Δωρεάν πρόσβαση στη συλλογή JoVE Core Bio

Η συλλογή JoVE Core Bio του επιστημονικού βίντεο-περιοδικού JoVE (Journal of Visualized Experiments) διατίθεται ελεύθερα προσβάσιμη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 μέσω της ιστοσελίδας https://www.jove.com/science-education/jovecore. Η συλλογή είναι οργανωμένη σε ενότητες και κεφάλαια και περιέχει βίντεο θεμελιωδών εννοιών υποστηρίζοντας την επιστημονική μάθηση σε όλα τα επίπεδα.

Ο έλεγχος πρόσβασης, όπως συνηθίζεται, γίνεται με αναγνώριση διευθύνσεων δικτύου (IP recognition).

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Δοκιμαστική πρόσβαση στο Journal of Visualised Experiments

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι διατίθεται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών δωρεάν πρόσβαση στο JoVE Video Journal και σε όλες τις συλλογές JoVE Science Education, συνολικά 9.000 επιστημονικά βίντεο άρθρα και 690 εκπαιδευτικά βίντεο, μέχρι τις 18 Απριλίου 2019.

To JoVE (Journal of Visualised Experiments) παρέχει ποιοτικές λύσεις για την προώθηση της έρευνας και της επιστήμης με τη δημιουργία και τη δημοσίευση βίντεο επιστημονικών πειραμάτων από τα κορυφαία εργαστήρια σε όλο τον κόσμο.

Ο έλεγχος πρόσβασης, όπως συνηθίζεται, γίνεται με αναγνώριση διευθύνσεων δικτύου (IP recognition).

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Ελεύθερη πρόσβαση σε JOVE Biochemistry, JOVE Cancer Research και JOVE Genetics

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, με αφορμή την προσθήκη τριών νέων ενοτήτων στο περιοδικό JoVE – Journal of Visual Experiments, ο εκδότης διαθέτει το περιεχόμενο των JOVE Biochemistry, JOVE Cancer Research και JOVE Genetics ελεύθερα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2016.

Δωρεάν πρόσβαση στο JoVE Science Education Chemistry

Το περιοδικό JOVE διαθέτει το περιεχόμενο της νέας του ενότητας JoVE Science Education Chemistry ελεύθερα προσβάσιμο έως τις 9 Μαΐου. Περιλαμβάνει 45 βίντεο-άρθρα, στα οποία προβάλλονται βασικά εργαστηριακά πειράματα και έννοιες στους τομείς της Γενικής, Οργανικής και Αναλυτικής χημείας.

Συνδρομή στο βίντεο-περιοδικό Journal of Visualised Experiments

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών απέκτησε πρόσβαση σε ένα νέο είδος επιστημονικού υλικού, στο περιοδικό Journal of Visualized Experiments. Aποτελεί το πρώτο επιστημονικό βίντεο-περιοδικό, το οποίο διαθέτει τα άρθρα του σε μορφή βίντεο (video articles). Η συνδρομή αφορά σε μία ενότητα του περιοδικού, την Ιατρική (Medicine), η οποία διαθέτει 697 άρθρα, τα οποία παρουσιάζουν ιατρικές διαδικασίες, μελέτες περιπτώσεων ή μεθοδολογίες κλινικών δοκιμών. Τα άρθρα του JoVE λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της βασικής έρευνας και των κλινικών εφαρμογών.

Το JoVE έχει ήδη αποκτήσει δείκτη απήχησης (Impact Factor), ενώ ευρετηριάζεται από μεγάλες βάσεις δεδομένων όπως PubMed/Medline, Web of Science, ChemAbstracts, SciFinder και Scopus. Οι ερευνητές του δικού μας Πανεπιστημίου μπορούν να δημοσιεύσουν σε αυτό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Η συνδρομή στο συγκεκριμένο περιοδικό έρχεται να ικανοποιήσει έναν μεγάλο αριθμό αιτημάτων προς τη Βιβλιοθήκη από ερευνητές/μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας. Σημειώνεται ότι, όπως μας ενημερώνει ο εκδότης, το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το πρώτο και έως τώρα μοναδικό Ίδρυμα της χώρας που διαθέτει πρόσβαση στο καινοτόμο αυτό περιοδικό.