Οι ψηφιακές συλλογές της ΒΚΠ στο Greek Digital Journal Archive

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα περιοδικά των ψηφιακών συλλογών «Κοσμόπολις», «Πλειάς» και «Δανιηλίς» πλέον ευρετηριάζονται στη λίστα Greek Digital Journal Archive (GDJA) – Αρχείο Ελληνικών Ψηφιοποιημένων Περιοδικών (ΑΕΨΠ), μία πηγή που επιμελείται η John Miller Burnam Classical Library του University of Cincinnati.

Το GDJA είναι έργο μιας κοινοπραξίας βιβλιοθηκών και αρχείων στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη που δεσμεύεται να ανοίξει την ηλεκτρονική πρόσβαση των ιστορικών συλλογών περιοδικών και εφημερίδων τους στα ελληνικά, αλλά και σε άλλες γλώσσες. Το GDJA κάνει διαθέσιμες τις συλλογές που συχνά δεν είναι προσβάσιμες από το κοινό και παρέχει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης μια ενοποιημένη πηγή για όλα ή τα περισσότερα περιοδικά και εφημερίδες που δημοσιεύτηκαν το 1800-1949. Οι συλλογές του θα περιλαμβάνουν περιοδικά και εφημερίδες στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στις κοινωνικές επιστήμες που εκδόθηκαν στην Ελλάδα ή μεταξύ των ελληνικών κοινοτήτων της διασποράς εκτός Ελλάδος κατά την οθωμανική περίοδο και μετά τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας.

Νέα έκδοση πλατφόρμας Πασιθέη

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής δημοσίευσης επιστημονικών περιοδικών «Πασιθέη». H νέα της διεύθυνση είναι https://pasithee.library.upatras.gr και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης της πλατφόρμας είναι η απόδοση μόνιμων αναγνωριστικών (DOI) στα άρθρα της. Τα DOIs παρέχονται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Η «Πασιθέη» εξυπηρετεί τις εκδοτικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας για δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης και υποστηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής της για στήριξη του κινήματος της Ανοικτής πρόσβασης που υλοποιείται με τον λεγόμενο Χρυσό Δρόμο (Gold Road). Η Βιβλιοθήκη στηρίζει περαιτέρω τις εκδοτικές προσπάθειες των ερευνητών του Ιδρύματος αναλαμβάνοντας την υποβολή των περιοδικών για ευρετηρίαση σε μεγάλες και αναγνωρισμένης αξίας βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.

Παράλληλα με τις τρέχουσες επιστημονικές δημοσιεύσεις, η πλατφόρμα διατηρεί αρχείο του ψηφιακού περιεχομένου επιστημονικών περιοδικών, που είτε έχει τερματιστεί η εκδοτική τους πορεία, είτε εκδίδονται μόνο σε έντυπη μορφή.

Διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας «Πασιθέη»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει διακοπεί η λειτουργία της πλατφόρμας επιστημονικών περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης «Πασιθέη», λόγω εργασιών αναβάθμισης. Εκτιμάται ότι η πλατφόρμα θα επανέλθει σε λειτουργία στις αρχές του Σεπτεμβρίου και θα ενσωματώνει νέα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες. Ευχαριστούμε για την υπομονή και την κατανόηση.

Το περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης «Academia» στο DOAJ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης «Academia», που εκδίδεται μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων «Πασιθέη», ευρετηριάζεται πλέον από το Directory of Open Access Journals. Την έκδοση του περιοδικού «Academia» επιμελείται το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Είναι το δεύτερο περιοδικό που ευρετηριάζεται στο DOAJ μετά το Review of Science, Mathematics and ICT Education. Σύντομα, η πλατφόρμα Πασιθέη θα μεταβεί σε νέα έκδοση, με νέες λειτουργικότητες και χαρακτηριστικά.

Δωρεάν πρόσβαση στη συλλογή JoVE Core Bio

Η συλλογή JoVE Core Bio του επιστημονικού βίντεο-περιοδικού JoVE (Journal of Visualized Experiments) διατίθεται ελεύθερα προσβάσιμη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 μέσω της ιστοσελίδας https://www.jove.com/science-education/jovecore. Η συλλογή είναι οργανωμένη σε ενότητες και κεφάλαια και περιέχει βίντεο θεμελιωδών εννοιών υποστηρίζοντας την επιστημονική μάθηση σε όλα τα επίπεδα.

Ο έλεγχος πρόσβασης, όπως συνηθίζεται, γίνεται με αναγνώριση διευθύνσεων δικτύου (IP recognition).

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).