Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ετήσια αναφορά 2019

Γράφημα: Η Βιβλιοθήκη με αριθμους και στοιχεία

A. Ανάπτυξη συλλογών

1. Έντυπες συλλογές

Στο τέλος του 2019, ο κατάλογος της ΒΚΠ Νηρέας περιείχε 155.614 βιβλιογραφικές εγγραφές (τίτλοι τεκμηρίων), οι οποίες αντιστοιχούν σε 234.762 αντίτυπα. Οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται τόσο στις συλλογές της ΒΚΠ, όσο και των Τμηματικών Βιβλιοθηκών. Ο κατάλογος της ΒΚΠ είναι ελεύθερα προσβάσιμος στη διεύθυνση https://nereus.lis.upatras.gr.

Το 2019 προστέθηκαν στο σύστημα 5.913 τόμοι. Από προσκτήσεις του Ευδόξου, η συλλογή διευρύνθηκε κατά 825 τίτλους (931 τόμοι), καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα των τίτλων που έχουν δηλωθεί στο σύστημα από το διδακτικό προσωπικό, αφού στο τέλος του 2019 έγινε ενσωμάτωση και των τίτλων που αφορούν το πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος. Από μεμονωμένες δωρεές, η ΒΚΠ δέχθηκε 765 τόμους, μεταξύ των οποίων μία σημαντική δωρεά πολυτελών εκδόσεων από την κ. Άννα Μαρινάκη.

Παράλληλα, το 2019 η ΒΚΠ απέκτησε δύο πολύ σημαντικές συλλογές μέσω δωρεάς. Η Εφορεία της ΒΚΠ θεωρεί τις δωρεές πολύτιμο απόκτημα για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους ανθρώπους της τέχνης και εκτιμά ότι υποστηρίζουν σημαντικά το ερευνητικό/επιστημονικό δυναμικό του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δωρεά Γαλανάκη. Η συγγραφέας Ρέα Γαλανάκη δώρισε την προσωπική της βιβλιοθήκη. Οι 2.400 περίπου τόμοι, οι οποίοι καλύπτουν κυρίως τους τομείς της λογοτεχνίας και της ιστορίας, θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του διδακτικού έργου του Τμήματος Φιλολογίας και των συναφών Τμημάτων.

Δωρεά Πατίλη-Νικοπούλου. Ο Γιάννη Πατίλης και η Ηρώ Νικοπούλου δώρισαν ένα πολύ σημαντικό αριθμό τεκμηρίων. Στη δωρεά περιλαμβάνονται: (α) το προσωπικό αρχείο της Ηρώς Νικοπούλου και του Γιάννη Πατίλη, το αρχείο του λογοτεχνικού περιοδικού Πλανόδιον, καθώς και το συνδεδεμένο με αυτά προσωπικό αρχείο του ποιητή και θεατρικού κριτικού Νάσου Νικόπουλου και του αδελφού του, μέλους της Εθνικής Αντίστασης και ημερολογιογράφου των εθνικών πολεμικών περιπετειών, Παναγιώτη Νικόπουλου, τα οποία θα προστεθούν στις συλλογές του ΕΑΤΤ· (β) η συλλογή λογοτεχνικών περιοδικών του Γιάννη Πατίλη, η οποία περιέχει εκατοντάδες πλήρεις σειρές περιοδικών του 20ού αιώνα·  (γ) πάνω από 10.000 τόμοι από την προσωπική βιβλιοθήκη των δωρητών, φιλολογικού πρωτίστως ενδιαφέροντος·  (δ) έξι εικαστικά έργα της Ηρώς Νικοπούλου.

Τέλος, το 2019 έγινε μια σημαντική προσπάθεια αναδιοργάνωσης των συλλογών του πρώτου ορόφου και ειδικότερα του Πληροφοριακού Αναγνωστηρίου και των μεγαλόσχημων εκδόσεων. Όλες οι αλλαγές ολοκληρώθηκαν με στόχο την καλύτερη ανάκτηση του υλικού από τους χρήστες μέσα από την απλοποίηση της σήμανσης του υλικού αυτού.

