Παρουσίαση ακαδημαϊκών συγγραμμάτων του έργου “ΚΑΛΛΙΠΟΣ+”

Λογότυπο έργου "Κάλλιπος"Ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής, και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, Καθηγητής Νικόλαος Μήτρου, σας προσκαλούν στην παρουσίαση των πρώτων βιβλίων του έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα – ΚΑΛΛΙΠΟΣ+» του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Τα βιβλία θα παρουσιάσουν οι ίδιοι οι Συγγραφείς, μετά από σύντομο πρόλογο από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Συντονισμού & Αξιολόγησης (ΕΕΣΑ), τα οποία θα προεδρεύουν στις αντίστοιχες Θεματικές Συνεδρίες της εκδήλωσης. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί υβριδικά: με φυσική παρουσία, καθώς και με δυνατότητα παρακολούθησης/συμμετοχής από απόσταση (διαδικτυακά). Για το πρόγραμμα και την εγγραφή σας στην εκδήλωση, μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση https://biblioparousiasi.kallipos.gr/.

Ενημερωτική εκδήλωση για το Έργο Κάλλιπος+

Στις 12 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00-14:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για τους δικαιούχους συγγραφείς εγκεκριμένων Προτάσεων Α και Β Οροσήμου της 1ης Πρόσκλησης του Έργου.

Θέματα που θα συζητηθούν:

 1. Στατιστικά και οικονομικά στοιχεία εγκεκριμένων Προτάσεων
 2. Συμβάσεις συγγραφής και άδειες εκμετάλλευσης
 3. Οδηγίες συγγραφής και παράδοσης υλικού
 4. Άλλα συναφή θέματα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας WEBEX του Πανεπιστημίου μας.

https://upatras.webex.com/upatras/j.php?MTID=m996febd39260e18043f6e3f6655db048

Meeting number: 165 306 9102
Password: kallipos-plus

Ενημερωτική εκδήλωση για τις προσκλήσεις του έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ για το πρόγραμμα “ΚΑΛΛΙΠΟΣ+” σε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020, ώρα 12:00 μ.μ. Η εκδήλωση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex του Πανεπιστημίου Πατρών στη διεύθυνση https://upatras.webex.com/upatras/j.php?MTID=ma96d42b3971d17794abfd7c0ef9b415a (συμπληρωματικές πληροφορίες σύνδεσης μπορείτε να βρείτε παρακάτω).

Πρόγραμμα:
12.00-12.05: Καλωσόρισμα από τον Προϊστάμενο ΒΚΠ Παν. Πατρών & μέλος ΔΣ ΣΕΑΒ, Γ. Τσάκωνα
12.05-12.15: Χαιρετισμός/εισαγωγή από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Ν. Μήτρου, Καθηγητή ΕΜΠ
12.15-12.50: Αναλυτική παρουσίαση του Έργου από το μέλος της ΕΕΣΑ του Έργου, Δ. Κουή, Επ. Καθηγητή Πα.Δ.Α.
12.50-13.30: Ερωτήσεις – Απαντήσεις*

Καθώς η δράση έχει οριζόντιο χαρακτήρα η διαδικτυακή εκδήλωση είναι ανοικτή σε όλα τα Μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης.

* Στον δικτυακό τόπο του έργου υπάρχει ήδη ένα αρχείο με Συνήθεις Ερωτήσεις (αρχείο pdf).

Το έργο “ΚΑΛΛΙΠΟΣ+” αποτελεί συνέχεια του πρώτου σταδίου της δράσης “ΚΑΛΛΙΠΟΣ”, το οποίο υλοποιεί ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, και εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας με οριστική απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης στις 14/04/20. Τα ηλεκτρονικά βιβλία της πρώτης φάσης της δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ υπήρξαν πολύτιμο βιβλιογραφικό βοήθημα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση όλων των ιδρυμάτων κατά την περίοδο απομόνωσης λόγω του κορωνοϊού, ενώ αποτελούν σημαντική πηγή προσβάσιμων συγγραμμάτων για τους εντυποανάπηρους φοιτητές. Θυμίζουμε ότι οι προσκλήσεις για τα συγγράμματα του έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ είναι προσβάσιμες μέσω της σχετικής ιστοσελίδας και αφορούν τις θεματικές περιοχές:

 • Μαθηματικά και Πληροφορική (Mathematics and Computer Science)
 • Φυσικές Επιστήμες και Γεωπονικές Επιστήμες (Natural Sciences and Agricultural Sciences)
 • Επιστήμες Μηχανικών και Τεχνολογία (Engineering and Technology)
 • Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Επιστήμες Ζωής, Βιολογικές Επιστήμες (Medicine and Health Sciences, Life Sciences, Biological Sciences)
 • Δίκαιο και Κοινωνικές Επιστήμες (Law and Social Sciences)
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (Humanities and Arts)

