Ευρετηρίαση του περιοδικού Academia από την HCERES

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το περιοδικό Academia έγινε αποδεκτό από την γαλλική HCERES (Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur) και στο εξής θα ευρετηριάζεται στον τομέα 70 (Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης) των επιστημονικών περιοδικών για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Είναι το δεύτερο περιοδικό της πλατφόρμας Πασιθέη που ευρετηριάζεται σε αυτή την υπηρεσία μετά το Review of Science, Mathematics and ICT Education.

Δημοσίευση πρακτικών 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύονται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκδοτικής “Πασιθέη” οι εργασίες του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (ΔΣΕΓ) που διοργάνωσε ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 5 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2019.

To ΔΣΕΓ πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια από το 1993 και είναι αφιερωμένο σε όλες τις πτυχές της γλωσσολογικής μελέτης και ανάλυσης της Ελληνικής. Κατά συνέπεια, φιλοξενεί συμμετοχές από όλες τις θεματικές περιοχές της Ελληνικής Γλωσσολογίας, τόσο της Θεωρητικής όσο και της Εφαρμοσμένης.

Στο ΔΣΕΓ14 πραγματοποιήθηκαν 189 προφορικές και 13 αναρτημένες επιστημονικές ανακοινώσεις και μία στρογγυλή τράπεζα για νέους ερευνητές.

Ευρετηρίαση περιοδικών της πλατφόρμας Πασιθέη στην EBSCO

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΒΚΠ έχει συνάψει συμφωνία με την EBSCO Information Services για την ευρετηρίαση των ηλεκτρονικών περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα Πασιθέη. Σε αυτή τη φάση ευρετηριάζεται ένα περιοδικό, το Academia που εκδίδεται από το Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο “Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης”, ενώ ένα ακόμη είναι σε διαδικασία εξέτασης.

Στην πλατφόρμα δημοσιεύονται τα νέα τεύχη επιστημονικών περιοδικών που επιμελούνται ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου μας, μεταξύ των οποίων το Review of Science, Mathematics and ICT Education που εκδίδεται από το Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και το Electra που εκδίδεται από το Εργαστήριο Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα του Τμήματος Φιλολογίας.

Νέα έκδοση πλατφόρμας Πασιθέη

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής δημοσίευσης επιστημονικών περιοδικών “Πασιθέη”. H νέα της διεύθυνση είναι https://pasithee.library.upatras.gr και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης της πλατφόρμας είναι η απόδοση μόνιμων αναγνωριστικών (DOI) στα άρθρα της. Τα DOIs παρέχονται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Η “Πασιθέη” εξυπηρετεί τις εκδοτικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας για δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης και υποστηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής της για στήριξη του κινήματος της Ανοικτής πρόσβασης που υλοποιείται με τον λεγόμενο Χρυσό Δρόμο (Gold Road). Η Βιβλιοθήκη στηρίζει περαιτέρω τις εκδοτικές προσπάθειες των ερευνητών του Ιδρύματος αναλαμβάνοντας την υποβολή των περιοδικών για ευρετηρίαση σε μεγάλες και αναγνωρισμένης αξίας βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.

Παράλληλα με τις τρέχουσες επιστημονικές δημοσιεύσεις, η πλατφόρμα διατηρεί αρχείο του ψηφιακού περιεχομένου επιστημονικών περιοδικών, που είτε έχει τερματιστεί η εκδοτική τους πορεία, είτε εκδίδονται μόνο σε έντυπη μορφή.

Διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας “Πασιθέη”

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει διακοπεί η λειτουργία της πλατφόρμας επιστημονικών περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης “Πασιθέη”, λόγω εργασιών αναβάθμισης. Εκτιμάται ότι η πλατφόρμα θα επανέλθει σε λειτουργία στις αρχές του Σεπτεμβρίου και θα ενσωματώνει νέα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες. Ευχαριστούμε για την υπομονή και την κατανόηση.