Διάθεση συλλογής MIT Press Open Architecture and Urban Studies

Η MIT Press Open Architecture and Urban Studies είναι μια σημαντική ψηφιακή συλλογή της πλατφόρμας MIT Press Direct, κλασικών ή εκτός κυκλοφορίας βιβλίων αρχιτεκτονικής και αστικών σπουδών. Η συλλογή έχει χρηματοδοτηθεί από το Andrew W. Mellon Foundation, στο πλαίσιο του Humanities Open Book Program, το οποίο συγχρηματοδότησε το National Endowment for the Humanities.

Για χρόνια το MIT Press προσπαθούσε να επιτύχει την ψηφιοποίηση αυτών των τίτλων, καθώς τα περισσότερα είχαν δημοσιευθεί πριν την έλευση των ηλεκτρονικών βιβλίων και είχαν παραμείνει αψηφιοποίητα εξαιτίας των σύνθετων απαιτήσεων σχεδιασμού και του απαγορευτικού κόστους των αδειών των εικόνων. Με χρηματοδότηση από το Andrew W. Mellon Foundation και χάρη στο έργο μιας ομάδας ψηφιοποίησης, οικείας με τα θέματα της Ανοικτής Πρόσβασης, το MIT Press μπόρεσε να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των εικόνων και να διασφαλίσει νέους προλόγους που δίνουν μια νέα οπτική σε αυτά τα κλασικά κείμενα. Πολλοί από αυτούς τους τίτλους θα γίνουν διαθέσιμοι και στην πλατφόρμα Ανοικτής Πρόσβασης PubPub, μέσω της οποίας οι αναγνώστες/-τριες θα μπορούν να αλληλεπιδρούν και να σχολιάζουν τα έργα, παραθέτοντας σύγχρονο υλικό και σχετικά αναγνώσματα.

Δωρεάν πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο των JSTOR και MIT Press

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι διαθέτης JSTOR επεκτείνει την πρόσβαση σε περιεχομένο που διαθέτει στους ήδη συνδρομητές του και παρέχει ελεύθερη πρόσβαση μέχρι τις 30 Ιουνίου σε:

Αντίστοιχα, o εκδότης MIT Press παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε περισσότερα από 2.500 ηλεκτρονικά βιβλία. Η επέκταση της πρόσβασης στα βιβλία αφορά ιδρύματα που έχουν ήδη συνδρομή στις συλλογές του, όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών, και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαϊου.

Όλες οι προσφορές και οι περίοδοι δοκιμαστικής χρήσης συγκεντρώνονται στην ιστοσελίδα “Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου”.

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Δοκιμαστική περίοδος στα ηλεκτρονικά περιοδικά του MIT Press

Η ΒΚΠ εξασφάλισε περίοδο δωρεάν δοκιμαστικής πρόσβασης δύο μηνών στην πλήρη συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών του εκδοτικού οίκου MIT Press. Τα περιοδικά είναι αναζητήσιμα είτε κατά αλφαβητική σειρά, είτε κατά θεματική ενότητα, δηλαδή Science & Technology, Arts & Humanities, Economics και International affair, History & Political Science. Η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω της ιστοσελίδας https://www.mitpressjournals.org/action/showPublications.

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).