2. Ηλεκτρονικές και ψηφιακές συλλογές

i. Βάσεις δεδομένων. Κατά το 2019, η ΒΚΠ διέθετε συνδρομή σε επτά βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (L’ Annee Philologique, EconLit, JHCD, MathSciNet, Philosopher’s Index, Web Dewey και Web of Science), στη βάση νομικής πληροφόρησης Νομοτέλεια, σε 80 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων του εκδοτικού οίκου Institute of Physics Publishing (τα οποία στο τέλος του 2019 ενσωματώθηκαν μόνιμα στις συλλογές της) και σε τρεις συλλογές περιοδικών αρχειακού περιεχομένου της πλατφόρμας JSTOR. Οι συνδρομές της ΒΚΠ βρίσκονται καταχωρισμένες στο ευρετήριο των ηλεκτρονικών πηγών.

ii. Νημερτής. Η συλλογή του Ιδρυματικού Αποθετηρίου “Νημερτής” επεκτάθηκε με την δημοσίευση 1.035 νέων πτυχιακών, διπλωματικών διατριβών και διδακτορικών διατριβών. Από αυτές οι 532 ήταν μεταπτυχιακές εργασίες, οι 139 διδακτορικές διατριβές και οι 364 προπτυχιακές. Η υποχρεωτική κατάθεση των προπτυχιακών ισχύει μόνο για ορισμένα Τμήματα.

iii. Ψηφιακές συλλογές. Η ΒΚΠ ενήργησε ώστε τα περιοδικά των ψηφιακών συλλογών Κοσμόπολις, Πλειάς και Δανιηλίς να ευρετηριάζονται στη λίστα Greek Digital Journal Archive (GDJA) – Αρχείο Ελληνικών Ψηφιοποιημένων Περιοδικών (ΑΕΨΠ), μια πηγή που επιμελείται η John Miller Burnam Classical Library του University of Cincinnati. Με αυτόν τον τρόπο, ο πλούτος των ψηφιακών συλλογών της ΒΚΠ κατέστη ευρύτερα γνωστός σε ερευνητές των Νεοελληνικών Σπουδών των ΗΠΑ.

Το 2019 αναβαθμίστηκε η ψηφιακή συλλογή Διογένεια, η οποία συλλέγει τεκμήρια μνήμης και  υψηλής ιστορικής σημασίας που σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Πάτρα, την Αχαΐα και την Ελλάδα. Η αναβάθμιση αυτή επιτρέπει, μέσω ενός νέου μηχανισμού προβολής (player), την ανάδειξη κι άλλων μορφών αρχείων, όπως είναι οι ηχογραφήσεις του Ιστορικού Αρχείου. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα αρχεία ήχου ομιλιών που δόθηκαν εξ αφορμής διαφόρων εκδηλώσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών (εορτασμών, αναγορευσεών, θεσμός του Πολιτικού Βήματος κλπ.), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ομιλίες των Γλαύκου Κληρίδη, Yasser Arafat, Βασίλη Λυσσαρίδη, Κώστα Αξελού, Σταύρου Ψυχάρη, Μίκη Θεοδωράκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη κ.ά. Τα αρχεία αυτά αποτελούν προϊόν ψηφιοποίησης των καταγραφών σε μαγνητικές ταινίες κοινού τύπου, μια πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης που υλοποιήθηκε δωρεάν από την εταιρεία Realiscape/Typorama. Οι πρωτότυπες κασέτες ανήκουν στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Πατρών και φυλάσσονται στην Αρχειοθήκη της ΒΚΠ.

