Νέα έκδοση του TurnItIn

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών απέκτησε πρόσβαση στην έκδοση Feedback Studio του TurnΙtΙn. Το Feedback Studio περιλαμβάνει, εκτός του γνωστού ελέγχου λογοκλοπής, τη διασύνδεση με το eClass και την ανίχνευση λογοκλοπής σε μεταφρασμένο κείμενο, τη δυνατότητα σχολιασμού και βαθμολόγησης, τη δυνατότητα E-rater (γραμματικός έλεγχος στα αγγλικά) καθώς και την υπηρεσία Draft Coach με την οποία οι φοιτητές/ριες μπορούν να κάνουν έλεγχο για πιθανή λογοκλοπή προτού υποβάλουν την εργασία τους στο TurnΙtΙn. Η υπηρεσία Draft Coach παρέχεται στους/ις φοιτητές/ριες μέσω της ιδρυματικής συνδρομής στο Microsoft 365. Περισσότερες πληροφορίες για το Draft Coach μπορούν να βρεθούν στη σχετική ενότητα του οδηγού https://library.upatras.gr/plagiarism#draftcoach.

Επίσης, συνεχίζεται η νέα δυνατότητα του AI Writing Detection, για την οποία υπάρχει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/news/ai_turnitin.

Ανίχνευση κειμένων από εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στο TurnItIn

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το σύστημα TurnItIn ανακοίνωσε τη δυνατότητα ανίχνευσης κειμένων από εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. H δυνατότητα αυτή θα παρέχεται από σήμερα, 4 Απριλίου 2023, και αναμένεται να βοηθήσει τους διδάσκοντες/ουσες να εντοπίσουν εάν έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, για τη συγγραφή οποιουδήποτε μέρους μιας εργασίας.

Τα αποτελέσματα της ανίχνευσης ομοιότητας κειμένων μέσω ΤΝ δεν θα είναι ορατά στους φοιτητές, αλλά θα μπορούν να τα δουν μόνο οι διδάσκοντες/ουσες. Σε αυτή τη φάση, το σύστημα είναι σε θέση να επεξεργάζεται και να ανιχνεύει τη χρήση ΤΝ μόνο σε μακρά κείμενα αγγλικής γλώσσας και μόνο από το ChatGPT (γλωσσικά μοντέλα GPT-3 και GPT-3.5).

Το ποσοστό κειμένων από ΤΝ έχει προστεθεί στην αναφορά που παράγεται από το Turnitin Similarity. Αυτό σημαίνει ότι η υπάρχουσα διαδικασία δεν θα αλλάξει και οι διδάσκοντες/ουσες επίσης θα έχουν πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία μέσω των αναφορών που βλέπουν στο eClass.

Για τη διευκόλυνση των διδασκόντων/ουσων διατίθεται ο σχετικός οδηγός που εξηγεί αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής αυτής.

Σεμινάριο της TurnItIn για τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης

Η Turnitin διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο την Τρίτη 28/02/2023 στις 16:00 (ώρα Ελλάδος), σχετικά με τη χρήση του Turnitin και των εργαλείων δημιουργίας κειμένου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Robin Crockett (Επικεφαλής Ακαδημαϊκής Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο του Northampton) και ο Glenn Thomas (UKI Turnitin Territory Manager) θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα:

  • Πώς λειτουργούν τα εργαλεία δημιουργίας κειμένου ΑΙ
  • Οι συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση των εργαλειών δημιουργίας κειμένου ΑΙ
  • Τι πρέπει να προσέξετε για να αναγνωρίσετε τα κείμενα που έχουν δημιουργηθεί από ΑΙ
  • Τα σχέδια της Turnitin για να υποστηρίξει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Προσβασιμότητα εκπαιδευτικού υλικού

Στόχος της εκδήλωσης είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα προσβασιμότητας αρχείων. Η παροχή προσβάσιμων εγγράφων και εκπαιδευτικού υλικού είναι σημαντική για την υποβοήθηση των εντυποανάπηρων χρηστών, δηλαδή εκείνων που αδυνατούν να διαβάσουν κείμενο σε έντυπη μορφή και η μελέτη τους απαιτεί τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών.

Με τη Μονάδα Προσβασιμότητας της Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών.

Εγγραφή στην ιστοσελίδα: https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/tJMsdOqvpjMjGtGu1xKoKAa8m62sUpmZvDQY

TurnItIn – Βασικές οδηγίες χρήσης

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος αποτροπής λογοκλοπής TurnItIn. Η διαδικτυακή εφαρμογή TurnItIn μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή φαινομένων λογοκλοπής, αφού είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός αντιπαραβολής κειμένων για την εξακρίβωση της πρωτοτυπίας τους. Είναι ένα εργαλείο στη διάθεση των Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας, οι οποίοι μπορούν να αναβαθμίσουν το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης και έρευνας προλαμβάνοντας φαινόμενα λανθασμένης χρήσης πηγών και να ενθαρρύνουν τους φοιτητές να προσεγγίσουν τον επιστημονικό λόγο με ακέραιο και ηθικά σωστό τρόπο. Η εφαρμογή αυτή προσφέρεται και για τον προληπτικό έλεγχο της πρωτοτυπίας διαφόρων ερευνητικών εργασιών. Η παρουσίαση θα εστιάσει στη διαχείριση των αναφορών ομοιότητας, στην ορθή ανάρτηση των αρχείων, στη διαγραφή των αρχείων και στην υποβολή εργασιών από φοιτητές.