Απολογισμός διετίας για τη διανομή Ευδόξου

Τη διετία 2021-23 η ΒΚΠ συμμετείχε στο πρόγραμμα Εύδοξος ως σημείο διανομής. Τα συγγράμματα που διανεμήθηκαν προέρχονταν από το απόθεμα που είχε συγκεντρώσει τα προηγούμενα χρόνια από τις επιστροφές των παρατύπως παραληφθέντων συγγραμμάτων από φοιτητές/τριες. Σύμφωνα με την πρακτική του συστήματος Εύδοξος, σημεία επιστροφής είναι οι κεντρικές βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων.

Σε κάθε εξάμηνο η ΒΚΠ εξέδιδε απολογιστικές αναφορές προς την κοινότητα, ώστε να είναι γνωστός ο αντικτυπός της δράσης. Σε καθεμία από τις αναφορές εξετάστηκαν τρία σημεία: η ένταση της εξυπηρέτησης (αιτήσεις, τίτλοι και τόμοι), ο οικονομικός αντίκτυπος και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος.

Καθώς το απόθεμα της ΒΚΠ έπεστρεφε προς χρήση, είναι φυσιολογική η μειωσή που παρατηρήθηκε καθ’ όλο το δεύτερο ακαδημαϊκό έτος. Αυτό φαίνεται τόσο στον απόλυτο αριθμό των τόμων που διατέθηκαν όσο και στον μέσο όρο των βιβλίων ανά αίτηση (από 2,03 σε 1,45 ανά αίτηση). Η πιο έντονη περίοδος ήταν το εαρινό εξάμηνο 2021-22, όπου εξυπηρετήθηκαν πάνω από 1100 αιτήσεις. Συνολικά, τα τέσσερα αυτά ακαδημαϊκά εξάμηνα εξυπηρετήθηκαν 3.644 αιτήσεις και διατέθηκαν 6.101 τόμοι.

Παρατηρείται επίσης ότι ανά εξάμηνο αυξάνεται ο αριθμός των τίτλων που διατίθεται στο φοιτητικό κοινό. Αυτό εξηγείται, καθώς παράλληλα με τη διάθεση, έγινε εκκαθάριση τίτλων που είχαν πάψει να είναι μέρος της διδακτέας ύλης. Οι δε επιστροφές βιβλίων εντάσσονται άμεσα στο απόθεμα διανομής, με επακόλουθο να μην υπάρχουν μεγάλες συσσωρεύσεις ίδιων τίτλων και να μειώνεται η πιθανότητα αυτοί να καταστούν παρωχημένοι.

Συνεχώς μειούμενος είναι ο οικονομικός αντίκτυπος, επίσης ως λογικό επακόλουθο της μείωσης των τόμων. Σημειώνεται πως το κόστος είναι κατά προσέγγιση, σύμφωνα με τις δημόσια ανακοινωθείσες τιμές λιανικής. Παρ’όλα αυτά το συνολικό όφελος από τη διανομή της ΒΚΠ για το Ελληνικό Δημόσιο αυτά τα δύο έτη είναι 251.722,33 Ευρώ.

Με βάση τα βιβλιογραφικά στοιχεία κάθε έκδοσης υπολογίστηκέ ο αριθμός των σελίδων. Στη συνέχεια, επειδή κάθε έκδοση διαφέρει σε όρους μεγέθους σελίδας και ποιότητας χαρτιού, έγινε ένας υπολογισμός με το κοινό μέγεθος Α4 και την ποιότητα του απλού χαρτιού των 80 γρ. Χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο https://mightymercado.github.io/Tree-Usage-Calculator/, ώστε να υπολογιστεί το πλήθος των δέντρων που “σώθηκαν” από την επανάχρηση των τόμων. Έτσι, τη διετία αυτή δεν χρειάστηκε να τυπωθούν 4.248.499 σελίδες που αντιστοιχούν σε 422 δέντρα.

