Αποκατάσταση πρόσβασης σε L Annee Philologique

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αποκαταστάθηκε η πρόσβαση στη βάση δεδομένων L Annee Philologigue. Η πρόσβαση αποκαθίσταται κατόπιν ολοκλήρωσης του διαγωνισμού προμήθειας βάσεων δεδομένων του Πανεπιστημίου μας.

Δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων Annee Philologique

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης εξασφάλισε δοκιμαστική περίοδο πρόσβασης στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων Annee Philologique μέσω της πλατφόρμας EBSCOHost, http://search.ebscohost.com, η οποία θα διαρκέσει έως τις 11 Απριλίου 2013.