Διασύνδεση του TurnItIn με το eClass

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, μετά την αναβάθμιση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass, το σύστημα ελέγχου πρωτοτυπίας TurnItIn έχει πλέον διασυνθεθεί με το eClass του Πανεπιστημίου μας.

Πλέον οι διδάσκοντες μπορούν να δημιουργούν και να ρυθμίζουν εργασίες μέσα από το eClass και να τις αναθέτουν σε συγκεκριμένους ή σε όλους τους φοιτητές ενός μαθήματος. Όλες οι ρυθμίσεις τους περνούν αυτόματα στον λογαριασμό τους στο TurnItIn με μόνη προϋπόθεση τη χρήση ενός κοινού email, π.χ. user@upatras.gr, και στα δύο συστήματα. Οι διδάσκοντες μπορούν να ορίζουν τους χρόνους παράδοσης των εργασιών, αν επιθυμούν να αποθηκεύονται οι εργασίες στη βάση του TurnItIn, αν θα προσμετράται η βιβλιογραφία, κλπ. Ακολούθως, οι φοιτητές μπορούν να αναρτούν την εργασία τους, η οποία θα μεταφέρεται αυτόματα στο σύστημα, και να λαμβάνουν παρατηρήσεις ή να βαθμολογούνται από τον διδασκοντά τους.

Οδηγίες χρήσης βρίσκονται στη σχετική ιστοσελίδα.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο TurnItIn

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης στον πρώτο όροφο και αφορά τα μέλη ΔΕΠ, τα μέλη ΕΤΕΠ και τα μέλη ΕΔΙΠ του Ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/news/turnitinseminars18.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο TurnItIn

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης στον πρώτο όροφο και αφορά τα μέλη ΔΕΠ, τα μέλη ΕΤΕΠ και τα μέλη ΕΔΙΠ του Ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/news/turnitinseminars18.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια στο TurnItIn

H Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης διοργανώνει δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση της εφαρμογής TurnItIn τις εξής ημερομηνίες:

  • 29/⁠06, Παρασκευή, 11:00-12:00
  • 09/07, Δευτέρα, 12:00-13:00

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης στον πρώτο όροφο και αφορά τα μέλη ΔΕΠ, τα μέλη ΕΤΕΠ και τα μέλη ΕΔΙΠ του Ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην παρακάτω φόρμα.

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη θα διοργανώσει νέα σεμινάρια του TurnItIn το χειμερινό εξάμηνο. Τα Τμήματα που ενδιαφέρονται να έχουν κεντρικές ενημερώσεις προς όλα τα μέλη τους, μπορούν να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους επικοινωνώντας με την κ. Μαρία Φραντζή (2610 969624).

Βελτιώσεις στη λειτουργία του TurnItIn

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις παρακάτω βελτιώσεις στο σύστημα αποτροπής φαινομένων λογοκλοπής TurnItIn:

  • Ενεργοποιήθηκε σε επίπεδο Ιδρύματος το χαρακτηριστικό Translated Matching. Όσοι ενδιαφέρονται να έχουν αναφορές που καλύπτουν μεταφρασμένα κείμενα πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να το ενεργοποιούν για τις δικές τους εργασίες στις ρυθμίσεις της κάθε μιας. Η ενεργοποίηση αυτού του χαρακτηριστικού θα επιβραδύνει τη λειτουργία του συστήματος και καθυστερεί την παραγωγή της αναφοράς, γιατί μεταφράζει το κείμενο από την αρχική γλώσσα, στην περίπτωση μας τα ελληνικά, στα αγγλικά και στη συνέχεια το ελέγχει με άλλα κείμενα μέσα στις κατηγορίες πηγών που έχετε επιλέξει (βλ. Search Options).
  • Πλέον είναι εφικτή η υποβολή από τους φοιτητές του ιδρύματος, δίχως τη μεσολάβηση του καθηγητή. Για να υποβάλλει ένας φοιτητής μια εργασία θα πρέπει πρώτα να έχει λογαριασμό στο σύστημα. Για να γίνει αυτό, επισκέπτεται το TurnItIn και από το Create New Account δημιουργεί την κατάλληλη εγγραφή πατώντας το Create New Student Account. Για να εγγραφεί σε οποιοδήποτε μάθημα χρειάζεται δύο στοιχεία, τα οποία πρέπει να του δώσει ο διδάσκοντας. Το πρώτο είναι ο κωδικός μαθήματος (Class ID) και το δεύτερο είναι το κλειδί εγγραφής (Enrollment key). Όταν εγγραφεί, ο φοιτητής μπορεί να υποβάλλει μια εργασία (Submit), να δει το κείμενο που έχει υποβάλλει, να κατεβάσει το κείμενο αυτό και να κατεβάσει την απόδειξη ανάρτησης. Εάν ο διδάσκων έχει ρυθμίσει την εργασία ανάλογα, τότε μπορεί να επαναυποβάλλει (Resubmit) την εργασία ή να δει την αναφορά της. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να δει τα αποτελέσματα μόνο των δικών του κειμένων και όχι άλλων φοιτητών που έχουν υποβάλλει στην ίδια εργασία.