Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, ως χώρος συνάθροισης ατόμων, λειτουργεί με περιορισμένο εύρος υπηρεσιών από τις 10 Μαΐου 2021. Συγκεκριμένα εξυπηρετούνται τα αιτήματα βιβλιογραφίας του κοινού και η κυκλοφορία υλικού με τον τρόπο που αναφέρεται στην ενότητα “Επιτόπιες Υπηρεσίες.” Δεν επιτρέπεται η χρήση αναγνωστηρίων, βιβλιοστασίων, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και του υπολογιστικού κέντρου. Η τροποποιημένη εξυπηρέτηση του κοινού αφορά όλες τις μονάδες πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων της σε Αγρίνιο, Κουκούλι, Μεσολόγγι, Αίγιο, κλπ.

Για οποιοδήποτε σχετικό θέμα προκύψει, οι χρήστες μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό θα διευθετηθεί μόλις επαναλειτουργήσει κανονικά η ΒΚΠ.

Επιτόπιες υπηρεσίες

Από τις 10 Μαΐου 2021 και ύστερα, στο ειδικό καθεστώς λειτουργίας της ΒΚΠ λόγω COVID-19, η προσέλευση του κοινού για την εξυπηρέτηση του γίνεται από τις 9 π.μ. ως τις 2 μ.μ.

Δανεισμός βιβλίων

Για να μπορέσετε να δανειστείτε βιβλία  χρειάζεται να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα. Θα πρέπει να έχετε κάνει από νωρίτερα την αναζήτηση των βιβλίων που επιθυμείτε μέσω του καταλόγου μας “Νηρέας”, ο οποίος είναι προσβάσιμος σε 24ώρη βάση και να ζητήσετε την κράτηση τους στο ονομά σας. Αφού ειδοποιηθείτε από το προσωπικό μας, τότε θα μπορέσετε να προσέλθετε στη ΒΚΠ και να τα παραλάβετε. Αναλυτικές οδηγίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα αιτήματος δανεισμού.

Τα βιβλία, εφόσον είναι ήδη εντός του κτιρίου, διατίθενται άμεσα προς δανεισμό. Εάν ένα βιβλίο έχει επιστραφεί μετά το άνοιγμα της Βιβλιοθήκης, τότε δανείζεται εφόσον έχουν περάσει 72 ώρες από την ημερομηνία επιστροφής. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα ενημερωθείτε από το προσωπικό μας.

Επιστροφές βιβλίων

Για επιστροφές βιβλίων μπορείτε να προσέρχεστε στη ΒΚΠ στο τροποποιημένο ωράριο λειτουργίας. Ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένετε, τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις.

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενες ενημερώσεις δεν έχουν χρεωθεί πρόστιμα κατά την περίοδο που η Βιβλιοθήκη βρισκόταν σε αναστολή λειτουργίας για το κοινό. Όλα τα δανεισμένα βιβλία που έληγαν εντός αυτού του διαστήματος ανανεώνονται και μπορούν να επιστραφούν ως τις 30 Ιουνίου 2021.

Επιστροφές συγγραμμάτων “Ευδόξου”

Οι φοιτήτριες/ές που οφείλουν να επιστρέψουν συγγράμματα θα πρέπει να συμπληρώνουν απαραιτήτως τη σχετική φόρμα πριν προσέλθουν για την παράδοση τους σε ακριβή ώρα που θα τους υποδειχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παράδοση μπορεί να γίνεται στις βιβλιοθήκες του Ρίου, του Αιγίου, του Αγρίνιου και του Κουκουλίου, αλλά επαναλαμβάνεται ότι θα πρέπει να έχουν ειδοποιηθεί από τη Βιβλιοθήκη νωρίτερα. Η βεβαίωση επιστροφής θα τους αποστέλλεται, αφού παραδοθούν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Βεβαιώσεις

Οι βεβαιώσεις για τη λήψη πτυχίου δίνονται υπηρεσιακά. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να προσέρχεστε ή να επικοινωνείτε γι’ αυτό το θέμα με τη Βιβλιοθήκη, καθώς, εφόσον έχετε αιτηθεί ορκωμοσίας, η ΒΚΠ και η Γραμματεία του Τμήματός σας θα ακολουθήσουν τις εσωτερικές διαδικασίες. Αν προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα, η Βιβλιοθήκη θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Διαδανεισμός

Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις διαδανεισμού, αλλά για την παραλαβή του υλικού θα πρέπει να έχει υπάρξει πρώτα ενημέρωση από το προσωπικό μας για τον ακριβή χρόνο. Σημειώνεται πως λόγω του κορωνοϊού ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην διακίνηση του υλικού.

