Δημοσίευση αναφοράς για εργασίες του Ιδρύματος για τον COVID-19

Αναφορά για ερευνητικές εργασίεςΘα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο των ενεργειών τεκμηρίωσης της ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών δημοσιεύσαμε αναφορά για τη δυναμική επισκόπηση των δημοσιεύσεων του Ιδρύματος που σχετίζονται με τον COVID-19. Η αναφορά βασίζεται σε δεδομένα από το COVID-19 Dataset of Global Research της Dimensions (Digital Science & Research Solutions Inc). Για τη δημιουργία της αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία BigQuery και DataStudio της Google.

Η αναφορά αυτή πλαισιώνει το βιβλιογραφικό δελτίο COVID-19 που επιμελείται η ΒΚΠ. Οι διαφορές που παρατηρούνται οφείλονται στις διαδικασίες ευρετηρίασης, γι’ αυτό  καλούμε τους ερευνητές  του Ιδρύματος να μας ενημερώνουν για τυχόν απουσία δημοσιευμένων εργασιών τους που αφορούν τον κορωνοϊό.

Τροποποιημένη λειτουργία Βιβλιοθήκης λόγω κορωνοϊού

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των νέων μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, ως χώρος συνάθροισης ατόμων, θα παραμείνει κλειστή για το κοινό έως και τις 25 Ιανουαρίου 2021 (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ Β’ 89). Η αναστολή εξυπηρέτησης κοινού αφορά όλες τις μονάδες πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφοριών Ένταξης (πΤΕΙ σε Κουκούλι, Μεσολόγγι, κλπ) και του Παραρτήματος της ΒΚΠ στο Αγρίνιο.

Για οποιοδήποτε σχετικό θέμα προκύψει, οι χρήστες μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό θα διευθετηθεί μόλις επαναλειτουργήσει κανονικά η ΒΚΠ.

Επιτόπιες υπηρεσίες

Βεβαιώσεις

Οι βεβαιώσεις για τη λήψη πτυχίου δίνονται υπηρεσιακά. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να προσέρχεστε ή να επικοινωνείτε γι’ αυτό το θέμα με τη Βιβλιοθήκη, καθώς, εφόσον έχετε αιτηθεί ορκωμοσίας, η ΒΚΠ και η Γραμματεία του Τμήματός σας θα ακολουθήσουν τις εσωτερικές διαδικασίες. Αν προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα, η Βιβλιοθήκη θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Δανεισμός και επιστροφές βιβλίων

Δεν γίνονται δανεισμοί βιβλίων για την περίοδο που η εξυπηρέτηση κοινού από τη ΒΚΠ έχει ανασταλεί. Σε ό,τι αφορά τις επιστροφές:

  1. Έχουν ανανεωθεί όλοι οι δανεισμοί των βιβλίων έως τις 30 Ιανουαρίου 2021.
  2. Δεν χρεώνονται πρόστιμα σε βιβλία που ήταν να επιστραφούν τις προσεχείς ημέρες (εντός της περιόδου εγκλεισμού). Τα μέλη μας μπορούν να αγνοήσουν τις αυτοματοποιημένες ενημερώσεις, αν κάποιες προλάβουν και δρομολογηθούν από το πληροφοριακό μας σύστημα.

Επιστροφές συγγραμμάτων “Ευδόξου”

Αναστέλλονται οι επιστροφές βιβλίων του “Ευδόξου”. Σε αυτή τη φάση οι φοιτητές/τρίες έχουν μόνη υποχρέωση να φυλάσσουν σε άριστη κατάσταση τα συγγράμματα, τα οποία παραμένουν χρεωμένα στον λογαριασμό τους και θα χρειαστεί να τα επιστρέψουν μόλις επιτραπεί η επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης. Η ΒΚΠ είναι σε συνεχή επαφή με την υπηρεσία “Εύδοξος” και θα παρέχει κάθε νεότερη ενημέρωση για το θέμα αυτό.

Διαδανεισμός

Δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν αιτήσεις διαδανεισμού.

