Ο χώρος της βιβλιομετρικής ανάλυσης και των σχετικών δεικτών προσφέρει τη δυνατότητα σε κάποιον ερευνητή να αξιολογήσει τα μέσα δημοσίευσης (στα οποία θέλει να δημοσιεύσει στοχεύοντας πάντα σε υψηλού επιπέδου μέσα δημοσίευσης) και να προσπαθήσει να αποτιμήσει την απήχηση της ερευνάς του. Αυτό συχνά παίρνει τη μορφή της εύρεσης και ανάλυσης αναφορών και της κατάταξης των μέσων δημοσίευσης.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Λογότυπο βιβλιομετρικού εργαλείου Αλεξάνδρεια

Το εργαλείο “Αλεξάνδρεια” διασυνδέεται με διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και καταγράφει τις βιβλιομετρικές επιδόσεις του Πανεπιστημίου σε συγκεκριμένα χρονοπαράθυρα. Ο χρήστης έχει πρόσβαση τόσο στα ατομικά του βιβλιομετρικά δεδομένα (μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού), όσο στα συνολικά συγκεντρωτικά στοιχεία του Πανεπιστημίου, καθώς και σε μερικά συγκεντρωτικά στοιχεία, π.χ. ανά Σχολή, Τμήμα και Βαθμίδα.

Εύρεση και ανάλυση αναφορών (citations analysis)

Για την εύρεση και ανάλυση αναφορών (citations) σε επιστημονικές εργασίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω υπηρεσίες:

Web of Science®

Λογότυπο Web of ScienceTo Web of Science® είναι μια ευρεώς γνωστή υπηρεσία εντοπισμού βιβλιογραφικών αναφορών (citations), αλλά και αρθρογραφίας, και αποτελεί μέρος της πλατφόρμας Web of Knowledge. To Web of Science® παρέχει στους ερευνητές, καθηγητές, φοιτητές και διοικητικά μέλη γρήγορη και δυναμική πρόσβαση σε κορυφαίες βάσεις δεδομένων αναφορών του κόσμου. Πρόκειται για αξιόπιστη διεπιστημονική πληροφορία που καλύπτει πάνω από 12.000 από τα υψηλότερα παγκοσμίως σε αντίκτυπο περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης, και πάνω από 150.000 πρακτικά συνεδρίων. To Web of Science® χωρίζεται σε τέσσερα ευρετήρια αναφορών που καλύπτουν περισσότερες από 250 ειδικότητες, τη Science Citation Index Expanded, με στοιχεία φυσικών & εφαρμοσμένων επιστημών και επιστημών υγείας, το Social Sciences Citation Index, με στοιχεία κοινωνικών επιστημών,το Arts & Humanities Citation Index, με στοιχεία ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών και το

Scopus®

Λογότυπο ScopusTo Scopus® είναι η υπηρεσία αναζήτησης βιβλιογραφίας και αναφορών (citations) του Elsevier. Θεωρείται η μεγαλύτερη στον κόσμο βάση δεδομένων αναφορών και περιλήψεων από έγκριτη διεθνή βιβλιογραφία με έξυπνα εργαλεία που σας βοηθούν να αναζητήσετε, ανακτήσετε, αναλύσετε και οπτικοποιήσετε τμήματα της πληροφορίας που σας ενδιαφέρει. Περιλαμβάνει πάνω από 20.500 τίτλους από 5.000 εκδότες σε όλο τον κόσμο, 49 εκατομμύρια εγγραφές (το 78% με περιλήψεις), πάνω από 5,3 εκατομμύρια έγγραφα συνεδρίων, και το 100% του περιεχομένου της Medline.