3. Ανάπτυξη συλλογής μέσω ΣΕΑΒ

Κατά τη διάρκεια του 2019, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) προχώρησε στη σύναψη συμβάσεων για την τριετία 2019-2021 με τους παρακάτω εκδότες/παρόχους:

American Chemical Society
American Institute of Physics
American Physical Society (2019)
Association for Computing Machinery (2019)
Cambridge University Press
Elsevier
Emerald
IEEE
Institute of Physics
OVID
Oxford University Press
Project MUSE
Royal Society of Chemistry
Springer
Taylor & Francis
Wiley

Επίσης, υπέγραψε συμφωνίες συνδρομής στο περιοδικό Nature από το 2015 και μετά, συνδρομής στη βάση δεδομένων Thesaurus Linguae Graecae (TLG), συμμετοχής (membership) στην πρωτοβουλία Open Library of Humanities (OLH) και συνδρομής σε ORCID Premium και DataCite για την απόδοση μόνιμων αναγνωριστικών σε επίπεδο προσώπων και τεκμηρίων. Παράλληλα, συνήψε συμφωνία πρόσβασης στο διηνεκές στην αρχειακή συλλογή επιστημονικών περιοδικών Periodicals Archive Online της ProQuest, σε πηγές πληροφοριακού υλικού του εκδότη Brill και σε 25 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων του εκδότη John Benjamins.

Τέλος, ο Σύνδεσμος συνεργάστηκε με εκδότες για την ενίσχυση των υπηρεσιών πρόσβασης μέσω ιδρυματικού λογαριασμού (shibboleth) και το 2019 οι εκδότες/πάροχοι με τους οποίους συνεργάζεται πλέον είναι οι Elsevier (ScienceDirect), Elsevier (Scopus), Emerald (MCB), Springer – Nature, Project MUSE, Lippincott Williams & Wilkins, PsycARTICLES (APA), EBSCO Publishing, IEEE, JSTOR και Taylor & Francis.

Β. Διακίνηση υλικού

Το 2019 έγιναν συνολικά 22.343 δανεισμοί υλικού. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μια μικρή μείωση 2,47% σε σχέση με τους δανεισμούς του 2018. Από τους δανεισμούς του 2019, οι 16.014 πραγματοποιήθηκαν στη ΒΚΠ. Σ’ αυτόν τον αριθμό δεν περιλαμβάνονται οι 18.670 δανεισμοί μη πληροφοριακού υλικού (κλειδιών φοριαμών ασφαλείας, καλωδίων δικτύου κ.λπ.). Παράλληλα, έγιναν 8.448 ανανεώσεις δανεισμών, με τις 5.945 να έχουν πραγματοποιηθεί στη Β.Κ.Π.

Γ. Μέλη

Κατά το 2019 καταχωρίστηκαν στο πληροφοριακό σύστημα της Β.Κ.Π. 2.410 νέα μέλη, αριθμός ελαφρά αυξημένος (4,85%) σε σχέση με το 2019. O συνολικός αριθμός των μελών της Βιβλιοθήκης στο τέλος του 2019 ανήλθε στους 31.520.

Δ. Χρήση

1. Χρήση υποδομών

Στο σύνολό τους οι υποδομές φιλοξενίας εκδηλώσεων, δηλαδή η Αίθουσα Εκδηλώσεων και η Αίθουσα Εκπαίδευσης, χρησιμοποιήθηκαν 235 φορές.

Πιο συγκεκριμένα, η Αίθουσα Εκπαίδευσης φιλοξένησε σε σταθερή βάση τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας που προσφέρθηκαν σε φοιτητές Erasmus και ιδιώτες, καθώς και τα μαθήματα ελληνικού πολιτισμού του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών και τα μαθήματα αγγλικών του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών. Η Αίθουσα Εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκε άλλες 15 φορές, για συναντήσεις έργων και εκδηλώσεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, φιλοξενώντας περίπου 160 άτομα.

Παράλληλα, η Αίθουσα Εκδηλώσεων χρησιμοποιήθηκε 60 φορές φιλοξενώντας περίπου 1.600 άτομα. Πιο αναλυτικά, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις φοιτητικών συλλόγων, συναντήσεις και ενημερώσεις δράσεων και εργαστηρίων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, ημερίδες, συνέδρια, συναντήσεις έργων, σεμινάρια κ.ά., με πιο σταθερή τη φιλοξενία της σειράς διαλέξεων του Colloquium Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας.

