Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου

Το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών μπορεί να χρησιμοποιεί τους παρακάτω πληροφοριακούς πόρους για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού του έργου, ειδικά σε περιόδους όπου η διδασκαλία γίνεται εξ αποστάσεως. Οι πηγές είναι κατηγοριοποιημένες, όμως παράλληλα για κάθε μια υπάρχει ετικέτα που δηλώνει πως μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση. Συγκεκριμένα:

  • Ελεύθερη πρόσβαση Σημαίνει ότι μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο αυτό ελεύθερα.
  • Χρήση VPN Σημαίνει ότι απαιτείται εξουσιοδότηση μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού upatras. Ο πλέον πρόσφορος τρόπος είναι μέσω VPN με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ιστοσελίδα Πρόσβαση 24/7.
  • Απαιτείται εγγραφή Η χρήση της υπηρεσίας είναι μεν ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή.

Ηλεκτρονικά συγγράμματα & βιβλία

Κάλλιπος
Ελεύθερη πρόσβαση

O «Κάλλιπος» είναι ένα αποθετήριο συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, τα οποία είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος» είτε έχουν διατεθεί στη Δράση μέσω ανοικτής πρόσκλησης διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου. Πατήστε στο λογότυπο της δράσης για να μεταφερθείτε στο αποθετήριο ή σε έναν από τους ενδεικτικούς τίτλους για να μεταφερθείτε στην αντίστοιχή εγγραφή.
Λογότυπο Κάλλιπου

Ηλεκτρονικά βιβλία από τη Βιβλιοθήκη

Χρήση VPN

Στον κατάλογο της ΒΚΠ “Νηρέας” υπάρχουν πάνω από 9.000 ηλεκτρονικά βιβλία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διδακτικούς σκοπούς. Από αυτά, το προσωπικό μας έχει κάνει την επιλογή των παρακάτω τίτλων που αποτελούν βιβλία εισαγωγής σε βασικά θέματα ή βιβλία αναφοράς, π.χ. λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, κλπ.

Περισσότεροι τίτλοι μπορούν να βρεθούν στο ευρετήριο των ηλεκτρονικών μας πηγών https://library.upatras.gr/electronic.

Ηλεκτρονικά βιβλία από τον ΣΕΑΒ

Χρήση VPN

Ο ΣΕΑΒ, μέσω της γενικής βάσης συγγραμμάτων της υπηρεσίας “Εύδοξος”, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του, παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 117.000 ηλεκτρονικά βιβλία. Ακολουθεί μια μικρή επιλογή των τίτλων ανά θεματική περιοχή.

Σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τις συμβάσεις, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Ιδρυμάτων έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του βιβλίου, με δυνατότητα να το μεταφορτώσουν στον υπολογιστή τους. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ταυτόχρονων χρηστών, ούτε στον αριθμό των μεταφορτώσεων (downloads). Το διδακτικό προσωπικό έχει δικαίωμα να αναρτήσει υπερσυνδέσμους ή/και κεφάλαια βιβλίων στα online μαθήματά τους που πραγματοποιούνται μέσα από τις επίσημες υποδομές των Ιδρυμάτων, αναφέροντας την πηγή προέλευσης. Τα εν λόγω ηλεκτρονικά βιβλία του ΣΕΑΒ, έχουν αγοραστεί με δικαιώματα χρήσης στο διηνεκές (perpetual access).

Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι

Ελεύθερη πρόσβαση

Η ενότητα αυτή παρέχει αξιόλογες πηγές ελεύθερων συγγραμμάτων, εγχειριδίων και εκπαιδευτικών πόρων, στα αγγλικά. Όλες είναι ελεύθερής πρόσβασης εκτός που αναφέρεται διαφορετικά.

Academy of Fine Arts Vienna. Ηλεκτρονικά βιβλία από την Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βιέννης σε ανοικτή μορφή. Καλύπτουν τις καλές και παραστατικές τέχνες.

Agathe. Ο ιστότοπος για τα μνημεία της Αρχαίας Αγοράς Αθηνών από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Αθήνας. Πέρα από τα ιστορικά στοιχεία και τις έγκυρες πληροφορίες περιλαμβάνει διαδραστικούς χάρτες, οδηγούς,γρήγορα video και λεπτομερή περιγραφή κάθε μνημείου, συνοδεία εικόνων με σχέδια και κατόψεις.

ArchNet Digital Library. Πληροφοριακός πόρος για το ArchNet, μια διαδικτυακή κοινότητα αφιερωμένη στη μελέτη της ισλαμικής αρχιτεκτονικής, της τέχνης και του πολιτισμού.

Artcyclopedia. H Artcyclopedia είναι μια θεματική πύλη με βασικές πληροφορίες για τις καλές τέχνες και αναφορές σε άλλες πηγές έρευνας.

