Διάθεση περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης μέσω του Portico

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι 38 τίτλοι περιοδικών των εκδόσεων Manchester University Press, De Gruyter και Dedicated Juncture Researcher’s Association φιλοξενούνται πλέον στο αρχείο Portico, καθώς δεν είναι διαθέσιμοι μέσω του εκδότη ή κάποιας άλλης υπηρεσίας. Τα περιοδικά είχαν εκδοθεί αρχικά ως Ανοικτής Πρόσβασης και θα παραμείνουν ελεύθερα διαθέσιμα στην κοινότητα μέσω του Portico. Πρόκειται για τους ακόλουθους τίτλους με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους (URL) στο Portico:

Manchester University Press

De Gruyter

Dedicated Juncture Researcher’s Association

Ευρετηρίαση περιοδικών της πλατφόρμας Πασιθέη στην EBSCO

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΒΚΠ έχει συνάψει συμφωνία με την EBSCO Information Services για την ευρετηρίαση των ηλεκτρονικών περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα Πασιθέη. Σε αυτή τη φάση ευρετηριάζεται ένα περιοδικό, το Academia που εκδίδεται από το Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο “Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης”, ενώ ένα ακόμη είναι σε διαδικασία εξέτασης.

Στην πλατφόρμα δημοσιεύονται τα νέα τεύχη επιστημονικών περιοδικών που επιμελούνται ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου μας, μεταξύ των οποίων το Review of Science, Mathematics and ICT Education που εκδίδεται από το Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και το Electra που εκδίδεται από το Εργαστήριο Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα του Τμήματος Φιλολογίας.

Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά του De Gruyter

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο της σύναψης σύμβασης με τον εκδοτικό οίκο De Gruyter, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση σε περισσότερους από 340 τίτλους περιοδικών ομότιμης κρίσης σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς και σε θετικές επιστήμες, μηχανική, τεχνολογία και ιατρική. Συγκεκριμένα, τα μέλη του Συνδέσμου έχουν πρόσβαση στις παρακάτω συλλογές του εκδότη:

Ανοικτή πρόσβαση στα περιοδικά του Institution of Engineering and Technology

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τον Ιανουάριο του 2021 και εξής το Institution of Engineering and Technology θα εκδίδει και τους 40 τίτλους περιοδικών του ως περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης (Gold OA journals). Τα περιοδικά είναι διαθέσιμα μέσω του κόμβου IET Research hub στον ιστότοπο Wiley Online Library. Το περιεχόμενο των περιοδικών από το 2013 έως και το 2020 θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο (free access) ενώ το αρχειακό περιεχόμενο, δηλ. πριν το 2013, θα είναι διαθέσιμο μόνο μέσω αγοράς.

Δημοσίευση επιστημονικών εργασιών στον Karger με 50% έκπτωση

Ο εκδοτικός οίκος Karger δίνει την ευκαιρία να δημοσιεύσετε ΟΑ με έκπτωση 50% για περιορισμένο χρονικό διάστημα στα περιοδικά των θεματικών τομέων Καρδιαγγειακών Συστημάτων, Γενετικής και Νευρολογίας & Νευροεπιστήμης. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα περιοδικά:

 • Pulse
 • Journal of Vascular Research
 • Cardiology
 • Cytogenetic and Genome Research
 • Human Heredity
 • Molecular Syndromology
 • Sexual Development
 • Brain
 • Behavior and Evolution
 • Cerebrovascular Diseases
 • Dementia and Geriatric Cognitive Disorders
 • Developmental Neuroscience, European Neurology
 • Neurodegenerative Diseases, Neuroepidemiology
 • Pediatric Neurosurgery
 • Stereotactic and Functional Neurosurgery

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στην αναλυτική ανακοίνωση.