Βίντεο

Διαφάνειες

Διαφάνειες για Κάλλιπο+

Προσκλήσεις συμμετοχής στο έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Λογότυπο έργου "Κάλλιπος"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν δημοσιευθεί οι προσκλήσεις για τα συγγράμματα του έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ και είναι προσβάσιμες μέσω της σχετικής ιστοσελίδας. Οι προσκλήσεις αφορούν τις θεματικές περιοχές:

 • Μαθηματικά και Πληροφορική (Mathematics and Computer Science)
 • Φυσικές Επιστήμες και Γεωπονικές Επιστήμες (Natural Sciences and Agricultural Sciences)
 • Επιστήμες Μηχανικών και Τεχνολογία (Engineering and Technology)
 • Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Επιστήμες Ζωής, Βιολογικές Επιστήμες (Medicine and Health Sciences, Life Sciences, Biological Sciences)
 • Δίκαιο και Κοινωνικές Επιστήμες (Law and Social Sciences)
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (Humanities and Arts)

Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με κάποιον τρόπο στο πλαίσιο του έργου, π.χ. ως συγγραφείς, αξιολογητές, λοιποί συντελεστές, κλπ. θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο Μητρώο Έργου, κάτι που είναι προϋπόθεση και για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης (συγγραφής, αξιολόγησης, τεχνικής ή γλωσσικής επεξεργασίας).

Η εγγραφή γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου https://accounts.kallipos.gr/, η πρόσβαση στον οποίο θα ενεργοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2020. Τέλος, ο σύνδεσμος για την υποβολή προτάσεων θα ενεργοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

ΚΑΛΛΙΠΟΣ+: προδημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων συγγραφής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην ιστοσελίδα της δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ έχει αναρτηθεί προδημοσίευση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Συγγραφής Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων για τη νέα φάση του έργου “ΚΑΛΛΙΠΟΣ+”.

Σκοπός της δράσης “ΚΑΛΛΙΠΟΣ+” είναι η παραγωγή οκτακοσίων (800) νέων ανοικτών ψηφιακών συγγραμμάτων, σε όλες τις Θεματικές Περιοχές, τα οποία θα διατίθενται -όπως και τα υφιστάμενα, πεντακόσια (500) και πλέον συγγράμματα από το πρώτο στάδιο του έργου- ελεύθερα/δωρεάν και με ανοικτές άδειες χρήσης Creative Commons (CC), μέσα από το ομώνυμο Αποθετήριο Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων.

Σημειώνεται πως οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δεν είναι οριστικές και στοχεύουν σε μια πρώτη ενημέρωση των υποψήφιων συγγραφέων. Συνεπώς, μπορούν να τροποποιηθούν κατά την οριστική δημοσίευση των Προσκλήσεων, ανάλογα με τις τελικές αποφάσεις/εγκρίσεις της Επιστημονικής Επιτροπής Συντονισμού και Αξιολόγησης (ΕΕΣΑ) και του Φορέα Υλοποίησης του Έργου (ΕΛΚΕ ΕΜΠ). Οι οριστικές Προσκλήσεις, μία για κάθε Θεματική περιοχή, θα δημοσιευθούν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2020, με πρώτο ορόσημο Αξιολόγησης στο τέλος Οκτωβρίου 2020.

Στην παρούσα φάση του έργου θα χρηματοδοτηθούν περισσότερες κατηγορίες συγγραμμάτων σε σχέση μ’ αυτές του πρώτου σταδίου, όπως νέα συγγράμματα για προπτυχιακά & μεταπτυχιακά μαθήματα (400), μεταφράσεις ανοικτών ξενόγλωσσων συγγραμμάτων (open textbooks, 200), μονογραφίες (150) και εκτενείς βιβλιογραφικοί οδηγοί (50). Μπορείτε να βρείτε ενδεικτική κατανομή του αριθμού συγγραμμάτων και χρηματοδότηση ανά κατηγορία συγγράμματος στην ανακοίνωση. Μια ακόμη διαφορά του νέου προγράμματος είναι πως οι υπό δημοσίευση Προσκλήσεις θα είναι χωρίς κλειστή προθεσμία, αλλά με ορόσημα αξιολόγησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά: ανά τρίμηνο), μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Το έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ αποτελεί συνέχεια του πρώτου σταδίου της δράσης “ΚΑΛΛΙΠΟΣ”, το οποίο υλοποιεί ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, και εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας με οριστική απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης στις 14/04/20. Τα ηλεκτρονικά βιβλία της πρώτης φάσης της δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ υπήρξαν πολύτιμο βιβλιογραφικό βοήθημα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση όλων των ιδρυμάτων κατά την περίοδο απομόνωσης λόγω του κορωνοϊού, ενώ αποτελούν σημαντική πηγή προσβάσιμων συγγραμμάτων για τους εντυποανάπηρους φοιτητές.