Ενσωμάτωση του ProQuest™ Dissertations & Theses Citation Index στo Web of Science

Από τις 13 Ιουλίου 2023, το Dissertations & Theses Citation Index της ProQuest™ θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στην πλατφόρμα Web of Science και θα προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης σε 5,5 εκατομμύρια εγγραφές διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών μαζί με τις περιλήψεις, οι οποίες προέρχονται από 4.100 ιδρύματα διεθνώς. Οι ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν μοναδικό περιεχόμενο σε επίπεδο διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών παράλληλα με έρευνα από διάφορες πηγές στα αποτελέσματα αναζήτησης στο περιβάλλον της Web of Science.

Η διάθεση του ProQuest Dissertations & Theses Citation Index θα γίνει σε δύο φάσεις. Τον Ιούλιο θα είναι δυνατή η αναζήτηση μεταδεδομένων των διατριβών και των μεταπτυχιακών εργασιών καθώς θα έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση του περιεχομένου της ProQuest στο περιβάλλον της Web of Science. Σε δεύτερη φάση που θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2023, θα προστεθούν οι σύνδεσμοι παραπομπών (citation linkages).

Προσθήκη Preprint Citation Index στο Web of Science

Στις 9 Φεβρουαρίου 2023, η Clarivate Plc ανακοίνωσε την προσθήκη του Preprint Citation Index™ στη βάση δεδομένων Web of Science™, το οποίο είναι διαθέσιμο στην κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της συνδρομής του στη Web of Science Core Collection™.

Οι ερευνητές μπορούν να εντοπίζουν και να συνδέουν προδημοσιεύσεις (preprints) με άλλο αξιόπιστο περιεχόμενο στη Web of Science, ώστε να βελτιστοποιείται η ερευνητική διαδικασία και να δημιουργούνται ουσιαστικές συνδέσεις πιο γρήγορα. Στoν χώρο της ακαδημαϊκής δημοσίευσης, η προδημοσίευση (preprint) είναι η έκδοση μιας ερευνητικής εργασίας ή ενός αποτελέσματος που διατίθεται δημόσια σε αποθετήρια πριν από τη διαδικασία της ομότιμης κρίσης. Η πρόσβαση σε προδημοσιεύσεις (preprints) στο Web of Science διευκολύνει τους ερευνητές να τις συμπεριλάβουν στην ερευνητική διαδικασία.

Προς το παρόν το Preprint Citation Index περιλαμβάνει σχεδόν δύο εκατομμύρια προδημοσιεύσεις (preprints) από τα αποθετήρια arXiv, bioRxiv, chemRxiv, medRxiv και Preprints.org. Εργασίες από περίπου άλλα δώδεκα αποθετήρια θα προστίθενται κατά τη διάρκεια του 2023.

Οι προδημοσιεύσεις (preprints) επισημαίνονται με σαφήνεια στα αποτελέσματα αναζήτησης και δεν περιλαμβάνονται σε καμία μέτρηση αναφορών, συμπεριλαμβανομένων των Times Cited Counts ή του Journal Impact Factor™ (JIF) στη Web of Science Core Collection™ ή στο Journal Citation Reports™.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ ενώ υπάρχει και διαθέσιμο βίντεο.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σχετικό σεμινάριο αφού προηγηθεί εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:“Connecting the dots:  Integrating preprints into the research ecosystem”.

Πρόσβαση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού στις υπηρεσίες της Clarivate

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως είναι πλέον εφικτή η πρόσβαση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού (Single Sign On, SSO) για τις υπηρεσίες της Clarivate Web of Science και Journal Citation Reports. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, δίχως τη χρήση VPN. Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Από την κεντρική σελίδα επιλέξτε το “Institutional Sign In”.
 2. Επιλέξτε το GRNet Federation, την υπηρεσία ταυτοποίησης του ΕΔΥΤΕ για τον ΣΕΑΒ.
 3. Εισάγετε τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού και πατήστε “Αποδοχή”.
 4. Επιβεβαιώστε την ορθή πρόσβαση μέσω της εμφάνισης της ένδειξης “University of Patras” κάτω κεντρικά στην ιστοσελίδα.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες είναι εφικτή μέσω της συνδρομής του Πανεπιστημίου μας.