Κατάθεση εργασιών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής

Η κατάθεση της εργασίας σας γίνεται ηλεκτρονικά στο ιδρυματικό αποθετήριο “Νημερτής”. Μετά την ηλεκτρονική κατάθεση μπορείτε να αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο αρμόδιο προσωπικό της ΒΚΠ, την κ. Αλεξάνδρα Γούδη agoudi (at) upatras.gr, τον τίτλο της εργασίας και τα στοιχεία επικοινωνίας για την αποστολή του αριθμού πρωτοκόλλου της κατάθεσης.

Για τα Τμήματα του Αγρινίου οι καταθέτες αποστέλλουν στην κ. Αθανασία Βέλλιου (avelliu (at) upatras.gr) και στον κ. Βασίλειο Κολλιώνη (vkolioni (at) upatras.gr) το αποδεικτικό κατάθεσης που παραλαμβάνουν από το σύστημα, ώστε να πάρουν την σχετική επιβεβαίωση.

Λόγω κορωνοϊού δεν δίνεται πλέον βεβαίωση κατάθεσης.

Υποψήφιοι διδάκτορες που οφείλουν να καταθέσουν τη διατριβή τους σε έντυπη μορφή, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το αρμόδιο προσωπικό Αλεξάνδρα Γούδη (agoudi (at) upatras.gr για τον τρόπο παραλαβής/παράδοσης.

Εκδηλώσεις

Δεν γίνονται ακόμη κρατήσεις χώρων για εκδηλώσεις (σεμινάρια, παρουσιάσεις, κλπ).

Εξ αποστάσεως υπηρεσίες

Όπως και κατά την περίοδο πλήρους αναστολής της λειτουργίας για το κοινό οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες παραμένουν ενεργές. Συνοπτικά:

Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου

Το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών μπορεί να χρησιμοποιεί τους πληροφοριακούς πόρους που βρίσκονται στην σχετική ιστοσελίδα για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού του έργου, ειδικά σε περιόδους όπου η διδασκαλία γίνεται εξ αποστάσεως. Οι πηγές είναι κατηγοριοποιημένες, όμως παράλληλα για κάθε μια υπάρχει ετικέτα που δηλώνει πως μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση.

Χρήση ηλεκτρονικών πηγών

Η απομακρυσμένη πρόσβαση χρήση ηλεκτρονικών πηγών γίνεται με τη χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού, όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα Πρόσβαση 24/7. Ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος είναι μέσω VPN, με προτιμότερο λογισμικό το FortiClient VPN. Όμως, εάν παρατηρείτε αδυναμία εξυπηρέτησης λόγω φόρτου του μηχανισμού εξουσιοδότησης, τότε σε ορισμένους εκδότες (αναφέρονται ποιοι στην ιστοσελίδα) μπορείτε να μπαίνετε με τη χρήση των συνθηματικών σας από τις επιλογές που παρέχουν Institutional Login. Δυστυχώς, οι παραπάνω επιλογές δεν καλύπτουν πηγές που η πρόσβασή είναι εφικτή μόνο μέσω σταθμών εργασίας, όπως για παράδειγμα η ICAP Data.Prisma. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τις ηλεκτρονικές πηγές μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο προσωπικό (κα Μαρία Φραντζή, maria (at) lis.upatras.gr).

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΒΚΠ μέσω της σχετικής φόρμας ή του τηλεφώνου 2610969621 (έως τις 15:00).


Προηγούμενες ανακοινώσεις για την λειτουργία σε καθεστώς COVID-19 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα “Αναστολή λειτουργίας της ΒΚΠ στο πλαίσιο μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19”.

Δημοσίευση εργασιών για τον COVID-19

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης προσπαθεί περαιτέρω να υποστηρίξει το ερευνητικό έργο της κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών με νέες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, ανιχνεύουμε τις προσφορές για τη δωρεάν δημοσίευση εργασιών ανοικτής πρόσβασης που αφορούν τον COVID-19 σε οποιοδήποτε πεδίο (γίνονται δίχως την επιβολή τέλους δημοσίευσης, article processing charge). Σημειώνεται επίσης ότι η πάγια υπηρεσία υποστήριξης των ερευνητών για την ανάρτηση προδημοσιεύσεων (pre-prints) στο Ιδρυματικό Αποθετήριο “Νημερτής” συνεχίζεται κανονικά.

