Το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών μπορεί να χρησιμοποιεί τους παρακάτω πληροφοριακούς πόρους για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού του έργου, ειδικά σε περιόδους όπου η διδασκαλία γίνεται εξ αποστάσεως. Οι πηγές είναι κατηγοριοποιημένες, όμως παράλληλα για κάθε μια υπάρχει ετικέτα που δηλώνει πως μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση. Συγκεκριμένα:

  • Ελεύθερη πρόσβαση Σημαίνει ότι μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο αυτό ελεύθερα.
  • Χρήση OpenVPN Σημαίνει ότι απαιτείται εξουσιοδότηση μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού upatras. Ο πλέον πρόσφορος τρόπος είναι μέσω OpenVPN με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ιστοσελίδα Πρόσβαση 24/7. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα πρόσβασης με το OpenVPN, λόγω φόρτου του μηχανισμού εξουσιοδότησης, τότε σε ορισμένους εκδότες (αναφέρονται ποιοι στην ιστοσελίδα) μπορείτε να μπαίνετε με τη χρήση των συνθηματικών σας από τις επιλογές που παρέχουν Institutional Login.
  • Απαιτείται εγγραφή Η χρήση της υπηρεσίας είναι μεν ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή.

Ηλεκτρονικά συγγράμματα & βιβλία

Κάλλιπος
Ελεύθερη πρόσβαση

O «Κάλλιπος» είναι ένα αποθετήριο συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, τα οποία είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος» είτε έχουν διατεθεί στη Δράση μέσω ανοικτής πρόσκλησης διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου. Πατήστε στο λογότυπο της δράσης για να μεταφερθείτε στο αποθετήριο ή σε έναν από τους ενδεικτικούς τίτλους για να μεταφερθείτε στην αντίστοιχή εγγραφή.

Ηλεκτρονικά βιβλία από τη Βιβλιοθήκη

Χρήση OpenVPN

Στον κατάλογο της ΒΚΠ «Νηρέας» υπάρχουν πάνω από 9.000 ηλεκτρονικά βιβλία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διδακτικούς σκοπούς. Από αυτά, το προσωπικό μας έχει κάνει την επιλογή των παρακάτω τίτλων που αποτελούν βιβλία εισαγωγής σε βασικά θέματα ή βιβλία αναφοράς, π.χ. λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, κλπ.

Περισσότεροι τίτλοι μπορούν να βρεθούν στο ευρετήριο των ηλεκτρονικών μας πηγών https://library.upatras.gr/electronic.

Ηλεκτρονικά βιβλία από τον ΣΕΑΒ

Χρήση OpenVPN

Αντίστοιχα, ο ΣΕΑΒ προσφέρει πρόσβαση σε χιλιάδες ηλεκτρονικά βιβλία. Ακολουθεί μια μικρή επιλογή των τίτλων ανά θεματική περιοχή. Η ενοποιημένη μηχανή αναζήτησης του Συνδέσμου βρίσκεται στη διεύθυνση https://search.heal-link.gr/.

Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι

Άλλες αξιόλογες πηγές ελεύθερων συγγραμμάτων, εγχειριδίων και εκπαιδευτικών πόρων, στα αγγλικά, είναι:

Artcyclopedia. Ελεύθερη πρόσβαση H Artcyclopedia είναι μια θεματική πύλη με βασικές πληροφορίες για τις καλές τέχνες και αναφορές σε άλλες πηγές έρευνας.

Artstor – Public Collections. Ελεύθερη πρόσβαση Το Artstor – Public Collections παρέχει στους καθηγητές και τους φοιτητές ένα μεγάλο όγκο πληροφοριακών πόρων σε εικονική μορφή, βλ. φωτογραφίες, πίνακες, χαρακτικά, σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων πολιτισμού.

