Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών οι κάτωθι Πρόσκλησεις:

  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης – συμφωνητικού ιδιωτικού δίκαιου για την ανάθεση του έργου «Παροχή τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών» στο πλαίσιο του έργου «Υποδομή -Τεκμηρίωση Βιβλιοθήκης».
  2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης – συμφωνητικού ιδιωτικού δίκαιου για την ανάθεση του έργου «Παροχή τεχνικής υποστήριξης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ILS – Integrated Library System) της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών» στο πλαίσιο του έργου «Υποδομή -Τεκμηρίωση Βιβλιοθήκης».

Κατάταξη Ιδρυματικού Αποθετηρίου «Νημερτής»

Την ιδιαίτερα ικανοποιητική θέση του 475ου αποθετηρίου ανάμεσα σε 2197 ιδρυματικά αποθετήρια από όλον τον κόσμο κατέλαβε σύμφωνα με τους δείκτες Ranking Web of Repositories για την κατάταξη των ψηφιακών αποθετηρίων¾το ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών Νημερτής. Παράλληλα, στη συνολική λίστα αποθετηρίων, στην οποία συμμετέχουν και τα θεματικά αποθετήρια (subject repositories, βλ. arXiv, SSRN, CiteSeerX, κλπ), η Νημερτής κατατάσσεται 499η στα 2284 αποθετήρια. Σήμερα μάλιστα η “Νημερτής” ξεπέρασε το φράγμα των 10.000 ηλεκτρονικών υποβολών και συνεχίζει να εμπλουτίζεται καθημερινά με τη γνώση που παράγει το Πανεπιστήμιό μας.

Το παρακάτω γράφημα δείχνει τη θέση του αποθετηρίου μας από το 2011 και μετά. Η χρωματισμένη περιοχή δείχνει το πλήθος των αποθετηρίων που συμμετέχουν στην συνολική  κατάταξη (ιδρυματικά και θεματικά), ενώ η κόκκινη  γραμμή δηλώνει τη θέση της Νημερτούς σε αυτή. Σε όλες τις περιπτώσεις η Νημερτής ήταν πρώτο αποθετήριο στην Ελλάδα, με εξαίρεση την χρονική στιγμή του Ιουνίου 2016, όταν ήταν δεύτερη.

Η διαχρονική αυτή σταθερότητα της Νημερτούς αναδεινύει τις δυνατότητες προβολής του έργου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι ερευνητές μας έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν και τις ερευνητικές τους εργασίες που δημοσιεύουν σε περιοδικά, συνέδρια και συλλογικούς τόμους (π.χ. κεφάλαια βιβλίων).

Διορθώσεις στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά από εργασίες στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής έχουν διορθωθεί διάφορα προβλήματα που παρατηρούνταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα:

  • Διορθώθηκαν σφάλματα στη ροή της ανάρτησης εργασιών και στην διεπαφή
  • Ενημερώθηκε η εφαρμογή Handle για την απόδοση μόνιμων αναγνωριστικών και πλέον λειτουργεί με την απαιτούμενη σταθερότητα.

Τέλος, προστέθηκε στη Νημερτή μια νέα συλλογή για την ανάρτηση εργασιών μελών ΔΕΠ και ερευνητών σε μονογραφίες (κεφάλαια βιβλίων). Μπορείτε να βρείτε τη συλλογή αυτή στη διεύθυνση https://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/9861.