Τέλος, η Β.Κ.Π. φιλοξένησε την Έκθεση Φωτογραφίας με τις 30 καλύτερες φωτογραφίες στιγμιότυπων της Πανεπιστημιούπολης που διοργανώθηκε από την ομάδα «Πράσινο Πανεπιστήμιο».

2. Χρήση συστημάτων

Έως το τέλος του 2019, 34.851 μοναδικοί χρήστες επισκέφθηκαν τον δικτυακό τόπο της ΒΚΠ. Οι επισκέπτες αυτοί κατέγραψαν 50.580 συνεδρίες με 95.249 προβολές ιστοσελίδων, σημειώνοντας παράλληλα αυξητική τάση στις επισκέψεις στον δικτυακό τόπο. Αντίστοιχα, το 2019 επισκέφθηκαν το Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής 123.690 μοναδικοί επισκέπτες, αύξηση της τάξης του 16.3%. Σημειώνεται πως οι 178.522 συνεδρίες που αντιστοιχούν σε αυτούς τους μοναδικούς επισκέπτες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις νέες υποβολές εργασιών που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου.

Σύμφωνα με τον μετρητή μεταφορτώσεων του συστήματος OJS, ο οποίος είναι συμβατός με το πρότυπο COUNTER, οι συνολικές μεταφορτώσεις αρχείων από τις ψηφιακές συλλογές  Κοσμόπολις, Πλειάς και Δανιηλίς ανήλθαν στις 5.001.088.

Η ανανεωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων Πασιθέη κατέγραψε 562.568 μεταφορτώσεις και προβολές άρθρων σε όλα της τα ηλεκτρονικά περιοδικά, σημειώνοντας σε σχέση με το 2018 αύξηση 6.27%.

Ε. Υπηρεσίες

1. Διαδανεισμός

Το 2019 η υπηρεσία διαδανεισμού δέχθηκε 459 αιτήματα χρηστών της από τα οποία ικανοποίησε τα 425. Τα αιτήματα ήταν αυξημένα κατά 29.66% σε σύγκριση με το 2018 και το ποσοστό ικανοποίησής τους ήταν 92.6%. Τα περισσότερα από τα αιτήματα αυτά ικανοποιήθηκαν από τις συλλογές των ελληνικών βιβλιοθηκών (72%), ένα μέρος από βιβλιοθήκες του εξωτερικού, ενώ ένα ακόμα μικρότερο μέρος καλύφθηκε –ύστερα από προ-διαδικαστικό έλεγχο– από τις συλλογές ηλεκτρονικών περιοδικών. Η πλειονότητα των αιτημάτων προς βιβλιοθήκες του εσωτερικού αφορούσε διαδανεισμούς βιβλίων, ενώ τα αιτήματα προς το εξωτερικό αφορούσαν τόσο διαδανεισμούς βιβλίων όσο και ηλεκτρονικών άρθρων. Τέλος, η υπηρεσία διαδανεισμού εξυπηρέτησε 40 αιτήματα άλλων βιβλιοθηκών, από τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν 7, όλα δε αφορούσαν άρθρα περιοδικών.

2. Ενημέρωση κοινού και εκπαίδευση χρηστών

Εκπρόσωπος της ΒΚΠ παρευρέθηκε στις τελετές υποδοχής πρωτοετών φοιτητών επτά Τμημάτων (Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών, ΗΜΤΥ, ΤΜΑΜ, Χημικών Μηχανικών, Φαρμακευτικής, Επιστήμης Υλικών, Βιολογίας). Επίσης, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων Φυσικής,  Φιλολογίας και Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν πέντε σεμινάρια χρήσης υπηρεσιών της βιβλιοθήκης σε προπτυχιακούς φοιτητές, στα οποία συμμετείχαν περίπου 180 άτομα και δύο σεμινάρια διαχείρισης βιβλιογραφίας για περίπου 60 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η ΒΚΠ υποδέχθηκε και ξενάγησε στους χώρους της περίπου 1.000 μαθητές σχολείων που επέλεξαν να την επισκεφθούν είτε αυτόνομα (επτά σχολεία με περίπου 300 μαθητές) είτε στο πλαίσιο της δράσης «Τα σχολεία πάνε Πανεπιστήμιο» (12 σχολεία με περίπου 650 μαθητές).