Artstor – Public Collections. Το Artstor – Public Collections παρέχει στους καθηγητές και τους φοιτητές ένα μεγάλο όγκο πληροφοριακών πόρων σε εικονική μορφή, βλ. φωτογραφίες, πίνακες, χαρακτικά, σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων πολιτισμού.

Australian National University Press. Ελεύθερη πρόσβαση Η ANU Press είναι παρέχει δωρεάν μονογραφίες και περιοδικά σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αυστραλιανή και τη διεθνή πολιτική, στους αυτόχθονές πληθυσμούς και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

JSTOR – Open EBooksΠερισσότεροι από 6.000 τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων ανοικτής πρόσβασης από 75+ εκδότες, συμπεριλαμβανομένων των Brill, Cornell University Press, De Gruyter και University of California Press.

Getty Virtual Library. Το Getty Virtual Library είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη με πάνω από 300 τίτλους βιβλίων για τις καλές τέχνες, την ιστορία, την αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, κ.α.

Guggenheim Museum Digital Collection.. Ψηφιακή συλλογή που φιλοξενείται στο Internet Archive και που διαθέτει πάνω από 200 ηλεκτρονικά βιβλία για τη μοντέρνα τέχνη από τις συλλογές και εκδόσεις του Solomon R. Guggenheim Museum στη Νέα Υόρκη.

Hathi Trust Digital Library. Η ψηφιακή αυτή συλλογή προέρχεται από τη σύμπραξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο χιλιάδων τίτλων που έχουν ψηφιοποιηθεί για το σκοπό αυτό από ακαδημαϊκές βιβλιοθηκες ανά τον κόσμο.

Metropolitan Museum of Art. To ΜΕΤ προσφέρει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο άνω των 550 βιβλίων τέχνης και πολιτισμού που έχει εκδόσει.

OAPEN. Η βιβλιοθήκη του OAPEN περιλαμβάνει ελεύθερα προσβάσιμα ηλεκτρονικά βιβλία ακαδημαϊκού περιεχομένου, κυρίως στον τομέα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

OpenTextbooks by OER Commons. Μια μεγάλη συλλογή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, οργανωμένη κατά θέμα και κατά πάροχο.

OpenSquare. Το Open Square είναι η πλατφόρμα του New York University Press για τη δημοσίευση και την ανάγνωση βιβλίων ανοικτής πρόσβασης. Περιλαμβάνει μονογραφίες, δοκίμια, κλπ.

OpenStax. Το OpenStax είναι μια μη κερδοσκοπική εκπαιδευτική πρωτοβουλία που εδρεύει στο Rice University και έχει ως αποστολή την έκδοση και δωρεάν παροχή αξιολογημένων και ανοικτά αδειοδοτημένων εγχειριδίων υψηλής ποιότητας.

Open Textbook Library. Η συλλογή περιλαμβάνει 846 εγχειρίδια, που χρησιμοποιούνται ήδη σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και έχουν αξιολογηθεί από ειδικούς πριν δημοσιευθούν.

Persus Digital Library – Scaife Viewer. Το Scaife Viewer είναι το νέο περιβάλλον ανάγνωσης για τις συλλογές κειμένων του Perseus Digital Library τόσο στις πρωτότυπες γλώσσες όσο και στη μετάφραση.

Project Euclid. Δωρεάν πρόσβαση σε μονογραφίες και σειρές βιβλίων μαθηματικών, όπως ενδεικτικά Perspectives in Logic, Notre Dame Mathematical Lectures, Lecture Notes in Logic, κλπ.

Spatial Agency. Το Spatial Agency είναι μια βάση δεδομένων για θέματα που αφορούν τα κυριότερα αρχιτεκτονικά κινήματα και γραφεία του 20ου και 21ου αιώνα. Ο τρόπος ευρετηρίασης και παρουσίασης της πληροφορίας είναι ιδιαίτερα ευέλικτος και κυρίως διαλειτουργικός.

Εικόνες, φωτογραφίες και γραφήματα

Ελεύθερη πρόσβαση

Φωτογραφία από το Biodiversity Heritage Librayr

Biodiversity Heritage Library. Πέρα από τις συλλογές βιβλίων που διαθέτει ελεύθερα, η Biodiversity Heritage Library διαθέτει επίσης ιστορικές εικονογραφήσεις που βρίσκονται συγκεντρωμένες στο Flickr.

Cultural Heritage @Home. Πηγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συγκεντρώνει πολλά εθνικά έργα με τρισδιάστατες αναπαραστάσεις αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών μνημείων, μη κινητού πολιτιστικού αποθέματος, κλπ.

Europeana. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana παρέχει πρόσβαση σε εκατομμύρια φωτογραφίες και εικόνες από το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα των χωρών της Ευρώπης.

Frank Lloyd Wright Digital Image Collection. Ψηφιακή συλλογή εικόνων και σχεδίων των κυριότερων έργων του διάσημου αρχιτέκτονα. Ανάμεσα σε αυτά η κατοικία/ studio του Wright, το Robie House και άλλες κατοικίες της περιοχής του Σικάγο.

