Νέα έκδοση Journal Citation Reports

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση του Journal Citation Reports, η οποία παρέχει τα δεδομένα για το 2017. Εκτός από την αναμενόμενη επικαιροποίηση των δεδομένων, πραγματοποιήθηκαν και κάποιες αλλαγές και βελτιώσεις της υπηρεσίας:

 • Επανασχεδιασμός και βελτίωση της σελίδας του περιοδικού με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου, των γεωγραφικών περιοχών και των ιδρυμάτων που καθιστούν ένα περιοδικό σημαντικό.
 • Περισσότερη διαφάνεια σε επίπεδο τεκμηρίου για τον JIF (Journal Impact Factor) και νέοι δείκτες με σκοπό να επικυρωθεί και να γίνει κατανοητός ο υπολογισμός του JIF, να αναγνωριστεί η συμβολή των διαφορετικών ειδών περιεχομένου στην απόδοση του περιοδικού και να φαίνονται τα περιοδικά και άρθρα που επηρεάζουν την απόδοση του περιοδικού.
 • Νέες εννοιολογικές πληροφορίες: η προσθήκη γεωγραφικών δεδομένων των συγγραφέων και μια λίστα με τα κορυφαία συμβαλλόμενα ιδρύματα καταδεικνύουν την παγκόσμια κοινότητα της δημοσίευσης.

Βασικά σημεία για τα δεδομένα του 2017:

 • 11.655 καταχωρήσεις περιοδικών
 • 234 επιστημονικοί τομείς
 • 80 χώρες
 • 276 περιοδικά έλαβαν για πρώτη φορά JIF

Νέα έκδοση Journal Citation Reports

Η ΒΚΠ θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι δημοσιεύθηκαν τα δεδομένα του Journal Citation Reports (JCR) για το έτος 2016. Προστέθηκαν 132 περιοδικά με αποτέλεσμα το JCR να καλύπτει πλέον περισσότερους από 11.000 τίτλους περιοδικών ομότιμης κρίσης (peer-reviewed) σε 236 θεματικές κατηγορίες από 81 χώρες. Καθώς πλέον η υπηρεσία JCR ανήκει στη Clarivate Analytics, συστήνεται η αναφορά στην υπηρεσία να γίνεται ως εξής: “2016 Journal Citation Reports (Clarivate Analytics, 2017)” .

Αποκατάσταση πρόσβασης στο Web of Knowledge

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση στην πλατφόρμα Web of Knowledge, η οποία περιλαμβάνει το Web of Science, το Journal Citation Reports και το Essential Science Indicators. Η πρόσβαση αποκαθίσταται κατόπιν ολοκλήρωσης του διαγωνισμού προμήθειας βάσεων δεδομένων του Πανεπιστημίου μας.

To Web of Science είναι μια ευρεώς γνωστή υπηρεσία εντοπισμού βιβλιογραφικών αναφορών (citations), αλλά και αρθρογραφίας. To Web of Science® παρέχει στους ερευνητές, καθηγητές, φοιτητές και διοικητικά μέλη γρήγορη και δυναμική πρόσβαση σε κορυφαίες βάσεις δεδομένων αναφορών του κόσμου. Πρόκειται για αξιόπιστη διεπιστημονική πληροφορία που καλύπτει πάνω από 12.000 από τα υψηλότερα παγκοσμίως σε αντίκτυπο περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης, και πάνω από 150.000 πρακτικά συνεδρίων.

Στα ήδη γνωστά ευρετήρια της βάσης, βλ. Science Citation Index Expanded (1970-έως σήμερα), Social Sciences Citation Index (1970-έως σήμερα) και Arts & Humanities Citation Index (1975-έως σήμερα), προστίθενται τα εξής:

 • Emerging Sources Citation Index: 2015-έως σήμερα
 • KCI-Korean Journal Database: 1980-έως σήμερα
 • Russian Science Citation Index: 2005-έως σήμερα
 • SciELO Citation Index: 1997-έως σήμερα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση, πληκτρολογείτε http://webofknowledge.com. Η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω διευθύνσεων δικτύου του Πανεπιστημίου μας. Παράλληλα, μέσα από την ίδια πλατφόρμα, δίνεται πρόσβαση στις εξής βάσεις δεδομένων:

 • Journal and Highly Cited Data, η οποία παρέχει τους δείκτες απήχησης των επιστημωνικών περιοδικών
 • Essential Science Indicators, η οποία δίνει πρόσβαση σε βασικούς δείκτες ερευνητικής αποτελεσματικότητας ανά θέμα, πρόσωπο ή ίδρυμα.

