Η ΒΚΠ είναι ένας δραστήριος φορέας στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή έργα που στόχο έχουν να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, να διευρύνουν τους ορίζοντες αντίληψης της σύγχρονης εποχής και να μεταγγίσουν τις βέλτιστες πρακτικές στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Προβεβλημένα έργα

Λογότυπο Κοινωνικής ΜέριμναςΚοινωνική Μέριμνα
Το πρόγραμμα για την κοινωνική μέριμνα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών.
CeOS_SE
Η ΒΚΠ διερευνά την ανάπτυξη υπηρεσιών βιβλιοθηκών για την Επιστήμη των Πολιτών.
Λογότυπο δράσης Συνταγογράφηση βιβλιοθηκώνΣυνταγογράφηση βιβλιοθηκών
Η ΒΚΠ αναπτύσσει υπηρεσίες για την ψυχική υγεία και ευημερία της κοινότητας.
Λογότυπο του έργου PATTERN
PATTERN
Η ΒΚΠ εκπροσωπεί τον ΣΕΑΒ στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων για την Ανοικτή & Υπεύθυνη Έρευνα.

Αρχείο έργων