Οδηγός στα ελληνικά για την πλατφόρμα Open Research Europe

Λογότυπο Open Research EuropeΘα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην ιστοσελίδα της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ https://scholarly.heal-link.gr/oreguidelines/ διατίθεται μεταφρασμένος στα ελληνικά οδηγός για την υποβολή εργασιών στην πλατφόρμα πλατφόρμα Open Research Europe.

Η πλατφόρμα Open Research Europe δημιουργήθηκε για τη δημοσίευση σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης των αποτελεσμάτων της έρευνας διαφόρων θεματικών πεδίων, που έχουν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Horizon 2020». Μέσω αυτής της πλατφόρμας οι ερευνητές/-τριες των οποίων η έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από το «Horizon 2020», μπορούν εύκολα να συμμορφωθούν ως προς τους όρους δημοσίευσης σε καθεστώς ανοικτής πρόσβαση, οι οποίοι προκύπτουν από τη χρηματοδότησή τους. Πρόκειται για μια πλατφόρμα δημοσίευσης, η οποία όχι μόνο δίνει την δυνατότητα διαμοιρασμού των ερευνητικών αποτελεσμάτων και ιδεών γρήγορα, αλλά διευκολύνει και την ανοικτή και εποικοδομητική ερευνητική συζήτηση. Η έρευνα, η οποία υποβάλλεται στην Open Research Europe, δημοσιεύεται και στη συνέχεια υποβάλλεται σε ανοικτή ομότιμη κρίση έπειτα από πρόσκληση. Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία καθίσταται γρήγορη, διαφανής και ανοικτή, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα ερευνητικής δημοσίευσης.

Προς το παρόν μπορούν να υποβάλλονται εργασίες στις θεματικές περιοχές των Φυσικών Επιστημών, Μηχανικής και Τεχνολογίας, Ιατρικών, Γεωπονικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Εργασίες που υποβάλλονται τώρα θα δημοσιευθούν τον Μάρτιο 2021 που θα ανακοινωθεί επίσημα η λειτουργία της πλατφόρμας ORE.

Ο ελληνικός οδηγός εστιάζει στη διαδικασία, που θα πρέπει να ακολουθείται, και στα κριτήρια, που θα πρέπει να πληροί η υποβολή προς δημοσίευση. Περισσότερες πληροφορίες για την Open Research Europe μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της πλατφόρμας, https://open-research-europe.ec.europa.eu/, της οποίας το περιεχόμενο ενημερώνεται συνεχώς.

Webinar για την Ανοικτή Πρόσβαση σε δημοσιεύσεις έργων του Ορίζοντα2020

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, ως Εθνικοί Κόμβοι για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα και στην Κύπρο αντίστοιχα, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, διοργανώνουν μια σειρά από webinars, στην ελληνική γλώσσα. Σκοπός των webinars είναι η ενημέρωση του ελληνικού ακαδημαϊκού και ερευνητικού κοινού, για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα που αφορούν την Ανοικτή Πρόσβαση σε δημοσιεύσεις και δεδομένα, την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Έρευνα στην Ευρώπη. Πρώτο σε σειρά διοργανώνεται ένα webinar για την Ανοικτή Πρόσβαση στις δημοσιεύσεις που προέρχονται από έργα του Ορίζοντα2020.

Ημέρα: Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου
Ώρα: 11.00 – 12.00 πμ
Τοποθεσία: Πλατφόρμα GoToMeeting https://global.gotomeeting.com/join/563951101

Σκοπός είναι να εισάγει τους ερευνητές και τους υπεύθυνους ερευνητικών έργων στον θεσμό της «ανοικτότητας», υπογραμμίζοντας τα οφέλη και εξηγώντας τις διαδικασίες που χαρακτηρίζουν την ανοικτή έρευνα. Το σεμινάριο αυτό θα ενημερώσει, επίσης, για τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανοικτή Πρόσβαση στις δημοσιεύσεις τονίζοντας πώς αυτές αντανακλώνται σε εθνικό επίπεδο, σε Ελλάδα και Κύπρο. Εάν επιθυμείτε να παρευρεθείτε στο OpenAIRE webinar για ερευνητές και υπεύθυνους ερευνητικών έργων, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής.

Η Ανοικτή Πρόσβαση και το πρόγραμμα Horizon2020

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη ενημέρωσης της επιστημονικής κοινότητας για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή και την ανάληψη προγραμμάτων στο πλαίσιο του Horizon 2020 σε σχέση με την Ανοικτή Πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και στα δεδομένα, συνέταξε και παρέχει ένα συνοπτικό οδηγό με χρήσιμες πληροφορίες για όλα τα ζητήματα που πρέπει να προσέξουν τα ενδιαφερόμενα μέλη.

Μπορείτε να διαβάστε τον οδηγό στη σχετική ιστοσελίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την κ. Παπαδάτου Φιερούλα (email: fiori@lis.upatras.gr, τηλ.: 2610969628).