Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ το Πρακτικό Αξιολόγησης για την απασχόληση Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων στη ΒΚΠ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Υποδομή – Τεκμηρίωση Βιβλιοθήκης” που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.