Διάθεση περιοδικών μέσω του Portico

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οκτώ νέοι τίτλοι περιοδικών φιλοξενούνται πλέον στο αρχείο Portico, καθώς δεν είναι διαθέσιμοι μέσω του εκδότη ή κάποιας άλλης υπηρεσίας. Πρόκειται για τους ακόλουθους τίτλους με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους (URL) στο Portico:

“H Επιστήμη των Πολιτών Άνω Κάτω” στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο των δράσεων της προώθησης της Επιστήμης των Πολιτών η ομάδα της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποίησε μια παρουσίαση και ένα εργαστήριο στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2023.

Η παρουσίαση «Επιστήμη των Πολιτών και Βιβλιοθήκες: καλές πρακτικές συνεργασίας» έλαβε χώρα την Παρασκευή 5 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Ν. Γερμανός της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της ημερίδας «Οι βιβλιοθήκες άνω κάτω» που διοργανώθηκε από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ) και το ΠΕΤ Βορείου Ελλάδος. Την ημερίδα παρακολούθησαν βιβλιοθηκονόμοι τόσο δια ζώσης όσο και απομακρυσμένα, μέσω livestreaming.

Εικόνες από τη διοργάνωση των εκδηλώσεων μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Αργότερα την ίδια ημέρα, η ομάδα μας πραγματοποίησε το εργαστήριο «Επιστήμη των Πολιτών και η σημασία της διάδοσης της». Σε αυτό το εργαστήρι συμμετείχαν 48 φοιτητές από το το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΔΙΠΑΕ. Ο στόχος του εργαστηρίου ήταν να κάνει μια εισαγωγή στην Επιστήμη των Πολιτών στους φοιτητές, μελλοντικούς επαγγελματίες, στοχεύοντας στην ανάδειξη καλών πρακτικών και ελπίζοντας ότι θα δημιουργήσει αρκετό ενδιαφέρον και δραστηριοποίηση για τη βιώσιμη παρουσία της. Η ομάδα μας εξήγησε τον ρόλο των βιβλιοθηκών στην Επιστήμη των Πολιτών και τις πιθανότητες που εκτυλίσσονται μετά τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων.

Οι παρευρισκόμενοι χωρίστηκαν σε ομάδες των έξι ατόμων και στην συνέχεια σε υπο-ομάδες που αντιπροσώπευαν, είτε ακαδημαϊκούς βιβλιοθηκονόμους, είτε βιβλιοθηκονόμους από τις δημόσιες βιβλιοθήκες. Δόθηκαν φύλλα εργασίας προκειμένου να συνδεθούν οι δραστηριότητες της κάθε ομάδας με έναν από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Πολλές από τις απαντήσεις αναφέρθηκαν στα προβλήματα πόρων, κυρίως στις χρηματοδοτήσεις και στην απασχόληση του προσωπικού για τις δραστηριότητες της Επιστήμης των Πολιτών. Μια κοινή πρόταση από πολλούς συμμετέχοντες ήταν να προσφέρουν ο ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες εθελοντικό προσωπικό προς τις δημόσιες βιβλιοθήκες, προκειμένου να βοηθήσουν στις δραστηριότητες της Επιστήμης των Πολιτών, και οικονομική υποστήριξη για την οργάνωση εκδηλώσεων και προωθητικού υλικού.

Τόσο η παρουσίαση όσο και το εργαστήριο έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος CeOS_SE (Erasmus+).

Δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης στη βάση CAB Abstracts

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί περίοδος δοκιμαστικής πρόσβασης (trial period) στη βάση δεδομένων CAB Abstracts. Η CAB Abstracts παρέχει πρόσβαση σε παγκόσμια βιβλιογραφία περιλαμβάνοντας περίπου 8,9 εκατ. εγγραφές από το 1973 μέχρι σήμερα και καλύπτει τη θεματική περιοχή των Βιοεπιστημών και πιο συγκεκριμένα τις περιβαλλοντικές επιστήμες, κτηνιατρική, γεωπονία, κ.α.

Σε συνδυασμό με τη CABI Full Text, παρέχεται πρόσβαση σε περισσότερα από 410.000 άρθρα περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων και αναφορές, εκ των οποίων το 80% δεν υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτρονικά κάπου αλλού.

Η περίοδος δοκιμαστικής πρόσβασης θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Ιουνίου 2023 και μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του συνδέσμου https://www.cabdirect.org/

Τέλος, υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες χρήσης, εκπαιδευτικό υλικό και ηχογραφήσεις σεμιναρίων στον σύνδεσμο https://www.cabi.org/product-training/cab-abstracts-on-cab-direct/.

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ. η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ.)

Ανίχνευση κειμένων από εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στο TurnItIn

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το σύστημα TurnItIn ανακοίνωσε τη δυνατότητα ανίχνευσης κειμένων από εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. H δυνατότητα αυτή θα παρέχεται από σήμερα, 4 Απριλίου 2023, και αναμένεται να βοηθήσει τους διδάσκοντες/ουσες να εντοπίσουν εάν έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, για τη συγγραφή οποιουδήποτε μέρους μιας εργασίας.

Τα αποτελέσματα της ανίχνευσης ομοιότητας κειμένων μέσω ΤΝ δεν θα είναι ορατά στους φοιτητές, αλλά θα μπορούν να τα δουν μόνο οι διδάσκοντες/ουσες. Σε αυτή τη φάση, το σύστημα είναι σε θέση να επεξεργάζεται και να ανιχνεύει τη χρήση ΤΝ μόνο σε μακρά κείμενα αγγλικής γλώσσας και μόνο από το ChatGPT (γλωσσικά μοντέλα GPT-3 και GPT-3.5).

Το ποσοστό κειμένων από ΤΝ έχει προστεθεί στην αναφορά που παράγεται από το Turnitin Similarity. Αυτό σημαίνει ότι η υπάρχουσα διαδικασία δεν θα αλλάξει και οι διδάσκοντες/ουσες επίσης θα έχουν πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία μέσω των αναφορών που βλέπουν στο eClass.

Για τη διευκόλυνση των διδασκόντων/ουσων διατίθεται ο σχετικός οδηγός που εξηγεί αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής αυτής.

Πρόσκληση για την απασχόληση Μεταπτυχιακών Φοιτητών στη ΒΚΠ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη-Τεκμηρίωση Βιβλιοθήκης», που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Αβούρη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων–Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει πέντε (5) υποτροφίες χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει αναρτηθεί στην αναλυτική της μορφή, μαζί με τα δικαιολογητικά, στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών (λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 07/04/2023).