 

Οι χρήστες των συστημάτων αυτών μπορούν να δημιουργούν λογαριασμούς για εξατομικευμένη χρήση.

Νέες εκδόσεις Journal Citation Reports και Journal Metrics

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκαν οι νέες εκδόσεις των βιβλιομετρικών εργαλείων Journal Citation Reports και Journal Metrics.

Journal Citation Reports

To Journal Citation Reports είναι ένα εργαλείο της πλατφόρμας του ISI Web of Knowledge, το οποίο διαθέτει τον δημοφιλή Δείκτη Απόδοσης (Impact Factor) των επιστημονικών περιοδικών δημοσιευμάτων. Η έκδοση του 2013, η οποία διακρίνεται ως συνήθως σε δύο μεγάλες κατηγορίες, σε αυτή των Θετικών, Εφαρμοσμένων και Ιατρικών Επιστημών και σε αυτή των Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών και Οικονομικών Επιστημών, φιλοξενεί 10.853 περιοδικά 232 επιστημονικών περιοχών. Από αυτά, τα 379 είναι νέα περιοδικά, τα οποία έλαβαν τον πρώτο τους δείκτη απήχησης, ενώ 37 περιοδικά απομακρύνθηκαν από τις λίστες του λόγω αδιαφανών πρακτικών παραπομπών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR με την προϋποθεση ότι συνδέονται, είτε μέσα από το Πανεπιστημιακό δίκτυο, είτε μέσω των Ιδρυματικών στοιχείων ταυτοποίησης και του OpenVPN.

Journal Metrics

Παράλληλα, ο εκδοτικός οίκος Elsevier ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Journal Metrics για το έτος 2013, το οποίο βασίζεται στα δεδομένα της υπηρεσίας Scopus. Οι δείκτες  του Journal Metrics παρέχουν μια εναλλακτική εικόνα της απήχησης ενός επιστημονικού περιοδικού. Οι δείκτες είναι ελεύθερα διαθέσιμοι μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.journalmetrics.com, αλλά και μέσα από το Scopus, το οποίο αποτελεί συνδρομή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Οι δείκτες του Journal Metrics είναι:

 • Source Normalized Impact per Paper (SNIP): Ο SNIP μετρά την απήχηση μιας αναφοράς εντός του πλαισίου αναφοράς της. Ο SNIP σταθμίζει τις αναφορές που δέχονται οι επιστημονικές εργασίες, στη βάση του συνολικού αριθμού αναφορών ενός επιστημονικού χώρου. Ως αποτέλεσμα, μια αναφορά μπορεί να έχει μεγαλύτερη αξία σε επιστημονικές περιοχές όπου οι αναφορές είναι λιγότερο συχνές, και το αντίθετο. Ο δείκτης στοχεύει να αποτελέσει ένα εργαλείο για την άμεση σύγκριση εργασιών σε διαφορετικά γνωστικά πεδία. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.journalmetrics.com/snip.php.
 • SCImago Journal Rank (SJR): O SJR είναι ένας δείκτης της επιρροής των επιστημονικών περιοδικών που υπολογίζει τόσο τον αριθμό των αναφορών που δέχεται ένα περιοδικό, όσο και την σημασία ή το κύρος των περιοδικών από τις οποίες προέρχονται. Πρόκειται για μια παραλλαγή του μέτρου της κεντρικότητας ιδιοδιανύσματος (eigenfactor centrality) που χρησιμοποιείται στην θεωρία κοινωνικών δικτυών. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.journalmetrics.com/sjr.php.

Διακοπή πρόσβασης στις βάσεις Web of Science και Journal Citation Reports

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι διεκόπη η πρόσβαση στις βάσεις Web of Science και Journal Citation Reports λόγω καθυστερήσεων στη διαδικασία προμήθειας Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων για το έτος 2013.

Η πρόσβαση στις βάσεις θα αποκατασταθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, για την οποία θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.