Διάθεση περιοδικών μέσω του Portico

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οκτώ νέοι τίτλοι περιοδικών φιλοξενούνται πλέον στο αρχείο Portico, καθώς δεν είναι διαθέσιμοι μέσω του εκδότη ή κάποιας άλλης υπηρεσίας. Πρόκειται για τους ακόλουθους τίτλους με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους (URL) στο Portico:

Ανοικτή διάθεση του αρχείου της ACM για την περίοδο 1951-2000

Η ACM (Association for Computing Machinery) καθιστά ανοικτό το αρχείο των άρθρων που δημοσιεύτηκαν κατά τα πρώτα 50 χρόνια του εκδοτικού της προγράμματος. Αυτά τα άρθρα, τα οποία δημοσιεύτηκαν μεταξύ του 1951 και του τέλους του 2000, είναι τώρα ανοικτά και ελεύθερα διαθέσιμα για προβολή και λήψη μέσω της ACM Digital Library. Περιέχει περισσότερα από 117.500 άρθρα για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων υπολογιστών. Εκτός από τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1951 και 2000, η ​​ACM έχει επίσης ανοίξει σχετικό και συμπληρωματικό υλικό, όπως σύνολα δεδομένων, λογισμικό, διαφάνειες, ηχογραφήσεις και βίντεο. Η ανοικτή διάθεση των δημοσιεύσεων των 50 πρώτων ετών και του σχετικού περιεχομένου εκφράζει τη δέσμευση της ACM για τη μετάβαση του εκδοτικού της προγράμματος σε καθεστώς πλήρους Ανοικτής Πρόσβασης εντός των επόμενων πέντε ετών.

Διάθεση περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης μέσω του Portico

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι 38 τίτλοι περιοδικών των εκδόσεων Manchester University Press, De Gruyter και Dedicated Juncture Researcher’s Association φιλοξενούνται πλέον στο αρχείο Portico, καθώς δεν είναι διαθέσιμοι μέσω του εκδότη ή κάποιας άλλης υπηρεσίας. Τα περιοδικά είχαν εκδοθεί αρχικά ως Ανοικτής Πρόσβασης και θα παραμείνουν ελεύθερα διαθέσιμα στην κοινότητα μέσω του Portico. Πρόκειται για τους ακόλουθους τίτλους με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους (URL) στο Portico:

Manchester University Press

De Gruyter

Dedicated Juncture Researcher’s Association

Ευρετηρίαση περιοδικών της πλατφόρμας Πασιθέη στην EBSCO

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΒΚΠ έχει συνάψει συμφωνία με την EBSCO Information Services για την ευρετηρίαση των ηλεκτρονικών περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα Πασιθέη. Σε αυτή τη φάση ευρετηριάζεται ένα περιοδικό, το Academia που εκδίδεται από το Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο “Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης”, ενώ ένα ακόμη είναι σε διαδικασία εξέτασης.

Στην πλατφόρμα δημοσιεύονται τα νέα τεύχη επιστημονικών περιοδικών που επιμελούνται ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου μας, μεταξύ των οποίων το Review of Science, Mathematics and ICT Education που εκδίδεται από το Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και το Electra που εκδίδεται από το Εργαστήριο Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα του Τμήματος Φιλολογίας.

Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά του De Gruyter

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο της σύναψης σύμβασης με τον εκδοτικό οίκο De Gruyter, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση σε περισσότερους από 340 τίτλους περιοδικών ομότιμης κρίσης σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς και σε θετικές επιστήμες, μηχανική, τεχνολογία και ιατρική. Συγκεκριμένα, τα μέλη του Συνδέσμου έχουν πρόσβαση στις παρακάτω συλλογές του εκδότη: