Εργασίες αναβάθμισης του αποθετηρίου “Νημερτής”

Για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης του συστήματος, το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών “Νημερτής” θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, κατά το χρονικό διάστημα από τις 8:00 έως και τις 19:00. Κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα είναι δυνατή καμία πρόσβαση στη βάση. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η λειτουργία του αποθετηρίου να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν.

Προσωρινή παύση δυνατότητας σύνδεσης στο αποθετήριο “Νημερτής”

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σαββατοκύριακο δεν θα είναι δυνατή η αυτο-αρχειοθέτηση εργασιών στο ιδρυματικό αποθετήριο Νημερτής για να επιτευχθεί η αναβάθμισή στην έκδοση 7.4, η οποία επιλύει πολλά από τα λειτουργικά ζητήματα (όπως αυτό της απόδοσης) που παρουσιάστηκαν.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την υπομονή και την κατανόησή σας.

Νέα έκδοση του ιδρυματικού αποθετηρίου “Νημερτής”

Λογότυπο "Νημερτής- Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πατρών"Ενημερώνουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του ιδρυματικού αποθετηρίου «Νημερτής» στην έκδοση DSpace 7.3. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στις προσφερόμενες υπηρεσίες και διευκολύνει τα μέλη της κοινότητας, καθώς πραγματοποιήθηκε η απορρόφηση των συλλογών του αποθετηρίου «Αθηνά» του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος και η υποβολή όλης της ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών θα γίνεται πλέον σε μία βάση.

Τις προσεχείς ημέρες θα υπάρξουν εργασίες επιμέλειας διαφόρων ανοικτών ζητημάτων, όμως το αποθετήριο είναι πλέον ανοικτό για την ανάρτηση (αυτο-αρχειοθέτηση) εργασιών. Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ και οι ερευνητές του ιδρύματος μπορούν να αυτο-αρχειοθετούν με αυτόματο πλέον τρόπο τις εργασίες τους που έχουν ευρετηριαστεί σε βάσεις όπως η PubMed και το arXiv, ενώ πλέον είναι δυνατή και η μεταφορά των εργασιών που έχουν αναρτήσει στο προφίλ τους στο ORCID.

Συστήνουμε στους χρήστες να προχωρούν στις υποβολές μέσω πιστοποίησης και εξουσιοδότησης του ιδρυματικού τους λογαριασμού, όπως επιβάλλει η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας που αφορά την επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των στοιχείων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της υποβολής υπάρχουν στην ιστοσελίδα του αποθετηρίου. Παρακαλούμε πολύ, δώστε προσοχή στους γραμματικούς κανόνες που αφορούν τη χρήση πεζών-κεφαλαίων και φροντίστε τα περιγραφικά μεταδεδομένα (τίτλοι, ονόματα, λέξεις-κλειδιά κ.ο.κ.) να αποδίδουν με σαφή και περιεκτικό τρόπο το περιεχόμενο και τα πρόσωπα ή τους φορείς που έχουν συμβάλει.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ηλεκτρονική διεύθυνση nemertes [at] upatras.gr.

Διακοπή λειτουργίας του αποθετηρίου Νημερτής

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την 1η ως την 15η Σεπτεμβρίου 2022 δεν θα είναι εφικτή η κατάθεση στο αποθετήριο Νημερτής λόγω εργασιών συντήρησης. Στο πλαίσιο αυτής της συντήρησης θα γίνει αναβάθμιση στην έκδοση DSpace 7.3, συνένωση των συλλογών των αποθετηρίων “Νημερτής” και “Αθηνά” του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, ενεργοποίηση νέων χαρακτηριστικών, όπως η διασύνδεσή του με δημοφιλείς βάσεις δεδομένων (PubMed, arXiv, Scopus κ.ά.), διασύνδεση με τις premium υπηρεσίες του ORCID, κλπ.

Για θέματα αυτο-αρχειοθέτησης εργασιών και διατριβών, μπορείτε να επικοινωνείτε με το email nemertes@upatras.gr.