Documentary Educational Resources. Απαιτείται εγγραφή Μπορείτε να παρακολουθήστε οποιαδήποτε εκπαιδευτική ταινία που προσφέρει το DER δωρεάν έως την 1η Ιουνίου 2020. Οι ταινίες έχουν κύρια κατεύθυνση την ανρθωπολογία και τις κοινωνικές επιστήμες και για την παρακολούθηση απαιτείται λογαριασμός στο Vimeo και χρήση του κωδικού WFH2020. Επιλέξτε «Rent» στην επάνω δεξιά γωνία του μηχανισμού αναπαραγωγής και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στ Vimeo. Στο checkout, κάντε κλικ στην επιλογή «Εφαρμογή κωδικού προσφοράς» και πληκτρολογήστε: WFH2020.

JSTOR – Open EBooksΕλεύθερη πρόσβαση Περισσότεροι από 6.000 τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων ανοικτής πρόσβασης από 75+ εκδότες, συμπεριλαμβανομένων των Brill, Cornell University Press, De Gruyter και University of California Press.

Getty Virtual Library. Ελεύθερη πρόσβαση Το Getty Virtual Library είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη με πάνω από 300 τίτλους βιβλίων για τις καλές τέχνες, την ιστορία, την αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, κ.α.

Lyryx OpenTextBooks. Ελεύθερη πρόσβασηH Lyryx προσφέρει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά συγγράμματα στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, των οικονομικών και των μαθηματικών και στατιστικής.

OAPEN. Ελεύθερη πρόσβασηΗ βιβλιοθήκη του OAPEN περιλαμβάνει ελεύθερα προσβάσιμα ηλεκτρονικά βιβλία ακαδημαϊκού περιεχομένου, κυρίως στον τομέα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

OpenTextbooks by OER Commons. Ελεύθερη πρόσβασηΜια μεγάλη συλλογή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, οργανωμένη κατά θέμα και κατά πάροχο.

OpenStax. Ελεύθερη πρόσβασηΤο OpenStax είναι μια μη κερδοσκοπική εκπαιδευτική πρωτοβουλία που εδρεύει στο Rice University και έχει ως αποστολή την έκδοση και δωρεάν παροχή αξιολογημένων και ανοικτά αδειοδοτημένων εγχειριδίων υψηλής ποιότητας.

Open Textbook Library. Ελεύθερη πρόσβασηΗ συλλογή περιλαμβάνει 703 εγχειρίδια, που χρησιμοποιούνται ήδη σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και έχουν αξιολογηθεί από ειδικούς πριν δημοσιευθούν.

Persus Digital Library – Scaife Viewer. Ελεύθερη πρόσβασηΤο Scaife Viewer είναι το νέο περιβάλλον ανάγνωσης για τις συλλογές κειμένων του Perseus Digital Library τόσο στις πρωτότυπες γλώσσες όσο και στη μετάφραση.

Project Euclid. Ελεύθερη πρόσβασηΔωρεάν πρόσβαση σε μονογραφίες και σειρές βιβλίων μαθηματικών, όπως ενδεικτικά Perspectives in Logic, Notre Dame Mathematical Lectures, Lecture Notes in Logic, κλπ.

Πηγές παροδικής πρόσβασης (trials, προσφορές, κλπ.)

Για την τρέχουσα -επείγουσα λόγω Covid-19- περιόδο, πολλοί εκδότες παρέχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο, έστω και αν δεν είμαστε συνδρομητές τους. Στην ενότητα αυτή θα αναφέρονται οι τίτλοι που αξιολογούνται ως αξιόπιστοι για το εκπαιδευτικό έργο του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών.

American Economic Association. Ελεύθερη πρόσβαση Η AEA προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στα περιοδικά της έως τις 30 Ιουνίου 2020.

American Psychological Association. Ελεύθερη πρόσβαση Η APA προσφέρει ελέυθερη έκδοση στη διαδικτυακή έκδοση του 7th APA style and grammar guidelines.