Κατάθεση εργασιών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής

Η κατάθεση της εργασίας σας γίνεται ηλεκτρονικά στο ιδρυματικό αποθετήριο “Νημερτής”. Μετά την ηλεκτρονική κατάθεση μπορείτε να αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο αρμόδιο προσωπικό της ΒΚΠ, την κ. Δέσποινα Γκόγκου gkogkou (at) upatras.gr, τον τίτλο της εργασίας και τα στοιχεία επικοινωνίας για την αποστολή του αριθμού πρωτοκόλλου της κατάθεσης.

Για τα Τμήματα του Αγρινίου οι καταθέτες αποστέλλουν στην κ. Αθανασία Βέλλιου (avelliu (at) upatras.gr) και στον κ. Βασίλειο Κολλιώνη (vkolioni (at) upatras.gr) το αποδεικτικό κατάθεσης που παραλαμβάνουν από το σύστημα, ώστε να πάρουν την σχετική επιβεβαίωση.

Λόγω κορωνοϊού δεν δίνεται πλέον βεβαίωση κατάθεσης.

Υποψήφιοι διδάκτορες που οφείλουν να καταθέσουν τη διατριβή τους σε έντυπη μορφή, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το αρμόδιο προσωπικό (κ. Δέσποινα Γκόγκου gkogkou (at) upatras.gr) για τον τρόπο παραλαβής/παράδοσης.

Εκδηλώσεις

Δεν γίνονται ακόμη κρατήσεις χώρων για εκδηλώσεις (σεμινάρια, παρουσιάσεις, κλπ).

Εξ αποστάσεως υπηρεσίες

Όπως και κατά την περίοδο πλήρους αναστολής της λειτουργίας για το κοινό οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες παραμένουν ενεργές. Συνοπτικά:

Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου

Το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών μπορεί να χρησιμοποιεί τους πληροφοριακούς πόρους που βρίσκονται στην σχετική ιστοσελίδα για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού του έργου, ειδικά σε περιόδους όπου η διδασκαλία γίνεται εξ αποστάσεως. Οι πηγές είναι κατηγοριοποιημένες, όμως παράλληλα για κάθε μια υπάρχει ετικέτα που δηλώνει πως μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση.

Χρήση ηλεκτρονικών πηγών

Η απομακρυσμένη πρόσβαση χρήση ηλεκτρονικών πηγών γίνεται με τη χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού, όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα Πρόσβαση 24/7. Ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος είναι μέσω VPN, με προτιμότερο λογισμικό το FortiClient VPN. Όμως, εάν παρατηρείτε αδυναμία εξυπηρέτησης λόγω φόρτου του μηχανισμού εξουσιοδότησης, τότε σε ορισμένους εκδότες (αναφέρονται ποιοι στην ιστοσελίδα) μπορείτε να μπαίνετε με τη χρήση των συνθηματικών σας από τις επιλογές που παρέχουν Institutional Login. Δυστυχώς, οι παραπάνω επιλογές δεν καλύπτουν πηγές που η πρόσβασή είναι εφικτή μόνο μέσω σταθμών εργασίας, όπως για παράδειγμα η ICAP Data.Prisma. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τις ηλεκτρονικές πηγές μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο προσωπικό (κα Μαρία Φραντζή, maria (at) lis.upatras.gr).

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΒΚΠ μέσω της σχετικής φόρμας ή του τηλεφώνου 2610969621 (έως τις 15:00).


Προηγούμενες ανακοινώσεις για την λειτουργία σε καθεστώς COVID-19 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα “Αναστολή λειτουργίας της ΒΚΠ στο πλαίσιο μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19”.