3. Έλεγχος πρωτοτυπίας περιεχομένου

Η ΒΚΠ συνέχισε τον συντονισμό της δράσης για τον έλεγχο πρωτοτυπίας μέσα από την παροχή του συστήματος TurnItIn. Μετά την αναβάθμιση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass, το σύστημα ελέγχου πρωτοτυπίας TurnItIn διασυνδέθηκε με το eClass του Πανεπιστημίου μας, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τη χρήση της εφαρμογής σε δύο Τμήματα (Φαρμακευτικής και Νοσηλευτικής). Η ιστοσελίδα υποστήριξης των χρηστών του συστήματος είναι https://library.upatras.gr/plagiarism.

Φωτογραφία απο τη δράση Braille It4. Just Braille It

Η ΒΚΠ συμμετείχε στην δράση Just Braille It και, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών και της δράσης EKO Upatras στην 6η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ 2019, προσκάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέλη του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης & Αναψυχής Νομού Αχαΐας να επισκεφτούν το περίπτερό του και να μετατρέψουν δωρεάν τους καταλόγους τους σε μορφή Braille. Στόχος αυτής της δράσης ήταν να εκσυγχρονιστεί το περιβάλλον διασκέδασης της πόλης μας, να ευαισθητοποιηθεί ο κλάδος για την ανάγκη ισότιμης πρόσβασης των τυφλών συμπολιτών μας και να εδραιωθούν οι συνθήκες για την πλήρη και ανεμπόδιστη κοινωνική τους ένταξη.

ΣΤ. Ανοικτή Πρόσβαση

i. BioMed Central. To 2019, μέσα από το πρόγραμμα συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών στην BioMed Central που συντονίζει η Βιβλιοθήκη και χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ, υποστηρίχθηκε οικονομικά η δημοσίευση τεσσάρων άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά του συγκεκριμένου εκδότη. Ο πλήρης κατάλογος των εργασιών που στηρίχθηκαν οικονομικά από το πρόγραμμα βρίσκεται σε ιστοσελίδα του Mendeley.

ii. MDPI. Η ΒΚΠ συμμετέχει στο πρόγραμμα του εκδοτικού οίκου MDPI, το οποίο παρέχει έκπτωση δέκα τοις εκατό στο τέλος δημοσίευσης των εργασιών που δημοσιεύονται στα περιοδικά του. Το 2019, 78 άρθρα με κύρια επαφή επικοινωνίας (corresponding author) συγγραφέα από το Πανεπιστήμιό μας επωφελήθηκαν από αυτή την έκπτωση.

iii. Υποστήριξη για την Ανοικτή Πρόσβαση. Η ΒΚΠ συνέχισε να υποστηρίζει τους ερευνητές με την έκδοση δύο νέων οδηγών που στόχο έχουν να ενημερώσουν, σύντομα και περιεκτικά, για τον τρόπο με τον οποίο οι συγγραφείς των επιστημονικών εργασιών μπορούν να διατηρούν τα δικαιώματα επανάχρησης των δικών τους εργασιών.

 • Ο πρώτος οδηγός εξηγεί γιατί και πώς μπορεί ένας συγγραφέας να διεκδικήσει περισσότερα δικαιώματα επανάχρησης από τον εκδότη κατά την υποβολή της εργασίας του. Δίνει παραδείγματα των εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιεί ένας ερευνητής για να είναι σίγουρος για την ανάρτηση των εργασιών του στο ιδρυματικό αποθετήριο Νημερτής. Στο Νημερτής κάθε ερευνητής μπορεί να αναρτά με ασφάλεια τις λεγόμενες μετα-δημοσιεύσεις (post-prints).
 • Ο δεύτερος οδηγός δίνει πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος ερευνητής να βρει μια έγκυρη μορφή του post-print του ώστε να το αναρτήσει νόμιμα στο “Νημερτής”. Εξηγεί πώς μέσα από τις πλατφόρμες υποβολής των εκδοτών οι συγγραφείς μπορούν να ανακτήσουν τα έγγραφα των εργασιών τους, σε περίπτωση βέβαια που δεν τα έχουν ήδη στο αρχείο τους.