Google Scholar

Λογότυπο Google ScholarΤο Google Scholar είναι μια υπηρεσία του Google, με ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλιογραφικά στοιχεία και αναφορές άρθρων, βιβλίων και γενικότερα επιστημονικών τεκμηρίων στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων. Το Google Scholar σας παρέχει ένα απλό τρόπο αναζήτησης στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Μπορείτε να αναζητήσετε σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους και πηγές (άρθρα, διατριβές, βιβλία, περιλήψεις και αποφάσεις δικαστηρίων) και σε πολλούς ακαδημαϊκούς εκδότες, επαγγελματικές ενώσεις, ιδρυματικά και θεματικά αποθετήρια, πανεπιστήμια και άλλους δικτυακούς τόπους. Το Google Scholar σας βοηθά να αναζητήσετε όλη την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία από ένα μόνο σημείο, να εξερευνήσετε συναφή έργα, αναφορές, συγγραφείς, και δημοσιεύσεις, να εντοπίσετε το πλήρες έγγραφο μιας εργασίας μέσω της βιβλιοθήκης σας ή μέσω του παγκόσμιου ιστού, να ελέγξετε ποιος αναφέρεται στις δημοσιεύσεις σας, να δημιουργήσετε ένα δημόσιο προφίλ συγγραφέα, κλπ.

HERMES

Το HERMES (Higher Education Research Metrics System) είναι ένα έργο του Συνδεσμου Ελληνικων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Μία από τις πέντε φυσικές εγκαταστάσεις του βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης. Στην παρούσα φάση το σύστημα είναι σε δοκιμαστική λειτουργία με δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας 2010-2019 από το Web of Science. Περισσότερα

Δείκτες κατάταξης μέσων δημοσίευσης

Για την κατάταξη μέσων δημοσίευσης (κυρίως περιοδικών, αλλά και άλλων, όπως συνεδρίων) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω υπηρεσίες:

Journal Citation Reports

Η υπηρεσία Journal Citation Reports είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στον χρήστη να αξιολογεί και να συγκρίνει περίπου 21.000 διεθνή επιστημονικά περιοδικά από περισσότερους από 3.300 εκδότες με τη χρήση σχετικών δεδομένων αναφορών. Οι αναφορές (citations) άρθρων είναι σημαντικός δείκτης για την συχνότητα της χρήσης κάθε περιοδικού από τους ερευνητές. Η Βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση στην συνδρομητική αυτή υπηρεσία από το 2003 έως σήμερα.

Μπορείτε να βρείτε τα υψηλότερης κατάταξης περιοδικά από την ιστοσελίδα https://jcr.clarivate.com/jcr/browse-journals (με τη χρήση του πανεπιστημιακού δικτύου αφού η υπηρεσία είναι συνδρομητική) και στη συνέχεια από τα φίλτρα στο αριστερό μέρος της ιστοσελίδας να επιλέξετε JIF Quartile και Quartile 1 ή Quartile 2.

SCImago Journal & Country Rank

Το SCImago Journal & Country Rank είναι μια δημόσια διαθέσιμη πύλη που περιλαμβάνει δείκτες για επιστημονικά περιοδικά και χώρες που αναπτύχθηκαν με πληροφορίες από τη βάση δεδομένων Scopus® (Elsevier B.V.).  Τα περιοδικά ομαδοποιούνται ανά κύρια θεματική ενότητα, ανά θεματική κατηγορία (313 συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες) ή ανά χώρα. Τα δεδομένα αναφορών προέρχονται από περισσότερους από 34.100 τίτλους από περισσότερους από 5.000 διεθνείς εκδότες και μετρήσεις απόδοσης χωρών από 239 χώρες παγκοσμίως. Μπορείτε να δείτε ποιά από αυτά είναι Ανοικτής Πρόσβασης, αλλά και να επιλέξετε τα περιοδικά που είναι κοινά με τη βάση Web of Science.

Αν και το SCImago κατατάσσει με βάση δεδομένα του Scopus, εντούτοις για να βρείτε τα υψηλότερης κατάταξης περιοδικά στο Scopus μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.scopus.com/sources. Από τα φίλτρα στο αριστερό μέρος της ιστοσελίδας επιλέξτε Show only titles in top 10 percent  ή, εάν ενδιαφέρεστε να τα επιλέξιμα περιοδικά του προγράμματος ενίσχυσης του ΕΛΚΕ, επιλέξτε 1st quartile και 2nd quartile.