Πέρα από τον προφανή λόγο της εξοικονόμησης χρημάτων και πόρων του δημοσίου, η ΒΚΠ ξεκίνησε αυτοβούλως τη δράση αυτή στο πλαίσιο των ιδρυματικών πρωτοβουλιών για τους Βιώσιμους Στόχους Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και κυρίως για τον Δείκτη 12 Responsible consumption and production. Μέρος του αποθέματος αξιοποιείται για την κάλυψη των κενών της συλλογής της ΒΚΠ σε όλα της τα παραρτήματα ή για την αντικατάσταση φθαρμένων τίτλων.

Η ΒΚΠ θα συνεχίσει να εξελίσσει τη δράση και να την αυτοματοποιεί προς όφελος της φοιτητικής κοινότητας. Από το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 οι φοιτητές λαμβάνουν μήνυμα κινητού (SMS) αν οι τόμοι που θέλουν είναι διαθέσιμοι ή όχι.

Απολογισμός δράσης διανομής συγγραμμάτων Ευδόξου – Εαρινό 2022-23

Για τέταρτο συνεχόμενο εξάμηνο, η ΒΚΠ παρείχε την υπηρεσία διανομής συγγραμμάτων του Ευδόξου. Τα συγγράμματα που διανεμήθηκαν στο εαρινό εξάμηνο 2022-23 προήλθαν από τις επιστροφές των παρατύπως παραληφθέντων συγγραμμάτων από φοιτητές/τριες και ήταν όλα σε άριστη κατάσταση. Όπου παρατηρήθηκε φθαρμένο αντίτυπο, προχωρήσαμε σε άμεση αντικατάσταση του.

Στο τέλος της περιόδου διανομής, ο απολογισμός της υπηρεσίας έδειξε ότι εξυπηρετήθηκαν οι αιτήσεις 656 φοιτητών/τριών και διανεμήθηκαν συνολικά 418 τίτλοι από τη βάση συγγραμμάτων του Ευδόξου. Συνολικά διενεμήθησαν 952 τόμοι. Η επαναχρησιμοποίηση των τόμων αυτών εξοικονόμησε για το Ελληνικό Δημόσιο €46.675,65, ενώ σε ότι αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα οι 613.456 σελίδες των τομών αυτών αντιστοιχούν σε 71.2 δέντρα που δεν κόπηκαν.

Διανομή συγγραμμάτων Ευδόξου – Χειμερινό 2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ξεκινά τη διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 και θα την ολοκληρώσει την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024.

  1. Τα συγγράμματα που θα επιλεγούν από τους φοιτητές/τριες πρέπει να αντιστοιχούν στα μαθήματα εκείνα που έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση του εξαμήνου.
  2. Οι φοιτητές/ριες μπορούν να δηλώνουν τις προτιμήσεις τους και να λαμβάνουν σειρά προτεραιότητας για παραλαβή των συγγραμμάτων είτε με φυσική παρουσία είτε τηλεφωνικά στο 2610969621, καθημερινά από 9:00 ως 13:00. Γι’ αυτό, είναι απαραίτητη η δήλωση του PIN.
  3. Για την παραλαβή συγγραμμάτων μπορούν να προσέρχονται στη Βιβλιοθήκη καθημερινά από 9:00 ως 18:00, αφού πρώτα έχουν ενημερωθεί για τη διαθεσιμότητα των συγγραμμάτων.

Υπενθυμίζουμε στους/ις φοιτητές/ριες ότι τα Σημεία Διανομής υποχρεούνται να προβαίνουν σε έλεγχο της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση συγγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την εξυπηρέτηση των φοιτητών/ριων, θα πρέπει να εισάγονται εκτός του 12-ψήφιου PIN και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εγγράφου ταυτοπροσωπίας του φοιτητή (αστυνομική ή ακαδημαϊκή ταυτότητα, διαβατήριο κλπ) στο σχετικό πεδίο που έχει προστεθεί στην εφαρμογή του Σημείου Διανομής (Ταυτότητα Παραλήπτη).

