Νέα έκδοση Journal Citation Reports

Λογότυπο "Web of Science"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση του Journal Citation Reports, η οποία παρέχει τα δεδομένα για το 2021.  Στην παρούσα έκδοση το Journal Citation Reports περιέχει περισσότερα από 21.000 περιοδικά, από 254 ερευνητικές κατηγορίες και 114 χώρες. Περιλαμβάνει:

 • 12.800 επιστημονικά περιοδικά θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών
 • 6.600 περιοδικά κοινωνικών επιστημών
 • 3.000 περιοδικά Καλών Τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών

Σε αυτή την έκδοση περισσότερα από 5.300 περιοδικά δημοσιεύουν όλο το περιεχόμενό τους μέσω Ανοικτής Πρόσβασης και σχεδόν 13.000 περιοδικά έχουν τουλάχιστον μία δημοσίευση ΑΠ στον λεγόμενο Χρυσό Δρόμο. Παράλληλα, υπάρχουν 192 περιοδικά που έλαβαν για πρώτη φορά Journal Impact Factor.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στο JCR είναι συνδρομή της ΒΚΠ του Πανεπιστημίου μας.

Πρόσβαση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού στις υπηρεσίες της Clarivate

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως είναι πλέον εφικτή η πρόσβαση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού (Single Sign On, SSO) για τις υπηρεσίες της Clarivate Web of Science και Journal Citation Reports. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, δίχως τη χρήση VPN. Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Από την κεντρική σελίδα επιλέξτε το “Institutional Sign In”.
 2. Επιλέξτε το GRNet Federation, την υπηρεσία ταυτοποίησης του ΕΔΥΤΕ για τον ΣΕΑΒ.
 3. Εισάγετε τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού και πατήστε “Αποδοχή”.
 4. Επιβεβαιώστε την ορθή πρόσβαση μέσω της εμφάνισης της ένδειξης “University of Patras” κάτω κεντρικά στην ιστοσελίδα.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες είναι εφικτή μέσω της συνδρομής του Πανεπιστημίου μας.

Νέα πλατφόρμα Journal Citation Reports από τον Μάρτιο 2022

Τον Ιούνιο του 2021 η Clarivate Analytics παρουσίασε ένα νέο περιβάλλον χρήσης για την πλατφόρμα Journal Citation Reports (JCR). Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ερευνητών και τα σχόλια χρηστών, η νέα πλατφόρμα διαθέτει ταχύτητα, νέα χαρακτηριστικά και περιεχόμενο ενώ έχει βελτιωθεί η ευχρηστία και η προσβασιμότητα της. Η πλατφόρμα του “κλασικού” JCR θα πάψει να λειτουργεί στις αρχές Μαρτίου του 2022.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της νέας πλατφόρμας είναι τα ακόλουθα:

 • Ενσωμάτωση των περιοδικών του Emerging Sources Citation Index (ESCI)™ και Arts & Humanities Citation Index (AHCI)™: Όλα τα περιοδικά στο Web of Science Core Collection και στα ESCI and AHCI περιλαμβάνονται πλέον στην πλατφόρμα JCR αριθμώντας 254 κατηγορίες.
 • Νέος δείκτης περιοδικών: Πρόκειται για έναν νέο δείκτη αξιολόγησης των περιοδικών, ο οποίος είναι διαθέσιμος για όλα τα περιοδικά στο JCR.
 • Περιήγηση σε μεγάλες ομάδες κατηγοριών: Δυνατότητα περιήγησης στις κατηγορίες του JCR ανά μεγάλες συλλογές διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι οι ερευνητές εντοπίζουν όλες τις κατηγορίες που σχετίζονται με τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.
 • Βελτιωμένη διεπαφή σύγκρισης: Διάθεση περισσότερων πληροφοριών ανά περιοδικό για αξιολόγηση και σύγκριση.

Στους επόμενους μήνες θα προστεθούν νέα χαρακτηριστικά όπως:

 • My Favorites: Δυνατότητα αποθήκευσης των αγαπημένων περιοδικών σε προσωποποιημένη λίστα κατά τη σύνδεση στην πλατφόρμα. Σημειώνεται ότι οι Τρέχουσες Προσωποποιημένες Αναφορές (Current Custom Reports) δεν θα μεταφερθούν στη νέα πλατφόρμα.
 • Περιήγηση ανά Εκδότη και ανά Περιοχή: Αναζήτηση περιοδικών ανά εκδότη και χώρα/περιοχή.

Νέες εκδόσεις Journal Citation Reports και CiteScore

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση του Journal Citation Reports, η οποία παρέχει τους δείκτες απήχησης των επιστημονικών περιοδικών για το 2019 (2019 Journal Impact Factor). Η νέα έκδοση περιλαμβάνει στοιχεία χαρακτηρισμού της πρόσβασης των δημοσιεύσεων (π.χ. Ανοικτής Πρόσβασης με άδειες Creative Commons), ενώ έχει επικαιροποιήσει τον κατάλογο των περιοδικών με την αφαίρεση 33 τίτλων που επέδειξαν πρακτικές τεχνητής αύξησης του δείκτη. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παράλληλα δημοσιεύθηκαν στο Scopus οι αντίστοιχοι δείκτες CiteScore. Σύμφωνα με τους επιμελητές των δεικτών αυτών έχει ανανεωθεί η μεθοδολογία παραγωγής τους και πλέον έχουν ενημερωθεί και των προηγούμενων ετών. Περισσότερα για τη μεθοδολογία μμπορείτε να βρείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στο JCR είναι συνδρομή της ΒΚΠ του Πανεπιστημίου μας, ενώ το CiteScore παρέχεται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Νέα έκδοση Journal Citation Reports

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση του Journal Citation Reports, η οποία παρέχει τα δεδομένα για το 2017. Εκτός από την αναμενόμενη επικαιροποίηση των δεδομένων, πραγματοποιήθηκαν και κάποιες αλλαγές και βελτιώσεις της υπηρεσίας:

 • Επανασχεδιασμός και βελτίωση της σελίδας του περιοδικού με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου, των γεωγραφικών περιοχών και των ιδρυμάτων που καθιστούν ένα περιοδικό σημαντικό.
 • Περισσότερη διαφάνεια σε επίπεδο τεκμηρίου για τον JIF (Journal Impact Factor) και νέοι δείκτες με σκοπό να επικυρωθεί και να γίνει κατανοητός ο υπολογισμός του JIF, να αναγνωριστεί η συμβολή των διαφορετικών ειδών περιεχομένου στην απόδοση του περιοδικού και να φαίνονται τα περιοδικά και άρθρα που επηρεάζουν την απόδοση του περιοδικού.
 • Νέες εννοιολογικές πληροφορίες: η προσθήκη γεωγραφικών δεδομένων των συγγραφέων και μια λίστα με τα κορυφαία συμβαλλόμενα ιδρύματα καταδεικνύουν την παγκόσμια κοινότητα της δημοσίευσης.

Βασικά σημεία για τα δεδομένα του 2017:

 • 11.655 καταχωρήσεις περιοδικών
 • 234 επιστημονικοί τομείς
 • 80 χώρες
 • 276 περιοδικά έλαβαν για πρώτη φορά JIF