Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι κατηγορίες χρηστών της ΒΚΠ, ο τρόπος έκδοσης της κάρτας χρήστη, το σύνολο των βιβλίων που μπορεί κάποιος να δανειστεί ταυτόχρονα, το χρονικό διάστημα δανεισμού και ο αριθμός ανανεώσεων. Ο πίνακας αυτός είναι συνοπτικός και συμβουλεύουμε να διαβάσετε τους αναλυτικούς κανόνες δανεισμού που τον ακολουθούν.Accounts

Free Trial

Projects

Sub-domains

Your Text

Your Text

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

3 βιβλία

15 ημέρες

1 ανανέωση

Δωρεάν

Εύδοξος: Ναι (ν+2)

2 κρατήσεις

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

4 βιβλία

15 ημέρες

1 ανανέωση

Δωρεάν

Εύδοξος: Όχι

2 κρατήσεις

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

5 βιβλία

15 ημέρες

1 ανανέωση

Δωρεάν

Εύδοξος: Όχι

2 κρατήσεις

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

2 βιβλία

7 ημέρες

0 ανανέωση

30 Ευρώ (εφ άπαξ)

Εύδοξος: Όχι

2 κρατήσεις

Το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών (τακτικό και συμβασιούχοι) εξυπηρετούνται σύμφωνα με τους κανόνες των προπτυχιακών φοιτητών, δίχως όμως την πρόβλεψη των βιβλίων του Ευδόξου.

Με παρόμοιους όρους με αυτούς των Εξωτερικών Χρηστών εξυπηρετούνται και οι εξής κατηγορίες χρηστών:

  • Άνεργοι (ΕΞ-Α), οι οποίοι μπορούν να εκδώσουν κάρτα Εξωτερικού Χρήστη, δίχως την καταβολή του εφάπαξ ποσού των 30 € με την επίδειξη έγκυρης κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ. Η διάρκεια της κάρτας χρήστη είναι ετήσια και γίνεται τακτικός έλεγχος της ισχύος της κάρτας ανεργίας.
  • Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών (ΑΠ), οι οποίοι μπορούν να διατηρούν την κάρτα χρήστη με ετήσια διάρκεια. Οι απόφοιτοι μπορούν να κατέχουν κάρτα χρήστη Βιβλιοθήκης, αλλά χάνουν την ιδιότητα εάν μεσολαβήσει ένα έτος αδράνειας της. Εν συνεχεία, εάν επιθυμούν την επανεγγραφή τους, εγγράφονται στη Βιβλιοθήκη ως Εξωτερικοί Χρήστες.
  • Μέλη άλλων ακαδημαϊκών κοινοτήτων (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές) με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ενεργή κάρτα χρήστη στη Βιβλιοθήκη του οικείου τους Ιδρύματος. Η διάρκεια της κάρτας αυτής είναι ετήσια και ενεργοποιείται ή ανανεώνεται αφού προηγηθεί επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη του Ιδρυματός τους.

Υλικό

Το υλικό των συλλογών της ΒΚΠ διακρίνεται σε δανειζόμενο και μη δανειζόμενο. Μη δανειζόμενο υλικό σε γενικές γραμμές είναι τα λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια, βιβλία αναφοράς, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό, βιβλία συγκεκριμένων συλλογών δωρεών. Κανένα αντίτυπο συλλογής δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να δανειστεί πριν καταχωριστεί στον κατάλογο και σφραγιστεί.

Κάρτα Χρήστη

Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της ΒΚΠ που είναι κάτοχοι έγκυρης κάρτας μέλους. Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική και εκδίδεται από τη ΒΚΠ μετά από σχετική αίτηση του χρήστη. Η έκδοση κάρτας για δεύτερη φορά, αφού έχει δηλωθεί στη Βιβλιοθήκη η απώλειά της πρώτης, πραγματοποιείται δωρεάν με την επίδειξη του πάσου του φοιτητή ή της αστυνομικής ταυτότητας του εξωτερικού χρήστη. Η έκδοση κάρτας για τρίτη φορά επιβαρύνεται με το ποσόν των 5 €. Επίσης, επιφέρει εξάμηνη ποινή διακοπής χρήσης των υπηρεσιών της ΒΚΠ.

Διάρκεια Δανεισμού

Το χρονικό διάστημα δανεισμού ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη (ΔΕΠ, ΜΦ, Φ, ΕΧ) και την κατηγορία του βιβλίου (δανειζόμενο ή άλλης κατηγορίας). Το σύνολο των βιβλίων που μπορεί ένας χρήστης να δανειστεί ταυτόχρονα ποικίλει επίσης ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη (ΔΕΠ, ΜΦ, Φ, ΕΧ) και στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα βιβλία που ο χρήστης έχει ήδη δανειστεί και δεν έχει επιστρέψει.

