόπο να μάθουν τις βασικές υπηρεσίες και λειτουργίες μίας βιβλιοθήκης αλλά ακόμα περισσότερο να αναζητούν και να εντοπίζουν βιβλία, αναπτύσσοντας δεξιότητες που θα τους φανούν πολύ χρήσιμες είτε ως μαθητές και ακόμα περισσότερο ως φοιτητές.

Διάρκεια δράσης 45’.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΑ TABLETS!!!

Μία σύντομη ξενάγηση στην ιστορία του βιβλίου με παρουσίαση βιβλίων από διαφορετικές εποχές. Με τη βοήθεια οπτικοακουστικού υλικού θα ξεναγηθούμε από τις πήλινες πλάκες των λαών της Μεσοποταμίας στους πάπυρους της Αρχαίας Αιγύπτου και από τις περγαμηνές στα πρώτα εκτυπωμένα αλλά και τα ηλεκτρονικά βιβλία του 21ου αιώνα.

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης θα είναι στη διάθεση των παιδιών από τα πιο παλιά της βιβλία (17ο αιώνα) μέχρι και τα ηλεκτρονικά. Τα παιδιά θα μπορούν να αγγίξουν, να δουν και να μυρίσουν τα παλιά βιβλία, αλλά και να ακούσουν ηλεκτρονικά τα νέα ηχητικά βιβλία και να πλοηγηθούν με τη βοήθεια της τεχνολογίας σε βιβλία που προσφέρονται στο διαδίκτυο.

Θα γίνουν συζητήσεις και θα αναπτυχθούν προβληματισμοί σχετικά με τη ραγδαία εξέλιξη του βιβλίου αλλά και προβλέψεις για το μέλλον του. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα έρθουν πιο κοντά στο βιβλίο, θα το δουν ως ένα ζωντανό οργανισμό που διαμορφώνεται δια μέσου των αιώνων και θα ενδιαφερθούν γι’ αυτό.

Διάρκεια δράσης 45’.

Παρουσίαση

Μυστακίδης Στυλιανός (2610-969632), Παπαδάτου Φιερούλα (2610-969628)

Ημέρες Υποδοχής

Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-14:00