iv. Πλατφόρμα Πασιθέη. Η Βιβλιοθήκη ολοκλήρωσε την αναβάθμιση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής δημοσίευσης επιστημονικών περιοδικών “Πασιθέη”, η οποία, μέσα από τον Χρυσό Δρόμο (Gold Road), εξυπηρετεί τις εκδοτικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας για δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης. H νέα διεύθυνση της είναι https://pasithee.library.upatras.gr και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης της πλατφόρμας είναι η απόδοση μόνιμων αναγνωριστικών (DOI) στα άρθρα της, τα οποία παρέχονται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Η Βιβλιοθήκη στηρίζει περαιτέρω τις εκδοτικές προσπάθειες των ερευνητών του Ιδρύματος αναλαμβάνοντας την υποβολή των περιοδικών για ευρετηρίαση σε μεγάλες και αναγνωρισμένης αξίας βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Ως αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας, το επιστημονικό περιοδικό Academia, την έκδοση του οποίου επιμελείται το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης, ευρετηριάζεται πλέον από το Directory of Open Access Journals. Είναι το δεύτερο περιοδικό της πλατφόρμας που ευρετηριάζεται στο DOAJ μετά το Review of Science, Mathematics and ICT Education. Εντός του 2018 στην Πασιθέη δημοσιεύθηκαν νέα τεύχη από τα παρακάτω επιστημονικά περιοδικά:

Η. Εκδηλώσεις

1. Παγκόσμιο Συνέδριο Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας

Από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, διοργανώθηκε το 7ο Διεθνές Συνέδριο Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας (ICTVC) από το Ινστιτούτο Μελέτης και Έρευνας της Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας με τη συνεργασία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου  Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Δύο σημαντικές ομιλίες κόσμησαν το άνοιγμα και το κλείσιμο του κυρίου μέρους του συνεδρίου: η πρώτη από τον Gerry Leonidas, Αναπληρωτή Καθηγητή Τυπογραφίας του Πανεπιστημίου Reading Αγγλίας και Πρόεδρο της Διεθνούς Τυπογραφικής Ένωσης (ATypI) και η δεύτερη από τον Neville Brody, σχεδιαστή παγκοσμίου φήμης και Καθηγητή Επικοινωνίας στο Royal College of Art της Αγγλίας. Και οι δύο ομιλίες έχουν αναρτηθεί στο YouTube.

Στο πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος διοργανώθηκε μία ειδική συνεδρία για την ιστορία της ελληνικής γραφιστικής και μία για τις νέες τεχνολογίες και τα υλικά εκτυπώσεων (π.χ. γραφένιο στις εκτυπώσεις). Παράλληλα, στη διάρκεια του διημέρου πριν το κυρίως συνέδριο (17 και 18 Ιουνίου) πραγματοποιήθηκε μία σειρά από ενδιαφέροντα εργαστήρια, πολλά εκ των οποίων έγιναν εντός της πόλης, ώστε να υπάρξει ένα δημιουργικό αποτύπωμα στον ιστό της Πάτρας και μια σύνδεση με τους παραγωγικούς φορείς της. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οκτώ διαφορετικά εργαστήρια για τα εξής θέματα: «UX and Rapid Prototyping», «Data Walking: μονοπάτια δεδομένων στην Πάτρα», «DIY μεταξοτυπία σε χαρτί και ύφασμα», «Τεχνικές βιβλιοδεσίας χωρίς κόλλα», «Σχεδιασμός δυναμικών λογοτύπων», δύο πειραματικά, πρωτότυπα εργαστήρια υψιτυπίας και «Βασικές αρχές διανοητικής ιδιοκτησίας για δημιουργούς οπτικής επικοινωνίας». Τέλος, στο πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώθηκαν τέσσερις εκθέσεις: «Graphic Design, Challenging the Perception» (στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο), «Death in Design» (στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΒΚΠ), «Βραχογραφίες της Νάξου: Οπτική ανάλυση και σύγχρονος σχεδιασμός» (στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο) και «Τυπογραφία: Παρελθόν, παρόν και μέλλον» (στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών).

