Ανάληψη διοργάνωσης του ετήσιου συνεδρίου του LIBER από τη ΒΚΠ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το Εκτελεστικό Συμβούλιο του LIBER, στην πρόσφατη συνεδρίασή του στο Ελσίνκι, ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της διοργάνωσης του Ετήσιου Συνεδρίου του για το 2017 στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 30 Ιουνίου 2017 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το LIBER (Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherche) είναι η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση Βιβλιοθηκών, η οποία συνενώνει τις Ερευνητικές, Ακαδημαϊκές και Εθνικές Βιβλιοθήκες της Ευρώπης σε έναν δυναμικό οργανισμό. Το Συνέδριό του, που φέτος θα διεξαχθεί στο Λονδίνο στις 24-26 Ιουνίου, συγκεντρώνει περίπου 400 στελέχη και ερευνητές από τον χώρο των Βιβλιοθηκών και η 46η έκδοσή του στην Πάτρα το 2017 θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη βιβλιοθηκονομική εκδήλωση στη χώρα.