Australian National University Press. Ελεύθερη πρόσβαση Η ANU Press είναι παρέχει δωρεάν μονογραφίες και περιοδικά σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αυστραλιανή και τη διεθνή πολιτική, στους αυτόχθονές πληθυσμούς και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

California University Press. Ελεύθερη πρόσβαση To California University Press διαθέτει ανοικτά τα ηλεκτρονικά περιοδικά του έως τον Ιούνιο του 2020. Το UC Press δημοσιεύει επιστημονικά περιοδικά στους κλάδους της Αρχιτεκτονικής, Βιολογίας, Σπουδών Επικοινωνίας, Εγκληματολογίας Περιβαλλοντικής Επιστήμης, Κινηματογράφου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Ιστορίας, Νομικής, Λογοτεχνίας και Κριτικής, Κοινωνιολογίας, κλπ.

Cambridge University Press. Ελεύθερη πρόσβαση Το Cambridge University Press παρέχει τα εγχειρίδια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μορφή HTML ελεύθερα για πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της επιδημίας του Covid-19. Πάνω από 700 εγχειρίδια στο Cambridge Core είναι διαθέσιμα, ανεξάρτητα εάν τα εγχειρίδια έχουν αγοραστεί προηγουμένως. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη μέχρι το τέλος Μαΐου 2020.

EDP Sciences. Ελεύθερη πρόσβαση Ο εκδοτικός οίκος EDP Sciences διαθέτει ελεύθερα το περιεχόμενο των ετών 2018-2020 στα περιοδικά που του ανήκουν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2020. Περιοδικά που εκδίδει εκ μέρους άλλων ή περιοδικά που «φιλοξενει» στην πλατφόρμα του εξαιρούνται αυτής της απόφασης, εκτός και αν στο εγγύς μέλλον συμφωνήσουν με αυτή την πολιτική.

Elsevier – ScienceDirect. Χρήση OpenVPN Μέσα από το ScienceDirect ο Elsevier παρέχει 256 πανεπιστημιακά συγγράμματα για όλους τους ενεργούς πελάτες του (συνεπώς και το Πανεπιστήμιο Πατρών) για περίοδο 90 ημερών. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στο ScienceDirect μέσω IP ή απομακρυσμένης πρόσβασης θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα βιβλία. Μπορείτε να δείτε λίστα τίτλων σε αυτό το αρχείο Excel, αλλά μερικοί ενδεικτικοί τίτλοι είναι Biostatistics (2nd Ed.), Business Process Change (4th Ed.), Cell Biology (3rd Ed.), Circuits, Signals and Systems for Bioengineers (3rd Ed.), Computer Networks (5th Ed.), Embryology (2nd Ed.), The Endocrine System (2nd Ed.), Essential MATLAB for Engineers and Scientists (7th Ed.), Modern Physics, Satellite Meteorology, κλπ.

GeoScienceWorld. Ελεύθερη πρόσβαση Οι εκδότες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα GeoScienceWorld, βλ. American Association of Petroleum Geologists, Canadian Science Publishing, Clay Minerals Society, Geological Society of America, Mineralogical Society of Great Britain and Ireland, PSAAPG, SEPM Society for Sedimentary Geology, Society of Economic Geologists και University of Wyoming, παρέχουν δωρεάν πρόσβαση στα βιβλία τους έως τις 30 Ιουνίου 2020. Σημειώνεται πως ορισμένοι τίτλοι, λίγοι σε ποσότητα, δεν είναι ανοικτοί προς το παρόν.

