Η δράση του ΕΛΚΕ [3.18] αφορά την οικονομική ενίσχυση δημοσιεύσεων, κατά προτίμηση σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης, σε περιοδικά ομότιμης κρίσης και υψηλής απήχησης και κυρίως με δείκτη απήχησης από το Web of Science και με δείκτη h-index. Τις δημοσιεύσεις αυτές μπορείτε να τις βρείτε και στη σχετική συλλογή αναφορών στο Zotero.

Εικόνα για το πρόγραμμα ενίσχυσης δημοσιεύσεων

  1. Arvanitis, E. (2021). Educating ‘others’: Drawing on the collective wisdom of intercultural experts. British Educational Research Journal, n/a(n/a). https://doi.org/10.1002/berj.3731.
  2. Avramidis, P., & Bekiari, V. (2021). Application of a catalytic oxidation method for the simultaneous determination of total organic carbon and total nitrogen in marine sediments and soils. PLOS ONE, 16(6), e0252308. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252308.
  3. Katsianis, M., Kotsakis, K., & Stefanou, F. (2021). Reconfiguring the 3D excavation archive. Technological shift and data remix in the archaeological project of Paliambela Kolindros, Greece. Journal of Archaeological Science: Reports, 36, 102857. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.102857.
  4. Liossis, S. N., & Staveri, C. (2021). What’s New in the Treatment of Systemic Lupus Erythematosus. Frontiers in Medicine, 8, 221. https://doi.org/10.3389/fmed.2021.655100.
  5. Mourtzi, T., Dimitrakopoulos, D., Kakogiannis, D., Salodimitris, C., Botsakis, K., Meri, D. K., Anesti, M., Dimopoulou, A., Charalampopoulos, I., Gravanis, A., Matsokis, N., Angelatou, F., & Kazanis, I. (2021). Characterization of substantia nigra neurogenesis in homeostasis and dopaminergic degeneration: Beneficial effects of the microneurotrophin BNN-20. Stem Cell Research & Therapy, 12(1), 335. https://doi.org/10.1186/s13287-021-02398-3.
  6. Tourkochristou, E., Triantos, C., & Mouzaki, A. (2021). The Influence of Nutritional Factors on Immunological Outcomes. Frontiers in Immunology, 12, 1913. https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.665968.
  7. Tsakonas, C., Manikas, A. C., Andersen, M., Dimitropoulos, M., Reuter, K., & Galiotis, C. (2021). In situ kinetic studies of CVD graphene growth by reflection spectroscopy. Chemical Engineering Journal, 421, 129434. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.129434.
  8. Vrakas, K., Florou, E., Koulopoulos, A., & Zervoudakis, G. (2021). Physiological Responses of Ocimum basilicum, Salvia officinalis, and Mentha piperita to Leaf Wounding. Plants (Basel, Switzerland), 10(5). https://doi.org/10.3390/plants10051019.

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προγράμματα στήριξης δημοσιεύσεων σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης που απευθύνονται στους ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα.