Απομακρυσμένη πρόσβαση στην ICAP Data.Prisma

Λόγω της παράτασης των μέτρων αποτροπής του κορωνοϊού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είναι εφικτή η απομακρυσμένη πρόσβαση στον σταθμό εργασίας για την αναζήτηση στη βάση ICAP Data.Prisma μέσω TeamViewer. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για χρήση της βάσης, το οποίο αφορά δίωρη συνεδρία μέσω Teamviewer. Αναλυτικά:

  • Η αίτηση γίνεται μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ΒΚΠ στην οποία μπορούν να επιλέγουν το θέμα “Τηλε-σύνδεση με ICAP Data.Prisma”.
  • Οι χρήστες θα πρέπει να δηλώνουν το ιδρυματικό τους email (@upatras.gr, @upnet) υποχρεωτικά.
  • Μόλις υποβληθεί η αίτηση, τότε ένα μέλος του προσωπικού μας θα επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο χρήστη προκειμένου να οριστικοποιηθεί το ραντεβού.
  • Ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας είναι μεταξύ 09.00 και 14.00.
  • Συνιστάται οι χρήστες να έχουν ρυθμίσει τον τρόπο μεταφόρτωσης των αρχείων, π.χ. μέσω ενός απομακρυσμένου δίσκου αποθήκευσης (GDrive, DropBox, κλπ.)
  • Στην περίπτωση που υπάρχει διαθεσιμότητα, η δίωρη συνεδρία μπορεί να ανανεώνεται.

Η τηλε-σύνδεση γίνεται στη νέα έκδοση της πλατφόρμας ICAP Data.Prisma και στον σύνδεσμο https://bit.ly/3vXhwJm μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο χρήσης για το νέο περιβάλλον που αντικαθιστά το “Cognos Workspace Advanced”. Με τη νέα αυτή έκδοση, η ICAP Data.Prisma πλέον υποστηρίζεται από την τελευταία έκδοση του Business Analytics Tool “IBM Cognos 11”. Η νέα αυτή τεχνολογία λύνει προηγούμενα τεχνικά θέματα (ταχύτητα, ασφάλεια, συμβατότητα), αλλά διαθέτει και περαιτέρω δυνατότητες. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τις βελτιώσεις και τις προσθήκες της νέας έκδοσης εδώ.

 

Δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση δεδομένων Sources Chrétiennes Online

Λογότυπο Sources Chrétiennes OnlineΘα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί περίοδος δωρεάν δοκιμαστικής πρόσβασης στο πλήρες περιεχόμενο της βάσης δεδομένων Sources Chrétiennes Online (SCO) που θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Ιουνίου 2021.

Αναλυτική περιγραφή της βάσης υπάρχει στην ακόλουθη σελίδα, https://about.brepolis.net/sources-chretiennes-online-sco/ ενώ μπορείτε να την επισκεφθείτε μέσω της ακόλουθης σελίδας http://apps.brepolis.net/LTool/Entrance.aspx?w=34.

Προς το παρόν, η βάση περιλαμβάνει τους 305 από τους 600 τόμους, που περιλαμβάνει η έντυπη συλλογή. Τα μεταδεδομένα για τους τόμους, τους συγγραφείς και τους τίτλους υπάρχουν ήδη στη βάση καθώς αναμένεται μέχρι το 2025 να περιληφθούν όλοι οι τόμοι της έντυπης συλλογής. Εάν θέλετε να αναζητήσετε και να εντοπίσετε μόνο τους τόμους που έχει περιληφθεί το πλήρες κείμενό τους στη βάση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή “Available only” στην καρτέλα για φυλλομέτρηση (Browse).

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Λειτουργία πλατφόρμας Policy Commons

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας Policy Commons. Η πλατφόρμα ικανοποιεί την ανάγκη συγκέντρωσης περιεχομένου πολιτικών από κυβερνητικούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα σε μια πηγή. Περιλαμβάνει περίπου 2.3 εκατ. τεκμήρια, όπως αναφορές, ιστολόγια, άρθρα κ.α., τα οποία συλλέγονται σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση από οργανισμούς και κέντρα από όλο τον κόσμο. Καλύπτονται περίπου 7.300 θέματα, όπως COVID-19, εκπαιδευτικές τάσεις, κλιματική αλλαγή, ισότητα φύλων κ.α. Η διεύθυνση πρόσβασης είναι https://policycommons.net/ και η εγγραφή είναι δωρεάν ενώ αρκετές πηγές είναι ελεύθερα διαθέσιμες.

Ελεύθερη πρόσβαση στη βάση δεδομένων Dictionary of Drugs

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ο διαθέτης Informa παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στη βάση δεδομένων Dictionary of Drugs μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο στήριξης της έρευνας για τον COVID-19. Πρόκειται για μια βάση δεδομένων που περιέχει ακριβή, περιεκτική και ενημερωμένη πληροφορία για φάρμακα που είναι στην αγορά και για φάρμακα υπό κλινική μελέτη καθώς και για φαρμακολογικά εργαλεία. Το περιεχόμενο της βάσης έχει εμπλουτιστεί με τα πιο πρόσφατα δεδομένα κλινικών μελετών για τον COVID-19 περιλαμβάνοντας πλέον 15.569 λήμματα και 59.684 χημικές ενώσεις.

Δωρεάν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων του Bloomsbury

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο της υποστήριξης του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου έως το τέλος Μαΐου διατίθεται δωρεάν πρόσβαση στις παρακάτω βάσεις δεδομένων του εκδότη Bloomsbury:

  • Bloomsbury Architecture Library. Πρόκειται για πηγή που αφορά στη μελέτη της αρχιτεκτονικής, της διακόσμησης εσωτερικών χώρων και του αστικού τρόπου ζωής. Προσφέρει πρόσβαση σε μια ευρεία συλλογή κειμένων και εικόνων, η οποία καλύπτει ένα φάσμα από την ιστορία της αρχιτεκτονικής έως καθοδηγητικό υλικό για σχεδιασμό.
  • Bloomsbury Education and Childhood Studies. Προσφέρει συστηματική και ολοκληρωμένη κάλυψη στην Παιδαγωγική και τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και Αγωγής (Education and Childhood Studies). Αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μελέτη και κατανόηση των εκπαιδευτικών συστημάτων, των πολιτικών και των τύπων της παιδικής ηλικίας σε διαφορετικές χώρες του κόσμου.
  • Bloomsbury Food Library. Πρόκειται για μια εκτεταμένη συλλογή περιεχομένου σχετικά με τα τρόφιμα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών όπως η ιστορία, η κοινωνιολογία, η γεωργία, η ανθρωπολογία κ.α. Προσφέρει πρόσβαση σε μια σειρά πηγών όπως εγκυκλοπαίδειες, έργα αναφοράς, ηλεκτρονικά βιβλία κ.α.

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).