IEEE eLearning Library. Χρήση OpenVPN Παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στην IEEE eLearning Library έως τις 30 Ιουνίου 2020. Η IEEE eLearning Library διαθέτει υψηλής ποιότητας διαδικτυακά μαθήματα σε αντικείμενα συναφή με τις επιστήμες της μηχανικής (ενδεικτικά, αερομηχανική, βιοτεχνολογία, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, ρομποτική, ενέργεια, κλπ). Περιλαμβάνει εκατοντάδες ώρες μαθημάτων σε βασικές και αναδυόμενες τεχνολογίες και προσφέρει στο διδακτικό προσωπικό και στους σπουδαστές ακαδημαϊκών ιδρυμάτων εμπλουτισμένους τρόπους μάθησης. Διεύθυνση πρόσβασης και όροι χρήσης παρέχονται στη σχετική ιστοσελίδα.

JoVE. Χρήση OpenVPN To JoVE (Journal of Visualized Experiments) παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βίντεο μέχρι τις 15 Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται πρόσβαση στα:

  • JoVE Core: περιέχει επιστημονικές έννοιες, οι οποίες οπτικοποιούνται για να μεγιστοποιηθεί η μαθησιακή αντίληψη.
  • JoVE Science Education: περιέχει τις επιστημονικές βασικές αρχές με απλά και κατανοητά βίντεο σε οκτώ θεματικά πεδία.
  • Lab Manual: περιέχει ολοκληρωμένα βίντεο για εισαγωγικά εργαστηριακά μαθήματα βιολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες, παραδείγματα και όροι χρήσης παρέχονται στη σχετική ιστοσελίδα.

JSTOR. Χρήση OpenVPN O διαθέτης JSTOR επεκτείνει την πρόσβαση σε περιεχομένο που διαθέτει στους ήδη συνδρομητές του και παρέχει ελεύθερη πρόσβαση μέχρι τις 30 Ιουνίου σε:

Loeb Classics. Χρήση OpenVPN Παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή της Digital Loeb Classical Library έως τις 30 Ιουνίου μέσω της διεύθυνσης https://www.loebclassics.com. Συστήνεται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, μέσω της επιλογής «Create profile» στο επάνω μέρος κάθε σελίδας, καθώς η χρήση κάποιων από των πλέον χρήσιμων εργαλείων είναι εφικτή μέσω του “My Loebs”, δηλ. του προσωποποιημένου λογαριασμού κάθε χρήστη. Διευκρινήσεις σχετικά με την καλύτερη χρήση και λειτουργία της Digital Loeb Classical Library καθώς και τη συσχέτισή της με τη σειρά των έντυπων βιβλίων, μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα.

MIT Press. Χρήση OpenVPN Ο εκδότης MIT Press παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε περισσότερα από 2.500 ηλεκτρονικά βιβλία. Η επέκταση της πρόσβασης στα βιβλία αφορά ιδρύματα που έχουν ήδη συνδρομή στις συλλογές του, όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών, και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαϊου.

ProjectMuse. Ελεύθερη πρόσβαση Ο διαθέτης Project Muse σε συνεργασία με διάφορους εκδότες διαθέτουν ελεύθερα περιεχόμενο στην πλατφορμα MUSE. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τίτλοι από Johns Hopkins University Press (όλα τα βιβλία και περιοδικά μέχρι 31 Μαϊου 2020), Ohio State University Press (όλα τα βιβλία και περιοδικά μέχρι 30 Ιουνίου 2020), University of Georgia Press (όλα τα βιβλία και περιοδικά μέχρι 30 Ιουνίου 2020), University of Nebraska Press (όλα τα βιβλία και περιοδικά μέχρι 31 Μαϊου 2020), University of North Carolina Press (όλα τα βιβλία και περιοδικά μέχρι 30 Ιουνίου 2020), University Press of Colorado (όλα τα βιβλία και περιοδικά μέχρι 30 Ιουνίου 2020), Temple University Press (όλα τα βιβλία και περιοδικά μέχρι 30 Ιουνίου 2020), Utah State University Press (όλα τα βιβλία και περιοδικά μέχρι 30 Ιουνίου 2020), Vanderbilt University Press (επιλεγμένα βιβλία μέχρι 31 Μαϊου 2020). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://about.muse.jhu.edu/resources/freeresourcescovid19/.

