Σας ενημερώνουμε ότι η ΒΚΠ θα παραμείνει κλειστή την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 ύστερα από την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών για την αναστολή των διοικητικών λειτουργιών του Πανεπιστημίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ανακοίνωση της Συγκλήτου.