Λογότυπο Ανοικτής ΠρόσβασηςΠρογράμματα υποστήριξης δημοσίευσης εργασιών για τον COVID-19

Οι παρακάτω εκδοτικοί οίκοι και επιστημονικές ενώσεις εκδίδουν άρθρα που αφορούν μελέτες για τον COVID-19 σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης δωρεάν, δηλαδή δίχως την επιβολή τέλους δημοσίευσης (article processing charges).

  • British Institute of Radiology (ανακοίνωση)
  • Cambridge University Press – Cambridge Core (ανακοίνωση, προτείνεται -εφόσον είναι εφικτό- να γίνεται χρήση αυτής της προσφοράς, αντί της ολικής κάλυψης του τέλους από τη συμφωνία του ΣΕΑΒ)
  • SAGE (ανακοίνωση)
  • Emerald Publishing (ανακοίνωση)
  • Ο εκδοτικός οίκος MIT Press ανακοίνωσε τη δημιουργία του overlay περιοδικού Rapid Reviews: COVID-19 (RR:C19), το οποίο θα είναι Ανοικτής Πρόσβασης και στόχο έχει να επιταχυνθεί η διαδικασία ομότιμης κρίσης της έρευνας που σχετίζεται με τον COVID-19 και να περιοριστεί η παραπληροφόρηση για τον ιό. Καθώς η παροδοσιακή διαδικασία ομότιμης κρίσης μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, μια διεθνής ομάδα ερευνητών αποφάσισε να χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζει υποσχόμενη ακαδημαϊκή γνώση σε αποθετήρια προδημοσιεύσεων (preprints repositories), να επιφορτίζει την ομότιμη κρίση σε ειδικούς και να δημοσιεύει τα αποτελέσματα σε μια πλατφόρμα Ανοικτής Πρόσβασης με μια εντελώς διάφανη διαδικασία. Το περιοδικό δεν έχει κάποιον γεωγραφικό και θεματικό περιορισμό, καθώς σε αυτό θα μπορούν να δημοσιευθούν εργασίες από όλες τις περιοχές και σε μια ποικιλία θεματικών πεδίων, όπως ιατρική, δημόσια υγεία, θετικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. To RR:C19 επιχορηγείται με 350.000 δολλάρια από το Ίδρυμα Patrick J. McGovern και φιλοξενείται στο PubPub, μια πλατφόρμα εκδόσεων ανοιχτού κώδικα της Knowledge Futures για τη συνεργατική επιμέλεια επεξεργασία και δημοσίευση περιοδικών, μονογραφιών και άλλου επιστημονικού περιεχομένου Ανοιχτής Πρόσβασης. To RR:C19 αναμένεται να δημοσιεύσει τις πρώτες κρίσεις του τον Ιούλιο του 2020 ενώ προσπαθεί να προσελκύσει πιθανούς κριτές και συνεργάτες (ανακοίνωση)
  • Hindawi (ανακοίνωση)
  • PeerJ (ανακοίνωση)

Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν πρώτα με την εκδοτική ομάδα του κάθε περιοδικού για να δουν αν η προσφορά αυτή ισχύει και καλύπτει την προς δημοσίευση εργασία τους.

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε τα προγράμματα που υποστηρίζονται οικονομικά από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, όπως της Royal Society of Chemisty και του Oxford University Press. Αναλυτικά τα προγράμματα του ΣΕΑΒ είτε αναφέρονται σε ολική κάλυψη είτε σε ποσοστό έκπτωσης αναφέρονται στην ιστοσελίδα “Ανοικτή Πρόσβαση”.

Προδημοσιεύσεις ερευνητών στο αποθετήριο “Νημερτής”

Το ιδρυματικό αποθετήριο “Νημερτής” μπορεί να φιλοξενήσει τις προδημοσιεύσεις των ερευνητών του ιδρύματος και η ΒΚΠ θα μεριμνήσει για την ταχεία αναρτησή τους. Όποιος ερευνητής ενδιαφέρεται να αναρτήσει την προδημοσιευσή του στο Ιδρυματικό Αποθετήριο “Νημερτής”, μπορεί να συμβουλευτεί την ιστοσελίδα υποστήριξης ή να επικοινωνήσει με το αρμόδιο προσωπικό (κα Αλεξάνδρα Γούδη, agoudi [at] upatras.gr).