Διαγραφή μέλους

Προκειμένου οι φοιτητές να πάρουν πτυχίο ή να διαγραφούν από το Τμήμα τους, υποχρεούνται να παραδώσουν στη ΒΚΠ την κάρτα τους και βεβαιωθεί ότι δε χρωστούν βιβλία ή πρόστιμα. Η διαδικασία αυτή γίνεται με υπηρεσιακή αλληλογραφία μεταξύ της Γραμματείας του Τμήματος και της Βιβλιοθήκης. Αν διαπιστωθεί ότι κάποιο μέλος έχει εκρεμμότητες (π.χ. δανεισμένα βιβλία), για να πάρει τη σχετική βεβαίωση θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη Βιβλιοθήκη και να τις διευθετήσει.

Επιστροφή βιβλίου

Ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει το βιβλίο που έχει δανειστεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα χρονικά όρια της διάρκειας δανεισμού του βιβλίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής ενός βιβλίου, ο εν λόγω χρήστης επιβαρύνεται με πρόστιμο 0,30 € ανά ημέρα καθυστέρησης. Στις περιπτώσεις καθυστερημένης επιστροφής βιβλίου δεν μπορεί να γίνει ανανέωση δανεισμού. Ο δανειζόμενος οφείλει να επιστρέψει το σχετικό υλικό στην κατάσταση που το παρέλαβε. Απαγορεύονται οι σημειώσεις, οι υπογραμμίσεις και γενικά κάθε αλλοίωση του εντύπου. Σε περίπτωση απώλειας ή αλλοίωσης του βιβλίου (σχισμένες ή λεκιασμένες σελίδες), ο δανειζόμενος υποχρεούται να το αντικαταστήσει. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η Εφορεία της ΒΚΠ αποφασίζει για το ύψος της χρηματικής αποζημίωσης.

Το ύψος των προστίμων καθορίζεται από την Εφορεία της ΒΚΠ.

Διαχείριση προστίμων

Όποιο μέλος της ΒΚΠ χρωστά συνολικά πάνω από 10 € δεν επιτρέπεται να δανειστεί κάτι άλλο, εάν δεν εξοφλήσει το ποσό αυτό. Η χρέωση προστίμων σταματά στο ύψος του ποσού αυτού και ακολούθως υπάρχει επιβολή του μέτρου αναστολής δικαιώματων δανεισμού για έναν (1) μήνα από την ημερομηνία επικοινωνίας του χρήστη με τη Βιβλιοθήκη. Στο ποσό αυτό δεν προσμετρούνται άλλες οφειλές του χρήστη, όπως για παράδειγμα χρέωση εκτυπώσεων.

Αν κάποιος χρωστά μικροποσά από καθυστερήσεις πολλών βιβλίων ή από πολλές καθυστερήσεις/ανανεώσεις του ίδιου βιβλίου, τότε πληρώνει όλο το ποσό που χρωστά χωρίς καμία έκπτωση.

Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου οι φοιτητές να πάρουν πτυχίο ή να διαγραφούν από το Τμήμα τους, υποχρεούνται να παραδώσουν στη ΒΚΠ την κάρτα τους και να βεβαιωθεί ότι δε χρωστούν βιβλία ή πρόστιμα. Σε αντίθετη περίπτωση, για βεβαιώσει η ΒΚΠ στη Γραμματεία Τμήματος ότι δεν υπάρχουν οφειλές, πρέπει να επιστρέψουν όσα βιβλία έχουν δανειστεί ή να τα αντικαταστήσουν (εάν τα έχουν χάσει) και να πληρώσουν τα πρόστιμα που χρωστούν.

Κρατήσεις

Όσον αφορά τις κρατήσεις βιβλίων κάθε χρήστης μπορεί να κάνει ταυτόχρονη κράτηση μέχρι 2 βιβλίων. Η κράτηση προηγείται της ανανέωσης.

Ανανέωση

Η ανανέωση δανεισμού ενός βιβλίου επιτρέπεται, εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό όριο επιστροφής του εντύπου και δεν έχει γίνει κράτησή του. Οι ανανεώσεις μπορούν να γίνονται είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2610 969621, είτε με την επίδειξη της κάρτας βιβλιοθήκης στον πάγκο δανεισμού (1ος όροφος κτιρίου ΒΚΠ).

Οι εκπρόθεσμες ανανεώσεις δεν επιτρέπονται.

Το πλήρες κείμενο του κανονισμού μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του.