Σεμινάριο της TurnItIn για τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης

Η Turnitin διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο την Τρίτη 28/02/2023 στις 16:00 (ώρα Ελλάδος), σχετικά με τη χρήση του Turnitin και των εργαλείων δημιουργίας κειμένου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Robin Crockett (Επικεφαλής Ακαδημαϊκής Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο του Northampton) και ο Glenn Thomas (UKI Turnitin Territory Manager) θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα:

  • Πώς λειτουργούν τα εργαλεία δημιουργίας κειμένου ΑΙ
  • Οι συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση των εργαλειών δημιουργίας κειμένου ΑΙ
  • Τι πρέπει να προσέξετε για να αναγνωρίσετε τα κείμενα που έχουν δημιουργηθεί από ΑΙ
  • Τα σχέδια της Turnitin για να υποστηρίξει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Προσβασιμότητα εκπαιδευτικού υλικού

Στόχος της εκδήλωσης είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα προσβασιμότητας αρχείων. Η παροχή προσβάσιμων εγγράφων και εκπαιδευτικού υλικού είναι σημαντική για την υποβοήθηση των εντυποανάπηρων χρηστών, δηλαδή εκείνων που αδυνατούν να διαβάσουν κείμενο σε έντυπη μορφή και η μελέτη τους απαιτεί τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών.

Με τη Μονάδα Προσβασιμότητας της Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών.

Εγγραφή στην ιστοσελίδα: https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/tJMsdOqvpjMjGtGu1xKoKAa8m62sUpmZvDQY

TurnItIn – Βασικές οδηγίες χρήσης

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος αποτροπής λογοκλοπής TurnItIn. Η διαδικτυακή εφαρμογή TurnItIn μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή φαινομένων λογοκλοπής, αφού είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός αντιπαραβολής κειμένων για την εξακρίβωση της πρωτοτυπίας τους. Είναι ένα εργαλείο στη διάθεση των Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας, οι οποίοι μπορούν να αναβαθμίσουν το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης και έρευνας προλαμβάνοντας φαινόμενα λανθασμένης χρήσης πηγών και να ενθαρρύνουν τους φοιτητές να προσεγγίσουν τον επιστημονικό λόγο με ακέραιο και ηθικά σωστό τρόπο. Η εφαρμογή αυτή προσφέρεται και για τον προληπτικό έλεγχο της πρωτοτυπίας διαφόρων ερευνητικών εργασιών. Η παρουσίαση θα εστιάσει στη διαχείριση των αναφορών ομοιότητας, στην ορθή ανάρτηση των αρχείων, στη διαγραφή των αρχείων και στην υποβολή εργασιών από φοιτητές.

TurnItIn – βασικές οδηγίες χρήσης

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος αποτροπής λογοκλοπής TurnItIn. Η διαδικτυακή εφαρμογή TurnItIn μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή φαινομένων λογοκλοπής, αφού είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός αντιπαραβολής κειμένων για την εξακρίβωση της πρωτοτυπίας τους. Είναι ένα εργαλείο στη διάθεση των Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας, οι οποίοι μπορούν να αναβαθμίσουν το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης και έρευνας προλαμβάνοντας φαινόμενα λανθασμένης χρήσης πηγών και να ενθαρρύνουν τους φοιτητές να προσεγγίσουν τον επιστημονικό λόγο με ακέραιο και ηθικά σωστό τρόπο. Η εφαρμογή αυτή προσφέρεται και για τον προληπτικό έλεγχο της πρωτοτυπίας διαφόρων ερευνητικών εργασιών. Η παρουσίαση θα εστιάσει στη διαχείριση των αναφορών ομοιότητας, στην ορθή ανάρτηση των αρχείων, στη διαγραφή των αρχείων και στην υποβολή εργασιών από φοιτητές.

Εγγραφή στην ιστοσελίδα: https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/tJYkdeiupj4iH9VW3PP7Hywfnt_J5lJWJg37

Αλλαγές στη διαδικασία διαγραφής αρχείων από το TurnItIn

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μια νέα σημαντική αλλαγή είναι πλέον διαθέσιμη στο TurnItIn και αφορά στη διαγραφή ενός αρχείου από τη βάση του. Συγκεκριμένα, απλοποιείται η διαδικασία διαγραφής και οι διδάσκοντες μπορούν να ζητούν τη διαγραφή ενός αρχείου μέσα από τον λογαριασμό τους και οι διαχειριστές των ιδρυμάτων μπορούν πλέον να το διαγράφουν, δίχως να χρειάζεται να επικοινωνήσουν με το γραφείο υποστήριξης του TurnItIn. Αναλυτικά οι οδηγίες για τον τρόπο διαγραφής μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/plagiarism#delete.