Υπηρεσία ενημέρωσης του ΣΕΑΒ για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, λόγω όλων των συνεχόμενων προβλημάτων πρόσβασης στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών βιβλίων, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δημιούργησε μια νέα ιστοσελίδα με τις λεπτομέρειες πρόσβασης στο περιεχομενό κάθε εκδότη. Η ιστοσελίδα αυτή με τον τίτλο “Πληροφορίες Πρόσβασης” αυτή βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.heal-link.gr/pub_access.php (εναλλακτικά κάτω από το μενού Ηλεκτρονικές Πηγές).

Επιλέγοντας έναν εκδότη από τη δεξιά στήλη μπορεί κάποιος να δει εάν αυτή τη στιγμή έχουμε ή όχι πρόσβαση στα περιεχόμενα του τρέχοντος έτους, των προηγουμένων ετών, των αρχείων των τευχών των περιοδικών (backfiles) και των ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books). Επίσης εμφανίζει την ένδειξη N/A (not available), εάν δεν διατίθεται κάποια από αυτές τις κατηγορίες υλικού από τον κάθε εκδότη.

Ενημέρωση για τις συνδρομές ηλεκτρονικών πηγών της HEAL-Link

Κατόπιν ενημέρωσης από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, ενώ η αποπληρωμή των εκδοτών για τις ηλεκτρονικές συνδρομές του Συνδέσμου για το  έτος 2013 μέσω της εταιρείας Swets ήταν προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί μέσα στο Σεπτέμβριο και αμέσως μετά να ξεκινήσουν οι διαδικασίες πληρωμής των συνδρομών του 2014, η εταιρεία Swets, με την οποία πολλές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και ο HEAL-Link συνεργάζονταν για δεκαετίες, πτώχευσε στις 23 Σεπτεμβρίου 2014. Στην παρούσα φάση γίνονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την ακύρωση του συμβολαίου με την εταιρεία Swets και την αποπληρωμή των εκδοτών απευθείας από τον Σύνδεσμο, διαδικασίες που συνεπάγονται ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση στην διευθέτηση των οικονομικών μας υποχρεώσεων προς τους εκδότες και πιθανά προβλήματα στην πρόσβαση στις συνδρομές κάποιων εκδοτών.

Ενημέρωση για τις συνδρομές του ΣΕΑΒ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το έτος 2014. Σε τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Ιουλίου 2014 στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο μεταξύ του Προέδρου του ΣΕΑΒ κου Νικόλαου Μήτρου, των μελών της Μόνιμης Επιτροπής Περιοδικών και των εκδοτών με τους οποίους έχει σύμβαση ο ΣΕΑΒ, ενημερώθηκαν διεξοδικά οι τελευταίοι για την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση, καθώς και για την πρόοδο των πληρωμών για τα έτη 2013-2014. Συμφωνήθηκε να υπογραφούν άμεσα οι συμβάσεις που εκκρεμούν και τα προβλήματα πρόσβασης να αποκατασταθούν τον Σεπτέμβριο.

Ενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε πως, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, οι συμβάσεις για τα έτη 2013-2015 των κάτωθι εκδοτών δεν έχουν ακόμη υπογραφεί, διότι δεν έχει εγκριθεί το ποσό της εθνικής συμμετοχής από τις δημόσιες επενδύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα της μη υπογραφής δεν έχει γίνει καμία πληρωμή για τα έτη 2013-2014 στους:

 • ACM
 • American Chemical Society
 • American Physical Society
 • Cambridge University Press
 • Emerald
 • IEEE
 • Institute of Physics
 • Kluwer Law
 • Oxford University Press
 • TLG
 • Wilson

Επίσης για τους παρακάτω εκδότες των οποίων οι συμβάσεις για τα έτη 2013-2015 υπεγράφησαν στις 28-12-2013 έχει πληρωθεί μόνο το 50% για το έτος 2013 (το τμήμα της συμμετοχής του ΕΣΠΑ) και εκκρεμεί το υπόλοιπο ποσό που είναι η συμμετοχή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων:

 • American Psychological Association
 • American Institute of Physics
 • Lippincott Wliliams and Wilkins
 • Project Muse
 • Sage
 • Springer
 • Taylor and Francis
 • Wiley

Λόγω των παραπάνω προβλημάτων υπάρχουν προβλήματα πρόσβασης σε αριθμό εκδοτών. Τα προβλήματα αυτά αναμένεται να πολλαπλασιαστούν, εάν δεν εγκριθεί άμεσα ο προϋπολογισμός του 2014 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στο χείλος του γκρεμού: Συγκέντρωση υπογραφών υποστήριξης

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β./HEAL-Link) έχει αναρτήσει ελληνική και αγγλική ιστοσελίδα συλλογής υπογραφών (petition) ενάντια στο μέτρο της διαθεσιμότητας που πλήττει άμεσα το διοικητικό προσωπικό σε 8 Πανεπιστήμια και τις Βιβλιοθήκες τους. Οι διευθύνσεις είναι αντίστοιχα:

http://www.heal-link.gr/heal_petition/?lang=gr (ελληνική γλώσσα)
http://www.heal-link.gr/heal_petition/?lang=en (αγγλική γλώσσα)

Παρακαλούμε υπογράψτε το κείμενο διαμαρτυρίας και κοινοποιείστε τις ιστοσελίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.