Οδηγίες για τη δημιουργία αναγνωριστικών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την υποστήριξη των μελών ΔΕΠ τα οποία καλούνται να δημιουργήσουν αναγνωριστικά σε υπηρεσίες επιστημονικού σκοπού έχει αναπτυχθεί ενότητα οδηγιών στη ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης https://library.upatras.gr/support/identifiers. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν οδηγίες στα ελληνικά για τη δημιουργία λογαριασμού και διαχείρισης του ονόματος ή/και του προφίλ ενός συγγραφέα στις ακόλουθες πηγές:

Περαιτέρω υπάρχει πληροφόρηση για χρήση μόνιμων αναγνωριστικών σε τεκμήρια, όπως δημοσιεύσεις, μέσω DOIs και Handles καθώς και σύσταση για καθιέρωση του ονόματος του Πανεπιστημίου Πατρών σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων αλλά και σε επίπεδο Σχολών και Τμημάτων στην αγγλική γλώσσα, όπως αυτή προκύπτει και χρησιμοποιείται στον δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου.

Προβλήματα πρόσβασης στη βάση Scopus

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΑΒ τους τελευταίους μήνες έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρό πρόβλημα πρόσβασης στη βάση δεδομένων SCOPUS του Elsevier. Κατόπιν αλλεπάλληλων επαφών με τον εκδότη, εντοπίστηκε το πρόβλημα στην πλευρά της SCOPUS και συγκεκριμένα στο νέο σύστημα ταυτοποίησης που χρησιμοποιεί (ID+ authentication system). Μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα αυτό, οι χρήστες που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης μπορούν να χρησιμοποιούν τη διεύθυνση https://www2.scopus.com.