Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Πορίσματα του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Για τρεις ημέρες, 23-25 Οκτωβρίου 2013, η κοινότητα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της χώρας μας συνήλθε στο πλαίσιο των εργασιών του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και συζήτησε εκτενώς, αντάλλαξε απόψεις και πρότεινε λύσεις σε καίρια προβλήματα που ο χώρος αντιμετωπίζει. Στις εργασίες του συνεδρίου οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν τον προβληματισμό τους για τις δυσμενείς επιπτώσεις του μέτρου της διαθεσιμότητας και τις συνέπειες που επιφέρει σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Οι σύνεδροι εξέφρασαν ανεπιφύλακτα τις αντιρρήσεις τους και εξέφρασαν ομόθυμα την άποψη ότι το συγκεκριμένο μέτρο θίγει βάναυσα τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, και διακυβεύει αδίκως τα όποια επιτεύγματα των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Συγκεκριμένα αμφισβητούνται και κλονίζονται:

  • η αποστολή της Βιβλιοθήκης ως φορέας υποστήριξης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής αποστολής του ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου. Η υποβάθμιση των υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών θα οδηγήσει σε αντίστοιχη υποβάθμιση της εκπαίδευσης και της έρευνας, δύο κυρίων εργαλείων για την ανάπτυξη της χώρας και την έξοδο από την κρίση.
  • η έννοια της Βιβλιοθήκης ως φορέας ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή υλοποιούνται μια σειρά έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα, τα οποία εκτροχιάζονται με δυσοίωνες προβλέψεις τόσο για την εκτέλεση και ολοκλήρωση τους, όσο και για την απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων.
  • η έννοια της Βιβλιοθήκης ως φορέας προβολής της έρευνας στην Ελλάδα και του ελληνικού πολιτισμού. Οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και τα επιτεύγματά τους (βλ. πλείστες ψηφιακές συλλογές, συμμετοχή σε πανευρωπαϊκά προγράμματα προβολής του πολιτισμικού αποθέματος κάθε γλώσσας, βλ. Europeana) αναβάθμισαν την έξωθεν μαρτυρία της ελληνικής έρευνας και πολιτισμού. Η μαρτυρία αυτή πλέον ταλαντεύεται με δυσοίωνες προβλέψεις για την προβολή της ελληνικής ιστορίας, γλώσσας και πολιτισμού.
[youtubegallery][/youtubegallery] Στιγμές από το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Ως δημιουργική αντίδραση απέναντι στα παραπάνω προτάθηκαν τα εξής:

  • Συγκρότηση επιτροπής για την επικαιροποίηση των προτάσεων που έχουν συντονισμένα υποβάλλει οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες κατά το παρελθόν για τον εκσυχρονισμό των οργανωτικών δομών των βιβλιοθηκών, τη θεσμική θωράκισή τους εντός των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τη διαφάνεια στελέχωσης των θέσεων ευθύνης. Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάγκη για τη συστηματική απαίτηση έκδοσης των ΠΔ για την πλήρωση των θέσων ευθύνης και για την ένταξη των βιβλιοθηκών στα οργανογράμματα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ως αναπόσπαστο τμήμα τους.
  • Ενδυνάμωση της επικοινωνίας των βιβλιοθηκών με τις εξυπηρετούμενες κοινότητες (κοινωνικοί και επαγγελματικοί φορείς, κλπ). Παρουσιάστηκε πανελλήνια έρευνα για τις απόψεις των διευθυντών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ως προς την ανάγκη εξωστρεφών δράσεων, ως πολιτική διεύρυνσης της βάσης επιρροής και συμμαχιών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ενδεικτικά προτάθηκε η σύνδεση των μουσικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με τους μουσικούς δημιουργούς και λοιπούς φορείς μουσικής με στόχο την ενιαία και δομημένη παρουσίαση της σχετικής πληροφορίας.
  • Προβολή των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών ως βέλτιστες πρακτικές εντός και εκτός Πανεπιστημίου. Ανάγκη για συντεταγμένες προσπάθειες εξωτερίκευσης μέσω ενός στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ.
  • Θεσμοθέτηση της Ημέρας της Βιβλιοθήκης για την προβολή του έργου τους σε ευρύτερες ομάδες από αυτές που τυπικά καλούνται να εξυπηρετήσουν. Διεύρυνση της συνεργασίας με βιβλιοθήκες άλλου σκοπού για περαιτέρω διάδοση των επιτευγμάτων τους και για τις ευκαιρίες πληροφόρησης που υπάρχουν για τους πολίτες.
  • Συγκρότηση επιτροπής, υπό την αιγίδα του Σ.Ε.Α.Β., για τη έγκαιρη συλλογή πληροφόρησης της κοινότητας αναφορικά με τις τάσεις και προθέσεις των διαχειριστικών οργάνων.

Παράλληλα, οι ερευνητές και τα μέλη των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους επάνω σε θέματα αιχμής, όπως η διαχείριση των δεδομένων των βιβλιοθηκών, τα νέα βιβλιογραφικά παραδείγματα, μοντέλα και εργαλεία, τις πολυποίκιλες υπηρεσίες για την ισότιμη πρόσβαση όλων των εξυπηρετούμενων κοινοτήτων, τις νέες υποδομές και τεχνολογίες κοινής ωφέλειας και οικονομίας κλίμακας, κ.ά. Οι εργασίες του συνεδρίου επικύρωσαν τον τίτλο του και επιβεβαίωσαν ότι οι αξίες του παρελθόντος των ελληνικών βιβλιοθηκονόμων, με την αστείρευτη δύναμη και δημιουργική επιμονή τους, συνεχίζουν να αποτελούν οδηγούς για το μέλλον.

Leave a Reply