Διακοπές στη λειτουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου “Νημερτής”

Σας ενημερώνουμε ότι το Σαββατοκύριακο 28-29 Μαρτίου 2020 θα παρατηρούνται διακοπές λειτουργίας του Ιδρυματικού Αποθετηρίου “Νημερτής”, λόγω εργασιών αναβάθμισης του. Ζητούμε την υπομονή και κατανοησή σας έαν δεν μπορείτε να συνδεθείτε.

Εργασίες αναβάθμισης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου Νημερτής

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών αναβάθμισης στη Νημερτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή εργασιών το Σαββατοκύριακο. Η αναζήτηση, ανάκτηση και προβολή εργασίων υποστηρίζεται κανονικά. Θα υπάρξει νεότερη ειδοποίηση για την ομαλοποίηση της λειτουργίας της Νημερτούς και της επαναφοράς της δυνατότητας να υποβάλλει κάποιος την εργασία του.