Νέα πλατφόρμα Journal Citation Reports από τον Μάρτιο 2022

Τον Ιούνιο του 2021 η Clarivate Analytics παρουσίασε ένα νέο περιβάλλον χρήσης για την πλατφόρμα Journal Citation Reports (JCR). Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ερευνητών και τα σχόλια χρηστών, η νέα πλατφόρμα διαθέτει ταχύτητα, νέα χαρακτηριστικά και περιεχόμενο ενώ έχει βελτιωθεί η ευχρηστία και η προσβασιμότητα της. Η πλατφόρμα του “κλασικού” JCR θα πάψει να λειτουργεί στις αρχές Μαρτίου του 2022.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της νέας πλατφόρμας είναι τα ακόλουθα:

 • Ενσωμάτωση των περιοδικών του Emerging Sources Citation Index (ESCI)™ και Arts & Humanities Citation Index (AHCI)™: Όλα τα περιοδικά στο Web of Science Core Collection και στα ESCI and AHCI περιλαμβάνονται πλέον στην πλατφόρμα JCR αριθμώντας 254 κατηγορίες.
 • Νέος δείκτης περιοδικών: Πρόκειται για έναν νέο δείκτη αξιολόγησης των περιοδικών, ο οποίος είναι διαθέσιμος για όλα τα περιοδικά στο JCR.
 • Περιήγηση σε μεγάλες ομάδες κατηγοριών: Δυνατότητα περιήγησης στις κατηγορίες του JCR ανά μεγάλες συλλογές διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι οι ερευνητές εντοπίζουν όλες τις κατηγορίες που σχετίζονται με τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.
 • Βελτιωμένη διεπαφή σύγκρισης: Διάθεση περισσότερων πληροφοριών ανά περιοδικό για αξιολόγηση και σύγκριση.

Στους επόμενους μήνες θα προστεθούν νέα χαρακτηριστικά όπως:

 • My Favorites: Δυνατότητα αποθήκευσης των αγαπημένων περιοδικών σε προσωποποιημένη λίστα κατά τη σύνδεση στην πλατφόρμα. Σημειώνεται ότι οι Τρέχουσες Προσωποποιημένες Αναφορές (Current Custom Reports) δεν θα μεταφερθούν στη νέα πλατφόρμα.
 • Περιήγηση ανά Εκδότη και ανά Περιοχή: Αναζήτηση περιοδικών ανά εκδότη και χώρα/περιοχή.

Νέα έκδοση του Web of Science

Τον Ιούλιο 2021 η Clarivate Analytics παρουσίασε το “νέο” Web of Science, το οποίο λειτουργεί ως το κύριο περιβάλλον χρήσης παράλληλα με το “κλασικό” Web of Science. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναμένεται να πάψει η λειτουργία του “κλασικού” Web of Science στις 6 Ιανουαρίου 2022 και οι απευθείας σύνδεσμοι του θα ανακατευθυνθούν αυτόματα στο περιβάλλον του “νέου” Web of Science. Επιπλέον, ο σύνδεσμος του “κλασικού” Web of Science στο μενού ‘Products’ θα αφαιρεθεί.

Το νέο περιβάλλον διαθέτει νέα χαρακτηριστικά και περιεχόμενο. Με επίκεντρο τις ανάγκες των ερευνητών και τη στήριξή τους σε όλα στάδια της έρευνας, το “νέο” Web of Science έχει μετατραπεί σε έναν δυναμικό, ατομικό και απαραίτητο βοηθό έρευνας. Μερικά από τα νέα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:

 • Author Impact Beamplots: σύντομη επισκόπηση της ακαδημαϊκής επιρροής ενός ερευνητή μέσω οπτικοποίησης, που υποστηρίζει τις πρακτικές ερευνητικής αποτίμησης.
 • Enhanced cited references: κατανόηση του γιατί και πώς τα άρθρα αναφέρονται (cited) μέσω διαδραστικής οπτικοποίησης, η οποία προς το παρόν είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένα περιοδικά.
 • Integrated discovery support: γρήγορος και εύκολος εντοπισμός σχετικών αποτελεσμάτων.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο Quick Reference Card, στην ανακοίνωση της εταιρείας για τη νέα έκδοση και στο παρακάτω βίντεο.