Απολογισμός δράσης διανομής συγγραμμάτων Ευδόξου – Χειμερινό 2022-23

Για τρίτο συνεχόμενο εξάμηνο, η ΒΚΠ παρείχε την υπηρεσία διανομής συγγραμμάτων του Ευδόξου. Τα συγγράμματα που διανεμήθηκαν στο χειμερινό εξάμηνο 2022-23 προήλθαν από τις επιστροφές των παρατύπως παραληφθέντων συγγραμμάτων από φοιτητές/τριες και ήταν όλα σε άριστη κατάσταση. Όπου παρατηρήθηκε φθαρμένο αντίτυπο, προχωρήσαμε σε άμεση αντικατάσταση του.

Στο τέλος της περιόδου διανομής, ο απολογισμός της υπηρεσίας έδειξε ότι εξυπηρετήθηκαν οι αιτήσεις 968 φοιτητών/τριών και διανεμήθηκαν συνολικά 484 τίτλοι από τη βάση συγγραμμάτων του Ευδόξου. Συνολικά διενεμήθησαν 1.467 τόμοι. Η επαναχρησιμοποίηση των τόμων αυτών εξοικονόμησε για το Ελληνικό Δημόσιο €56.625,94, ενώ σε ότι αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα οι 1.007.008 σελίδες των τομών αυτών αντιστοιχούν σε 117 δέντρα που δεν κόπηκαν.

Διανομή συγγραμμάτων Ευδόξου – Χειμερινό 2022

Θα θέλαμε να ανακοινώσουμε ότι η διανομή συγγραμμάτων του Ευδόξου αναστέλλεται προσωρινά λόγω φόρτου αιτημάτων (άνω των 1300) και θα επανέλθει άμεσα μόλις αποσυμφορηθεί και εξυπηρετηθούν τα ήδη υπάρχοντα αιτήματα.

Σε περίπτωση που έχετε κάνει ήδη αίτηση στη Βιβλιοθήκης για παραλαβή συγγραμμάτων μπορείτε είτε να περιμένετε να ειδοποιηθείτε από το προσωπικό μας για την παραλαβή τους, είτε να απευθύνεστε σε άλλα σημεία διανομής στο κέντρο της πόλης (Gotsis, Discover, To Δόντι, Πολύεδρο, κ.α.). Το ίδιο μπορούν να κάνουν όσες/όσοι βλέπουν στο σύστημα Εύδοξος ότι τα βιβλία που τις/ους ενδιαφέρουν διατίθενται από εμάς.

Το προσωπικό μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξυπηρετηθούν όλες/οι οι φοιτήτριες/ες το ταχύτερο δυνατόν. Για την πρόοδο σε αυτό το ζήτημα θα βγει σχετική ανακοίνωση την ερχόμενη Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022.


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει ως σημείο διανομής συγγραμμάτων του Ευδόξου. Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων ξεκίνησε τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2022.

  1. Τα συγγράμματα που θα επιλεγούν από τους φοιτητές/τριες πρέπει να αντιστοιχούν στα μαθήματα εκείνα που έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση του εξαμήνου.
  2. Οι φοιτητές/ριες μπορούν να δηλώνουν τις προτιμήσεις τους και να λαμβάνετε σειρά προτεραιότητας για παραλαβή των συγγραμμάτων είτε με φυσική παρουσία είτε τηλεφωνικά στο 2610969621, καθημερινά από 9:00 ως 13:00. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η δήλωση του PIN.
  3. Για την παραλαβή συγγραμμάτων μπορούν να προσέρχονται στη Βιβλιοθήκη καθημερινά από 9:00 ως 18:00, αφού πρώτα έχουν ενημερωθεί για τη διαθεσιμότητα των συγγραμμάτων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, οι φοιτητές/ριες μπορούν να επισκέπτονται στη σελίδα του Ευδόξου για να ενημερώνονται αν, λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων, έχει αλλάξει το σημείο διανομής του συγγράμματος που θέλετε.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η διαδικασία παράδοσης από τους εκδοτικούς οίκους των παραγγελθέντων από τις βιβλιοθήκες διδακτικών συγγραμμάτων.