Springer TextbooksΕλεύθερη πρόσβαση Ο εκδοτικός οίκος Springer Nature παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε 500 βασικά εγχειρίδια από όλες τις συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων του. Τα βιβλία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημών και είναι προσβάσιμα σε αυτό το xlsx αρχείο. Ενδεικτικοί τίτλοι είναι The Data Science Design Manual, Probability Theory, Statistical Analysis and Data Display, Principles of Polymer Chemistry, Biomedical Informatics, Applied Chemistry, Philosophy of Race, Social Psychology in Action, κ.α. Παράλληλα διατίθενται ηλεκτρονικά βιβλία βασικής κατάρτισης στην ιατρική και στην επείγουσα ιατρική στα γερμανικά. Τα βιβλία θα είναι διαθέσιμα μέσω του SpringerLink έως το τέλος Ιουλίου με τη χρήση του DOI που συνοδεύει κάθε τίτλο.

Statista. Χρήση OpenVPN Το Πανεπιστήμιο έχει δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση δεδομένων στατιστικών δεδομένων Statista, περίπου 1,5 εκατ. στατιστικές μελέτες, προβλέψεις και αναφορές, καθώς και σε infographics 80.000 θεμάτων από 22.500 πηγές. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.statista.com/ χρησιμοποιώντας το πανεπιστημιακό δίκτυο και διαρκεί έως τις 2 Απριλίου 2020.

Σημαντική σημείωση: Οι εκδοτικοί οίκοι μπορούν να ανακαλέσουν οποτεδήποτε θελήσουν την ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο που διαθέτουν και συνεπώς να χαθεί όπου δεν καλύπτεται από συνδρομές του ΣΕΑΒ ή της ΒΚΠ.

Εικόνες, φωτογραφίες και γραφήματα

Ελεύθερη πρόσβαση

Φωτογραφία από το Biodiversity Heritage Librayr

Biodiversity Heritage Library. Πέρα από τις συλλογές βιβλίων που διαθέτει ελεύθερα, η Biodiversity Heritage Library διαθέτει επίσης ιστορικές εικονογραφήσεις που βρίσκονται συγκεντρωμένες στο Flickr.

Cultural Heritage @Home. Πηγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συγκεντρώνει πολλά εθνικά έργα με τρισδιάστατες αναπαραστάσεις αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών μνημείων, μη κινητού πολιτιστικού αποθέματος, κλπ.

Europeana. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana παρέχει πρόσβαση σε εκατομμύρια φωτογραφίες και εικόνες από το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα των χωρών της Ευρώπης.

Getty Institute. Πρόκειται για περίπου 150.000 εικόνες, φωτογραφίες και πίνακες από τις συλλογές του Getty Institute, οι οποίες είναι ελεύθερα αδειοδοτημένες. η συγκεκριμένη πηγή είναι ελεύθερη και δεν θα πρέπει να συγχέεται με το εμπορικό σκέλος των ψηφιακών συλλογών του G.I.

IAN Image Library. Το Integration and Application Network του University of Maryland Center for Environmental Science παρέχει μια συλλογή εικόνων και φωτογραφιών για τις περιβαλλοντικές επιστήμες με μόνη υποχρέωση την αναφορά.

NASA Image and Video Library. Χιλιάδες εικόνες και βίντεο από τη NASA με αστρονομικό περιεχόμενο.

Pixnio. Μια επιλογή φωτογραφιών ελεύθερης χρήσης, αφού ανήκουν στο κοινό κτήμα, με θέμα την επιστήμη (κατά κύριο λόγο ιατρικών και θετικών επιστημών).

