Η ΒΚΠ την Μεγάλη Εβδομάδα και την Εβδομάδα του Πάσχα θα εξυπηρετεί την κοινότητα με τα μέσα που έχουν παγιωθεί κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας λόγω COVID-19 και αναφέρονται στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/news/covid, εκτός της Μεγάλης Παρασκευής και της Δευτέρας του Πάσχα.