2. IFLA2019 Library Visit

Δεκαέξι βιβλιοθηκονόμοι από διάφορες χώρες του κόσμου επισκέφθηκαν τη Βιβλιοθήκη μας την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019, στο πλαίσιο του προγράμματος Non Local Library Visits του 85ου Διεθνούς Συνεδρίου Βιβλιοθηκονομικών Ενώσεων IFLA2019. Κατά τη δίωρη επίσκεψη τους γνώρισαν τις συλλογές και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, καθώς επίσης και τοπικές γεύσεις της Αχαΐας. Οι βιβλιοθηκονόμοι προέρχονταν από διάφορες χώρες, όπως Ιαπωνία, Νησιά Φίτζι, Σαουδική Αραβία, Σουηδία, Σιγκαπούρη, Γερμανία, Νότιος Αφρική, Νεπάλ, Σλοβενία, Σλοβακία, Καζακστάν, Ισπανία και Φιλιππίνες. Παράλληλα, στο αναμνηστικό ημερολόγιο που μοιράστηκε στους πάνω από 3.500 συνέδρους από 140 χώρες του κόσμου, ανάμεσα σε άλλες σημαντικές ελληνικές βιβλιοθήκες, παρουσιάζεται και η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου μας. Η ΒΚΠ ευχαριστεί θερμά την Εθνική Επιτροπή για την συμπερίληψη της στο πρόγραμμα των επισκέψεων και για την προβολή της μέσω του συνεδρίου.

Θ. Προσωπικό

1. Κατάρτιση προσωπικού

 1. Συμμετοχή ενός ατόμου στο Erasmus Staff Week στο Gdansk University (Poland) από 18 έως 25 Μαϊου 2019.
 2. Συμμετοχή δύο ατόμων στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από 10 έως 11 Οκτωβρίου 2019 στο Ηράκλειο της Κρήτης.
 3. Συμμετοχή δύο ατόμων στο 85ο Διεθνές Συνέδριο Βιβλιοθηκονομικών Ενώσεων IFLA2019 στην Αθήνα.

2. Συμμετοχές σε συναντήσεις εργασίας

 1. Συμμετοχή ενός ατόμου σε συνάντηση εργασίας του πανευρωπαϊκού δικτύου Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης που έλαβε χώρα στη Φλωρεντία της Ιταλίας στις 2-3 Δεκεμβρίου 2019.
 2. Συμμετοχή ενός ατόμου στη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της πρωτοβουλίας SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) που έλαβε χώρα στο CERN στη Γενεύη της Ελβετίας στις 29-30 Οκτωβρίου 2019.