Getty Institute. Πρόκειται για περίπου 150.000 εικόνες, φωτογραφίες και πίνακες από τις συλλογές του Getty Institute, οι οποίες είναι ελεύθερα αδειοδοτημένες. η συγκεκριμένη πηγή είναι ελεύθερη και δεν θα πρέπει να συγχέεται με το εμπορικό σκέλος των ψηφιακών συλλογών του G.I.

IAN Image Library. Το Integration and Application Network του University of Maryland Center for Environmental Science παρέχει μια συλλογή εικόνων και φωτογραφιών για τις περιβαλλοντικές επιστήμες με μόνη υποχρέωση την αναφορά.

NASA Image and Video Library. Χιλιάδες εικόνες και βίντεο από τη NASA με αστρονομικό περιεχόμενο.

Pixnio. Μια επιλογή φωτογραφιών ελεύθερης χρήσης, αφού ανήκουν στο κοινό κτήμα, με θέμα την επιστήμη (κατά κύριο λόγο ιατρικών και θετικών επιστημών).

Public Health Image Library. Εικόνες και φωτογραφίες από το Centers for Disease Control and Prevention. Η συντριπτική πλειονότητα του υλικού ανήκει στο κοινό κτήμα (public domain) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα, αλλά υπάρχει ένα μικρό μέρος προστατευμένου υλικού.

scienceimage. To scienceimage είναι μια ελεύθερη βιβλιοθήκη εικόνων επιστήμης και φύσης, από την CSIRO, τον σημαντικότερο οργανισμό επιστημονικής έρευνας της Αυστραλίας. Παρέχει επίσης πρόσβαση σε ταινίες και βίντεο και είναι ελεύθερες άδεια Creative Commons (CC BY 3.0) που απαιτεί απλά την αναφορά.

Smart Servier Medical Art. Το Smart Servier Medical Art παρέχει πρόσβαση σε περίπου 3.000 εικόνες για τις επιστήμες υγείας.

Smithsonian Open Access. Χιλιάδες εικόνες και τρισδιάστατα μοντέλα από τις συλλογές του Smithsonian. Χρήσιμη συλλογή για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Ηλεκτρονικά μαθήματα

eClass Πανεπιστημίου Πατρών

Λογότυπο EclassΗ πλατφόρμα UPatras eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που υποστηρίζει την υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η εφαρμογή διατίθεται και για φορητές συσκευές.

Ανοικτά Μαθήματα Πανεπιστημίου Πατρών

Λογότυπο Ανοικτά ψηφιακά μαθήματαΤα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα είναι μαθήματα προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, που διδάσκονται σε Πανεπιστήμια και σε πρώην ΤΕΙ και τα οποία έχουν διαμορφωθεί ψηφιακά, ώστε να διατίθενται στο Διαδίκτυο, με ανοικτές άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων Creative Commons.

Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών. Πρόκειται για πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης να συγκεντρώσει, σε ένα σημείο εισόδου, εκπαιδευτικό περιεχόμενο που βελτιώνει τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών. Προς το παρόν τα μαθήματα συγκεντρώνονταί στις κατηγορίες (α) Επικοινωνία και συνεργασία, (β) Διαδίκτυο, (γ) Εργαλεία καθημερινής χρήσης, (δ) Ψηφιακή επιχειρηματικότητα, (ε) Επιστήμη υπολογιστών και (στ) Τεχνολογίες αιχμής.

Ηλεκτρονικά βιβλία (γενικά / ψυχαγωγίας)

    • Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Απαιτείται εγγραφή Η συλλογή του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου περιλαμβάνει βιβλία ευρείας αναγνωσιμότητας με έμφαση στους τομείς της λογοτεχνίας, της ιστορίας, των τεχνών, των επιστημών, αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος. Η συλλογή αποτελείται από εμπορικά ηλεκτρονικά βιβλία και είναι, επομένως, διακριτή τόσο από υπηρεσίες πρόσβασης σε ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά βιβλία που ήδη παρέχονται από βιβλιοθήκες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλους φορείς όσο και από ηλεκτρονικά βιβλία ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν στους χρήστες, οι οποίοι εγγράφονται και διαπιστεύονται μέσω του Taxisnet. Περισσότερα για την υπηρεσία μπορείτε να διαβάσετε στη σχετική ιστοσελίδα της ΕΒΕ.
    • Ανοικτή Βιβλιοθήκη. Ελεύθερη πρόσβαση Η Ανοικτή Βιβλιοθήκη αποτελεί ένα αποθετήριο με χιλιάδες ελληνικά ψηφιακά βιβλία που διανέμονται ελεύθερα και νόμιμα στο διαδίκτυο. Περιλαμβάνει επίσης έργα Κλασικής Λογοτεχνίας και Αρχαίας Γραμματείας που είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων (Public domain). Παράλληλα προωθεί την ψηφιακή λογοτεχνία εκδίδοντας καινοτόμα e-books με ελεύθερη διανομή.