Σύστημα προβολής καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας

Σύστημα προβολής ενεργειακών καταναλώσεωνΘα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την εγκατάσταση οθόνης προβολής των μετρήσεων καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας στον 2ο όροφο της ΒΚΠ. Το σύστημα προβολής έχει στόχο να καταστήσει διαφανή την κατανάλωση ενέργειας στο Πανεπιστημίο Πατρών και να ευαισθητοποιήσει περισσότερο την κοινότητα για τις ορθές πρακτικές χρήσης της. Το σύστημα βασίζεται στην τεχνολογία των “έξυπνων μετρητών”, οι οποίοι έχουν δυνατότητες μέτρησης ενέργειας, τάσης, συχνότητας και άλλων μεγεθών, και δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας μέσω τηλεπικοινωνιακών μέσων με κέντρα συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διαχείρισης πληροφοριών. Η εφαρμογή των έξυπνων μετρητών στους καταναλωτές χαμηλής τάσης δίνει μεγάλες δυνατότητες και πλεονεκτήματα, τόσο στους καταναλωτές και στους προμηθευτές τους.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει εικοσιεννέα «έξυπνους» μετρητές ενέργειας που είναι εγκατεστημένοι στα κτίρια του στο campus της Πανεπιστημιούπολης και τρεις μετρητές εγκατεστημένους στα κτίρια των Τμημάτων του Αγρινίου. Οι μετρητές αυτοί είναι διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους και με βάση δεδομένων διά μέσου του δικτύου δεδομένων του Πανεπιστημίου. Ως αποτέλεσμα, στα παραπάνω κτίρια μπορεί αφενός να υπάρχει έλεγχος των μετρητών ενέργειας απομακρυσμένα και αφετέρου μπορεί να γίνεται σε απευθείας σύνδεση και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος (τάση, ένταση, ισχύς, ενέργεια κλπ). Με την διασύνδεση αυτών των μετρητών, το Πανεπιστήμιο Πάτρας έχει ένα πλήρες διασυνδεδεμένο δίκτυο μετρητών ενέργειας μέσω του οποίου είναι δυνατή η σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση και ο εν γένει έλεγχος των καταναλώσεων όλων των κτιρίων του. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και την παρακολούθηση των τιμών της ενέργειας και την παρέμβαση σε περιπτώσεις που οι τιμές αυτές ξεπερνούν κάποια όρια υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Επόμενο βήμα είναι η εγκατάσταση μετρητών στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών και στις άλλες πόλεις στις οποίες αυτό έχει Τμήματα (Κουκούλι (πρώην ΤΕΙ), Μεσολόγγι, Αίγιο, Αμαλιάδα, Πύργος).  Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, το Πανεπιστήμιο Πάτρας θα έχει ένα πλήρες διασυνδεδεμένο δίκτυο μετρητών ενέργειας μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση και ο εν γένει έλεγχος των καταναλώσεων όλων των κτιρίων του. Ο στόχος είναι ένα ολοκληρωμένο έξυπνο σύστημα μέτρησης ενέργειας ενέργειας, όπου όλες οι καταναλώσεις ισχύος θα συνδεθούν με ένα κέντρο ελέγχου διαμέσου του οποίου θα είναι δυνατός ο αυτόματος ή χειροκίνητος έλεγχος. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματά μετά την επεξεργασία τους θα είναι διαθέσιμα σε άλλα έργα, όπως το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Ενέργειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να δημιουργηθεί μια γενική ενεργειακή στρατηγική ενέργειας για την περιοχή μας.

Αποτίμηση 10ης φάσης ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα της 10ης φάσης ανακύκλωσης συσκευών του Πανεπιστημίου Πατρών, την οποία συντονίζει η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης. Η 10η φάση έλαβε χώρα την Τρίτη, 15/04/14, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Προγραμματισμένα σημεία περισυλλογής (γραφεία, εργαστήρια, τομείς κλπ): 34 (τριάντα τέσσερα) σε 17 (δέκα επτά) διαφορετικά κτίρια.
  • Ολοκληρωμένη περισυλλογή 100% έγινε σε 16 (δέκα έξι) κτίρια. Ζητάμε την κατανόηση των ενδιαφερομένων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν, λόγω παρέλευσης της ώρας.
  • Κάλυψη: 16 από 17, ποσοστό 94%.
  • Πλήθος αντικειμένων: περίπου 600  (Η/Υ, οθόνες, φωτοτυπικά, κλιματιστικά, καλοριφέρ, εκτυπωτές, ψυγεία, UPS και λοιπά αναλώσιμα).
  • Όγκος συνόλου αντικειμένων: 2 container.
  • Διάρκεια ανακύκλωσης: 08:30 πμ έως 16:30 μμ.

Ευχαριστούμε για την έμπρακτη συμμετοχή τα παρακάτω Τμήματα:

  • Ιατρική / Φυσικό / Γεωλογία / Μηχανολόγοι Μηχανικοί / Πολιτικοί Μηχανικοί.