Αναφορά εργαστηρίου «Γεφυρώνοντας την απόσταση μεταξύ Πολιτών και Επιστημόνων»

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών και του TEDxPatras 2023 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 το εργαστήριο «Γεφυρώνοντας την απόσταση μεταξύ Πολιτών και Επιστημόνων», από την Anne Kathrine Overgaard και τον Thomas Kaarsted, μέλη  του Πανεπιστημίου της Νότιας  Δανίας και  συν-ιδρυτών του Κέντρου Γνώσης για την Επιστήμη των Πολιτών.

Το εργαστήριο ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος, το οποίο διήρκησε μια ώρα, συμμετείχαν μόνο βιβλιοθηκονόμοι, οι οποίοι μυήθηκαν στις βασικές αρχές της  Επιστήμης των Πολιτών και στο υπόβαθρό της. Συζητήθηκε επίσης ο ρόλος των βιβλιοθηκών και των ίδιων των βιβλιοθηκονόμων, καθώς και οι πρακτικές που ακολουθούνται από το (πρωτοπόρο) Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας, για την προώθηση και την εξέλιξη της ΕτΠ. 

Φωτογραφία που δείχνει τους ομιλητές του εργαστηρίου με το κοινό

Στο δεύτερο  μέρος του εργαστηρίου, το οποίο διήρκησε δύο ώρες, συμμετείχαν ερευνητές/ριες, μέλη της κοινωνίας των πολιτών και βιβλιοθηκονόμοι. Σε αυτή την παρουσίαση, οι δύο ομιλητές ενημέρωσαν λεπτομερώς για παρελθόντα και τρέχοντα έργα ΕτΠ και για τον τρόπο που μπορεί να εμπλακει΄ κάποιος, ανάλογα με την ιδιότητά του. Μέσω των παραδειγμάτων τους, ανέδειξαν τις προκλήσεις που ανακύπτουν, όπως για παράδειγμα την αξιοπιστία των δεδομένων που συλλέγουν οι πολίτες, τον σχεδιασμό της έρευνας και την ανάγκη εύρεσης κινήτρων για τη συμμετοχή των πολιτών. 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες/ουσες χωρίστηκαν σε μικτές ομάδες και εργάστηκαν ομαδικά πάνω σε έναν στόχο. Από την κάθε ομάδα ζητήθηκε να αναπτύξει ένα έργο ΕτΠ, σύμφωνα με τις αρχές που είχαν ήδη παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου και παράγοντας τις δικές τους ιδέες και προτάσεις. Η άσκηση κίνησε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και γέννησε γόνιμα αποτελέσματα.

Σύνενφο λέξεων με τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων του σεμιναρίου

Η συμμετοχή ήταν ευρεία και υπήρξε εκπροσώπηση από ένα ευρύ φάσμα επιστημών και ενδιαφερόντων, όπως φαίνεται και στο word cloud με τα ενδιαφέροντα του/ης καθενός/μιας. Σημαντικό είναι ότι συμμετείχαν ερευνητές και ερευνήτριες με ποικίλα επίπεδα εμπειρίας με έργα ΕτΠ, αλλά και αρκετοί νέοι κι νέες. Όλοι/ες συμμετείχαν ενεργά και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από τις προοπτικές που ανοίγει η ΕτΠ σε μια σειρά από ερευνητικά θέματα.

Αναφορές ανοικτής πρόσβασης για την κλιματική αλλαγή

Στις 30 Νοεμβρίου 2023, ξεκίνησε η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, γνωστή και ως COP28. Η διάσκεψη αποτελεί μια κρίσιμη πλατφόρμα για τον διεθνή διάλογο και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την προστασία του πλανήτη μας από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Με αφορμή αυτό, έχει δημιουργηθεί από το Policy Commons μια λίστα με 52 αναφορές από Διεθνείς Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες παρέχουν σημαντικές συνεισφορές και προτάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Οι αναφορές αυτές μπορούν να βρεθούν στον σύνδεσμο https://bit.ly/3GnaW5C. Επιπλέον, κάποιες από τις αναφορές έχουν οργανωθεί θεματικά σε πέντε κατηγορίες, κάθε μια αντιστοιχώντας σε ένα κεντρικό θέμα της διάσκεψης:

  1. Σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων
  2. Δάση και τρόφιμα
  3. Αντιμετώπιση των εκπομπών Διοξιδείου του Άνθρακα
  4. Καθαρή ενέργεια
  5. Προσαρμογή

Ενσωμάτωση του ProQuest™ Dissertations & Theses Citation Index στo Web of Science

Από τις 13 Ιουλίου 2023, το Dissertations & Theses Citation Index της ProQuest™ θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στην πλατφόρμα Web of Science και θα προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης σε 5,5 εκατομμύρια εγγραφές διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών μαζί με τις περιλήψεις, οι οποίες προέρχονται από 4.100 ιδρύματα διεθνώς. Οι ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν μοναδικό περιεχόμενο σε επίπεδο διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών παράλληλα με έρευνα από διάφορες πηγές στα αποτελέσματα αναζήτησης στο περιβάλλον της Web of Science.

Η διάθεση του ProQuest Dissertations & Theses Citation Index θα γίνει σε δύο φάσεις. Τον Ιούλιο θα είναι δυνατή η αναζήτηση μεταδεδομένων των διατριβών και των μεταπτυχιακών εργασιών καθώς θα έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση του περιεχομένου της ProQuest στο περιβάλλον της Web of Science. Σε δεύτερη φάση που θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2023, θα προστεθούν οι σύνδεσμοι παραπομπών (citation linkages).