3. Εργασίες σε περιοδικά, συνέδρια και εκδηλώσεις

 1. Τσάκωνας Γ. (2019). «Οι πρωτοβουλίες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα». Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και Διά Βίου Μάθηση: ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τις δημόσιες βιβλιοθήκες». 15 Μαρτίου 2019, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
 2. Coombs, S., Peters, I., Wien, C. & Tsakonas, G. (2019). «The role of research libraries in the transition to Open Science: the case of scholarly metrics». 2019 EUA Workshop on Research Assessment in the Transition to Open Science: Research Assessment for Researcher Recruitment and Career Progression, 14 May 2019, Brussels, Belgium.
 3. Tsakonas G. (2019). «Citizen Science as an act of innovation: librarians, scientists and citizens claiming new knowledge structures». Focus on Open Science Chapter XIV: Rome, 9 May 2019.
 4. Tsakonas, G., Lenis, S. & Boudourides, M. (2019). «A bibliometric study on the literature of Open Science and Open Access. 48th Annual Conference of LIBER», 26-28 June 2019, Dublin, Ireland.
 5. Papachristopoulos, L. & Tsakonas, G. (2019). «More than a feeling: insights and information from a sentiment analysis study». 48th Annual Conference of LIBER, 26-28 June 2019, Dublin, Ireland. *Βραβείο καλύτερης αναρτημένης εργασίας (best poster award)
 6. Giannopoulou, A., Giannopoulou, G., Goudis, A. & Tsakonas, G. (2019). «Increasing library intelligence by harmonizing assessment tools». 13th International Conference on Performance Measurement in Libraries – Data and analytics: changing the information landscape, 23–25 July 2019, Aberystwyth, Wales.
 7. Sfakakis, M., Tsakonas, G., Zoutsou, K., Papachristopoulos, L. & Papatheodorou, C. (2019). «Between two worlds: harmonizing automated and manual term labeling». IFLA 2019 Knowledge Management Satellite Event – Artificial Intelligence and its Impact on Libraries, 22 August, 2019, Corfu, Greece.
 8. Giannopoulou, A., Giannopoulou, G., Goudis, A. & Tsakonas, G. (2019). «Satisfaction and emotions of library users in a Greek academic library». IFLA 2019 Statistics and Evaluation Satellite Event – More Than Numbers: Implementing New Assessment Methods for Libraries, 22-23 August 2019, Piraeus, Greece.
 9. Katsirikou, A., Rigakou, V. & Giannopoulou, A. (2019). «European Documentation Centres in Recent Financial Crisis: Good Practices and Lessons Learned». Session 185 – International Financial Institutions, Governments, and Austerity: Banks, Bailouts and Information on the Global Debt Crisis – Government Information and Official Publications. IFLA2019, August 25-30, 2019, Athens.
 10. Sfakakis, M., Papachristopoulos, L., Zoutsou, K., Tsakonas, G. & Papatheodorou, C. (2019). «Automated Subject Indexing of Domain Specific Collections using Word Embeddings and General Purpose Thesauri». 13th International Conference on Metadata and Semantics Research, Rome, Italy, 28-31 October 2019.
 11. Boudourides, M., Lenis, S. & Tsakonas, G. (2019). «An Assortativity Analysis of Co-Authorship Networks and Authors’ Swing among Various Types of Open Access of Sources of Publications on «Open Science» from 1999 to 2018″. 4th European Conference on Social Networks, September 9-11, 2019, Zurich, Switzerland.
 12. Manola, N., Ntaountaki, M., Ollandezou, L., Papadopoulou, E. & Tsakonas, G. (2019). «Open Science in Greece: synergies and actions enabling the national transition». Open Science Fair, 16-18 September 2019, Porto, Portugal.
 13. Τσάκωνας, Γ. (2019). «Μετρικές ερευνητικής παραγωγής και απήχησης: ένας καταλύτης εξελίξεων για την Ανοικτή Πρόσβαση και Ανοικτή Επιστήμη». Ανοικτή Επιστήμη: από τη θεωρία στην πρακτική – Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης, 24 Οκτωβρίου 2019, Λευκωσία, Κύπρος.
 14. Tsakonas, G. (2019). Yannis Tzitzikas and Yannis Marketakis: Cinderella’s Stick – A Fairy Tale for Digital Preservation. LIBER Quarterly, 29(1), pp.1–3.
 15. Papachristopoulos, L., Tsakonas, G., Boudourides, M., Sfakakis, M., Kleidis, N., Lenis, S. & Papatheodorou, C. (2019). Discovering the Structure and Impact of the Digital Library Evaluation Domain. International Journal of Digital Libraries 20 (2), 125–141.
 16. Giannopoulou, A., Giannopoulou, G., Goudis, A., & Tsakonas, G. (2019). Increasing library intelligence by harmonizing assessment tools. LIBER Quarterly, 29(1), 1–11.
Έντυπη μορφή: Μπορείτε να βρείτε την ετήσια αναφορά μας σε έντυπη μορφή αναρτημένη στο ιδρυματικό αποθετήριο “Νημερτής” στη διεύθυνση http://hdl.handle.net/10889/13466.

Τα εικονίδια στο infographic προέρχονται από το Freepik του www.flaticon.com.