Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης συμμετέχει στο σύστημα Εύδοξος ως σημείο επιστροφής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων που κατά λάθος παρέλαβαν οι φοιτητές από οποιοδήποτε σημείο αρχικής παραλαβής. Οι φοιτητές μπορούν να επιστρέφουν τα βιβλία στο κτίριο της Βιβλιοθηκης και να συμπληρώνουν μια φόρμα επιστροφής βιβλίων, ώστε να γίνεται η σχετική πράξη διόρθωσης στο σύστημα του Ευδόξου και να είναι σε θέση να επιλέξουν νέα συγγράμματα. Για την επιστροφή μπορείτε να επισκέπτεστε το γραφείο δανεισμού στον πρώτο όροφο της Βιβλιοθήκης από τις 8 πμ ως τις 6 μμ.

Τα επιστρεφόμενα ακαδημαϊκά συγγράμματα ενσωματώνονται σταδιακά στη συλλογή της Βιβλιοθήκης ως μέρος της κανονικής συλλογής, της λεγόμενης Βασικής. Παράλληλα, η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπα ακαδημαϊκών συγγραμμάτων για επί πτυχίω φοιτητές που δεν έχουν δικαίωμα να τα παραλάβουν. Τα αντίτυπα αυτά ανήκουν στην κατηγορία υλικού Εύδοξος, η οποία διαθέτει ειδικούς κανόνες δανεισμού. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα βιβλία αυτά στον κατάλογο με τη μπλε σήμανση, ενώ ο κανόνας δανεισμού τους βρίσκεται διαθέσιμος στη σχετική ιστοσελίδα.