Ανακοίνωση για την κατάθεση εργασιών των Τμημάτων του πΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η κάταθεση διπλωματικών εργασιών για όλα τα Τμήματα του πΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος συνεχίζεται κανονικά, με τα ίδια συνοδευτικά έγγραφα και διαδικασίες, στο Ιδρυματικό Αποθετήριο “Αθηνά” έως ώτου ολοκληρωθούν οι εργασίες μετάπτωσης του στο αποθετήριο “Νημερτής”.

Αποδοχή των preprints από το ERC για τα αιτήματα χρηματοδότησης της έρευνας

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council) είναι το νομικό έγγραφο το οποίο καθορίζει πως το Ε.Σ.Ε θα διαθέσει τη χρηματοδότησή του για το αντίστοιχο έτος. Η υιοθέτηση του προγράμματος εργασιών του Ε.Σ.Ε. για το 2019, ενώ αρχικά είχε σχεδιαστεί για τα μέσα Ιουλίου, αναμένεται να υλοποιηθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου. Στις 4 Σεπτεμβρίου θα αναρτηθεί ενημέρωση στην ιστοσελίδα σχετικά με την αναμενόμενη ημερομηνία υλοποίησης.

Στο σχέδιο του προγράμματος (σύνοψη του οποίου μπορείτε να βρείτε εδώ) προβλέπεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας αποδέχεται πλέον τις προδημοσιεύσεις (preprints) εργασιών που έχουν αναρτηθεί σε αποθετήρια Ανοικτής Πρόσβασης ως απόδειξη της ερευνητικής δουλειάς που έχουν κάνει οι ακαδημαϊκοί, όταν αυτοί θα υποβάλλουν αιτήματα χρηματοδότησης. Το Συμβούλιο αναφέρει ότι ένας λόγος για την αποδοχή των προδημοσιεύσεων είναι διότι “σε κάποιους τομείς, ειδικά στην πρωτοποριακή έρευνα, η έγκαιρη επιστημονική επικοινωνία είναι καθοριστικής σημασίας/κρίσιμη – και ο κύκλος δημοσίευσης μπορεί να χρειαστεί πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί”.

Οι προδημοσιεύσεις εργασιών είναι η μορφή των επιστημονικών εργασιών πριν ολοκληρωθούν τα στάδια της ομότιμης κρίσης και της δημοσίευσης σε περιοδικό. Είναι αρκετά διαδεδομένα από παλιά σε τομείς όπως η Φυσική για να διευκολύνεται η αρχική αξιολόγηση των επιστημονικών αποτελεσμάτων και να παρακάμπτεται η χρονοβόρα διαδικασία κρίσης των περιοδικών. Οι προδημοσιεύσεις συχνά αναρτώνται σε ανοικτά αποθετήρια, είτε θεματικά, είτε ιδρυματικά.

Στην περίπτωση των ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών, το κύριο όργανο είναι το ιδρυματικό αποθετήριο “Νημερτής”, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει τις προδημοσιεύσεις των ερευνητών και ταυτόχρονα τους δώσει ένα μόνιμο και μοναδικό αναγνωριστικό, εφάμιλλο του DOI. Το αποθετήριο υποστηρίζει την αυτό-αρχειοθέτηση μέσω της εισόδου στο σύστημα με τα στοιχεία λογαριασμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι ερευνητές μπορούν να υποβάλλουν στο “Νημερτής” τις δημοσιεύσεις τους, επιλέγοντας τον τύπο δημοσίευσης και το Τμήμα στο οποίο ανήκουν, βάσει του διαχωρισμού των συλλογών του Αποθετηρίου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών οι κάτωθι Πρόσκλησεις:

  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης – συμφωνητικού ιδιωτικού δίκαιου για την ανάθεση του έργου «Παροχή τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών» στο πλαίσιο του έργου «Υποδομή -Τεκμηρίωση Βιβλιοθήκης».
  2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης – συμφωνητικού ιδιωτικού δίκαιου για την ανάθεση του έργου «Παροχή τεχνικής υποστήριξης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ILS – Integrated Library System) της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών» στο πλαίσιο του έργου «Υποδομή -Τεκμηρίωση Βιβλιοθήκης».

Κατάταξη Ιδρυματικού Αποθετηρίου «Νημερτής»

Την ιδιαίτερα ικανοποιητική θέση του 475ου αποθετηρίου ανάμεσα σε 2197 ιδρυματικά αποθετήρια από όλον τον κόσμο κατέλαβε σύμφωνα με τους δείκτες Ranking Web of Repositories για την κατάταξη των ψηφιακών αποθετηρίων¾το ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών Νημερτής. Παράλληλα, στη συνολική λίστα αποθετηρίων, στην οποία συμμετέχουν και τα θεματικά αποθετήρια (subject repositories, βλ. arXiv, SSRN, CiteSeerX, κλπ), η Νημερτής κατατάσσεται 499η στα 2284 αποθετήρια. Σήμερα μάλιστα η “Νημερτής” ξεπέρασε το φράγμα των 10.000 ηλεκτρονικών υποβολών και συνεχίζει να εμπλουτίζεται καθημερινά με τη γνώση που παράγει το Πανεπιστήμιό μας.

Το παρακάτω γράφημα δείχνει τη θέση του αποθετηρίου μας από το 2011 και μετά. Η χρωματισμένη περιοχή δείχνει το πλήθος των αποθετηρίων που συμμετέχουν στην συνολική  κατάταξη (ιδρυματικά και θεματικά), ενώ η κόκκινη  γραμμή δηλώνει τη θέση της Νημερτούς σε αυτή. Σε όλες τις περιπτώσεις η Νημερτής ήταν πρώτο αποθετήριο στην Ελλάδα, με εξαίρεση την χρονική στιγμή του Ιουνίου 2016, όταν ήταν δεύτερη.

Η διαχρονική αυτή σταθερότητα της Νημερτούς αναδεινύει τις δυνατότητες προβολής του έργου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι ερευνητές μας έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν και τις ερευνητικές τους εργασίες που δημοσιεύουν σε περιοδικά, συνέδρια και συλλογικούς τόμους (π.χ. κεφάλαια βιβλίων).

Διορθώσεις στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά από εργασίες στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής έχουν διορθωθεί διάφορα προβλήματα που παρατηρούνταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα:

  • Διορθώθηκαν σφάλματα στη ροή της ανάρτησης εργασιών και στην διεπαφή
  • Ενημερώθηκε η εφαρμογή Handle για την απόδοση μόνιμων αναγνωριστικών και πλέον λειτουργεί με την απαιτούμενη σταθερότητα.

Τέλος, προστέθηκε στη Νημερτή μια νέα συλλογή για την ανάρτηση εργασιών μελών ΔΕΠ και ερευνητών σε μονογραφίες (κεφάλαια βιβλίων). Μπορείτε να βρείτε τη συλλογή αυτή στη διεύθυνση https://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/9861.