Νέος δείκτης απήχησης στο Scopus

Η βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus ανέπτυξε έναν ακόμα δείκτη μέτρησης για την αποτίμηση της αξίας των επιστημονικών περιοδικών. Πρόκειται για τον δείκτη IPP – Impact per Publication (Απήχηση ανά Δημοσίευση). Ο δείκτης αυτός αποδίδει την αναλογία των παραπομπών ανά άρθρο. Πιο αναλυτικά, ο δείκτης διαιρεί τον αριθμό των αναφορών που συγκεκτρώνουν οι εργασίες των τριών προηγούμενων ετών (Y1, Y2, Y3) σε ένα έτος (στο έτος ενδιαφέροντος Y) με τον αριθμό των εργασιών που δημοσιεύθηκαν τα τρία αυτά έτη (Y1, Y2, Y3). Με αυτή την προσθήκη, η βάση Scopus παρέχει στους ερευνητές έναν ακόμα δείκτη μέτρησης, σύγκρισης και αποτίμησης των επιστημονικών περιοδικών, ώστε να κρίνουν με ασφάλεια ενδιαφέροντα περιοδικά για δημοσίευση. Μπορείτε να εντοπίσετε το δείκτη αυτό είτε μέσω του εργαλείου “Compare journals”, είτε οπουδήποτε αλλού στο Scopus.

Αναβάθμιση της διεπαφής της βάσης δεδομένων Scopus

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα της υπηρεσίας Scopus πρόκειται να αλλάξει από αρχές Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το Scopus, στόχος της αλλαγής αυτής είναι να διαμορφωθεί μια τέτοια διεπαφή (interface) για το χρήστη, ώστε να βελτιωθεί ο αριθμός των βημάτων που χρειάζεται για να πραγματοποιηθούν οι βασικές εργασίες της εφαρμογής. Με τις αλλαγές αυτές εκτιμάται ότι γίνεται πιο αποδοτική η αναζήτηση και πιο εύκολη η διαδικασία εντοπισμού, ανάλυσης και παρουσίασης της πληροφορίας. Ενδεικτικά αναφέρονται η συμπαγής οθόνη παρουσίασης των στοιχείων των ερευνητών, π.χ. άμεση προβολή του δείκτη h-index, και η δυνατότητα άμεσης εξαγωγής βιβλιογραφικών δεδομένων στο Mendeley.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο σχετικό έγγραφο.