Συνδρομή στην The Athens Review of Books

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε πλέον να διαβάζετε την εφημερίδα The Athens Review of Books. Η συνδρομή στην ARB είναι ευγενική δωρεά του Κοινωφελούς Ινστιτούτου Κοινωνινικού & Πολιτιστικού Έργου. Τα τεύχη της μπορείτε να τα βρείτε, όπως των υπολοίπων περιοδικών εκδόσεων, στο Βιβλιοστάσιο Περιοδικών.

Αποκατάσταση πρόσβασης στο Web of Knowledge

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση στην πλατφόρμα Web of Knowledge, η οποία περιλαμβάνει το Web of Science, το Journal Citation Reports και το Essential Science Indicators. Η πρόσβαση αποκαθίσταται κατόπιν ολοκλήρωσης του διαγωνισμού προμήθειας βάσεων δεδομένων του Πανεπιστημίου μας.

To Web of Science είναι μια ευρεώς γνωστή υπηρεσία εντοπισμού βιβλιογραφικών αναφορών (citations), αλλά και αρθρογραφίας. To Web of Science® παρέχει στους ερευνητές, καθηγητές, φοιτητές και διοικητικά μέλη γρήγορη και δυναμική πρόσβαση σε κορυφαίες βάσεις δεδομένων αναφορών του κόσμου. Πρόκειται για αξιόπιστη διεπιστημονική πληροφορία που καλύπτει πάνω από 12.000 από τα υψηλότερα παγκοσμίως σε αντίκτυπο περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης, και πάνω από 150.000 πρακτικά συνεδρίων.

Στα ήδη γνωστά ευρετήρια της βάσης, βλ. Science Citation Index Expanded (1970-έως σήμερα), Social Sciences Citation Index (1970-έως σήμερα) και Arts & Humanities Citation Index (1975-έως σήμερα), προστίθενται τα εξής:

  • Emerging Sources Citation Index: 2015-έως σήμερα
  • KCI-Korean Journal Database: 1980-έως σήμερα
  • Russian Science Citation Index: 2005-έως σήμερα
  • SciELO Citation Index: 1997-έως σήμερα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση, πληκτρολογείτε http://webofknowledge.com. Η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω διευθύνσεων δικτύου του Πανεπιστημίου μας. Παράλληλα, μέσα από την ίδια πλατφόρμα, δίνεται πρόσβαση στις εξής βάσεις δεδομένων:

  • Journal and Highly Cited Data, η οποία παρέχει τους δείκτες απήχησης των επιστημωνικών περιοδικών
  • Essential Science Indicators, η οποία δίνει πρόσβαση σε βασικούς δείκτες ερευνητικής αποτελεσματικότητας ανά θέμα, πρόσωπο ή ίδρυμα.

 

Οι χρήστες των συστημάτων αυτών μπορούν να δημιουργούν λογαριασμούς για εξατομικευμένη χρήση.

Συνδρομή στο βίντεο-περιοδικό Journal of Visualised Experiments

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών απέκτησε πρόσβαση σε ένα νέο είδος επιστημονικού υλικού, στο περιοδικό Journal of Visualized Experiments. Aποτελεί το πρώτο επιστημονικό βίντεο-περιοδικό, το οποίο διαθέτει τα άρθρα του σε μορφή βίντεο (video articles). Η συνδρομή αφορά σε μία ενότητα του περιοδικού, την Ιατρική (Medicine), η οποία διαθέτει 697 άρθρα, τα οποία παρουσιάζουν ιατρικές διαδικασίες, μελέτες περιπτώσεων ή μεθοδολογίες κλινικών δοκιμών. Τα άρθρα του JoVE λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της βασικής έρευνας και των κλινικών εφαρμογών.

Το JoVE έχει ήδη αποκτήσει δείκτη απήχησης (Impact Factor), ενώ ευρετηριάζεται από μεγάλες βάσεις δεδομένων όπως PubMed/Medline, Web of Science, ChemAbstracts, SciFinder και Scopus. Οι ερευνητές του δικού μας Πανεπιστημίου μπορούν να δημοσιεύσουν σε αυτό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Η συνδρομή στο συγκεκριμένο περιοδικό έρχεται να ικανοποιήσει έναν μεγάλο αριθμό αιτημάτων προς τη Βιβλιοθήκη από ερευνητές/μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας. Σημειώνεται ότι, όπως μας ενημερώνει ο εκδότης, το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το πρώτο και έως τώρα μοναδικό Ίδρυμα της χώρας που διαθέτει πρόσβαση στο καινοτόμο αυτό περιοδικό.