Public Health Image Library. Εικόνες και φωτογραφίες από το Centers for Disease Control and Prevention. Η συντριπτική πλειονότητα του υλικού ανήκει στο κοινό κτήμα (public domain) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα, αλλά υπάρχει ένα μικρό μέρος προστατευμένου υλικού.

scienceimage. To scienceimage είναι μια ελεύθερη βιβλιοθήκη εικόνων επιστήμης και φύσης, από την CSIRO, τον σημαντικότερο οργανισμό επιστημονικής έρευνας της Αυστραλίας. Παρέχει επίσης πρόσβαση σε ταινίες και βίντεο και είναι ελεύθερες άδεια Creative Commons (CC BY 3.0) που απαιτεί απλά την αναφορά.

Smart Servier Medical Art. Το Smart Servier Medical Art παρέχει πρόσβαση σε περίπου 3.000 εικόνες για τις επιστήμες υγείας.

Smithsonian Open Access. Χιλιάδες εικόνες και τρισδιάστατα μοντέλα από τις συλλογές του Smithsonian. Χρήσιμη συλλογή για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Ηλεκτρονικά μαθήματα

eClass Πανεπιστημίου Πατρών

Η πλατφόρμα UPatras eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που υποστηρίζει την υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η εφαρμογή διατίθεται και για φορητές συσκευές.

Ανοικτά Μαθήματα Πανεπιστημίου Πατρών

Ανοικτά ψηφιακά μαθήματαΤα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα είναι μαθήματα προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, που διδάσκονται σε Πανεπιστήμια και σε πρώην ΤΕΙ και τα οποία έχουν διαμορφωθεί ψηφιακά, ώστε να διατίθενται στο Διαδίκτυο, με ανοικτές άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων Creative Commons.

MOOCs για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Απαιτείται εγγραφή Η Epigeum του Oxford University Press προσφέρει ελεύθερα δύο διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα, τα Teaching Online που παρουσιάζει τις θεμελιώδεις αρχές της διαδικτυακής παιδαγωγικής και Blended Learning που διερευνά τις στρατηγικές και πρακτικές συνέπειες της ενσωμάτωσης των προσωπικών και ηλεκτρονικών μεθόδων στη διδασκαλία και τη μάθηση. Περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική ιστοσελίδα.

Ηλεκτρονικά βιβλία (γενικά / ψυχαγωγίας)

  • Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Απαιτείται εγγραφή Η συλλογή του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου περιλαμβάνει βιβλία ευρείας αναγνωσιμότητας με έμφαση στους τομείς της λογοτεχνίας, της ιστορίας, των τεχνών, των επιστημών, αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος. Η συλλογή αποτελείται από εμπορικά ηλεκτρονικά βιβλία και είναι, επομένως, διακριτή τόσο από υπηρεσίες πρόσβασης σε ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά βιβλία που ήδη παρέχονται από βιβλιοθήκες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλους φορείς όσο και από ηλεκτρονικά βιβλία ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν στους χρήστες, οι οποίοι εγγράφονται και διαπιστεύονται μέσω του Taxisnet. Περισσότερα για την υπηρεσία μπορείτε να διαβάσετε στη σχετική ιστοσελίδα της ΕΒΕ.
  • Ανοικτή Βιβλιοθήκη. Ελεύθερη πρόσβαση Η Ανοικτή Βιβλιοθήκη αποτελεί ένα αποθετήριο με χιλιάδες ελληνικά ψηφιακά βιβλία που διανέμονται ελεύθερα και νόμιμα στο διαδίκτυο. Περιλαμβάνει επίσης έργα Κλασικής Λογοτεχνίας και Αρχαίας Γραμματείας που είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων (Public domain). Παράλληλα προωθεί την ψηφιακή λογοτεχνία εκδίδοντας καινοτόμα e-books με ελεύθερη διανομή.
  • OpenSquare. Ελεύθερη πρόσβαση Το Open Square είναι η πλατφόρμα του New York University Press για τη δημοσίευση και την ανάγνωση βιβλίων ανοικτής πρόσβασης. Περιλαμβάνει μονογραφίες, δοκίμια, κλπ.