Λογότυπο ΕυδόξουΗ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης συμμετέχει στο σύστημα “Εύδοξος” ως σημείο διανομής και σημείο επιστροφής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων που κατά λάθος παρέλαβαν οι φοιτητές από οποιοδήποτε σημείο αρχικής παραλαβής.

Διανομή συγγραμμάτων

Η διανομή συγγραμμάτων γίνεται την αντίστοιχη περίοδο κάθε εξαμήνου, όπως αυτή ανακοινώνεται από την υπηρεσία “Εύδοξος” και ισχύει για τα λοιπά σημεία (π.χ. βιβλιοπωλεία). Για την παραλαβή οι φοιτήτριες/ές θα πρέπει να προσέρχονται καθημερινά από 9,00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. και να συνεννοούνται σχετικά με το προσωπικό για την κάλυψη του αιτήματός τους, τόσο για τον αριθμό των συγγραμμάτων όσο και για τον ακριβή χρόνο παραλαβής τους. Οι φοιτήτριες/ές θα πρέπει να έχουν διαθέσιμα τον κωδικό (PIN) της διανομής καθώς επίσης και την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (πάσο). Η διανομή γίνεται από τα εξής σημεία:

  • Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Ρίο
  • Παράρτημα Κουκούλι
  • Παράρτημα Μεσολόγγι

Σημειώνεται ότι η Βιβλιοθήκη δεν διανέμει βιβλία εκδοτικών οίκων/αυτοεκδοτών, αλλά βιβλία που έχουν επιστραφεί από τους φοιτητές ως παρατύπως ληφθέντα. Παρακαλούνται οι εκδοτικοί οίκοι/αυτοεκδότες να μην αποστέλλουν βιβλία για διανομή,

Επιστροφή συγγραμμάτων

Οι φοιτήτριες/ές μπορούν να επιστρέφουν τα βιβλία στα κτίρια της Βιβλιοθήκης, στα γραφεία υποδοχής, ώστε να γίνεται η σχετική πράξη διόρθωσης στο σύστημα “Εύδοξος” και να είναι σε θέση να επιλέξουν νέα συγγράμματα. Για την επιστροφή μπορείτε να επισκέπτεστε την Κεντρική στο Ρίο και τα Παραρτήματα σε Αγρίνιο, Κουκούλι Πάτρας, Μεσολόγγι και Αίγιο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Απαιτείται η προσκόμιση του αντιτύπου του βιβλίου και η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο).

Τα επιστρεφόμενα ακαδημαϊκά συγγράμματα ενσωματώνονται σταδιακά στη συλλογή της Βιβλιοθήκης ως μέρος της κανονικής συλλογής, της λεγόμενης Βασικής, ή επαναδιατίθενται σε δικαιούχους φοιτητές.

Δανεισμός συγγραμμάτων

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπα ακαδημαϊκών συγγραμμάτων για επί πτυχίω φοιτήτριες/ές που δεν έχουν δικαίωμα να τα παραλάβουν από τα τακτικά σημεία διανομής. Τα αντίτυπα αυτά ανήκουν στην κατηγορία υλικού “Εύδοξος,” η οποία διαθέτει ειδικούς κανόνες δανεισμού. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα βιβλία αυτά στον κατάλογο με τη μπλε σήμανση, ενώ ο κανόνας δανεισμού τους βρίσκεται διαθέσιμος στη σχετική ιστοσελίδα.