Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στοιχεία από τον ετήσιο απολογισμό του 2016, καθώς και τις προηγούμενες εκδόσεις του, στη σχετική συλλογή στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Νημερτής».
Στον απολογισμό της ΒΚΠ που συντάσσεται και εκδίδεται κάθε χρόνο μπορεί να εντοπίσει κανείς στατιστικά στοιχεία που αφορούν συνολικά τη ΒΚΠ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής για το 2016:

 • Ο κατάλογος της ΒΚΠ «Νηρέας» στο τέλος του 2016 περιείχε 128.017 βιβλιογραφικές εγγραφές (τίτλοι τεκμηρίων), οι οποίες αντιστοιχούν σε 210.223 αντίτυπα. Οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται τόσο στις συλλογές της ΒΚΠ, όσο και των Τμηματικών Βιβλιοθηκών.
 • Προστέθηκαν στη συλλογή της ΒΚΠ συνολικά 2.525 εγγραφές βιβλίων. Από αυτά, 1.947 αντίτυπα προήλθαν από προσθήκες του προγράμματος «Εύδοξος».
 • Έως το τέλος του 2016, 4.040 μοναδικοί χρήστες επισκέφθηκαν τον δικτυακό τόπο της ΒΚΠ και οι προβολές ιστοσελίδων του ήταν 224.968 (αύξηση 47,4%).
 • Από το τέλος Ιανουαρίου και έως το τέλος Δεκεμβρίου 2016 επισκέφθηκαν το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Νημερτής» 91.482 μοναδικοί επισκέπτες και έγιναν 445.592 προβολές σελίδων.
 • Το δεύτερο μισό του 2016 έγιναν συνολικά 25.334 δανεισμοί υλικού, που υποδηλώνει μια αύξηση της τάξεως του 10.1%.
 • Κατά το 2016 καταχωρήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα της ΒΚΠ 2.175 νέα μέλη. O συνολικός αριθμός των μελών της Βιβλιοθήκης στο τέλος του 2016 ανήλθε στα 29.156 (αύξηση 9%).
 • Ο συνολικός αριθμός επισκεπτών στο κτίριο της ΒΚΠ κατά το έτος 2016 ήταν 171.040 (βλ. γράφημα ανά μήνα), κάτι που σηματοδοτεί αύξηση 48% σε σχέση με το 2016.

Έρευνες χρηστών

Στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας και των διαδικασιών αποτίμησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΒΚΠ στους χρήστες της και την ακαδημαϊκή κοινότητα, η ΒΚΠ έχει θεσμοθετήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιοδικών έρευνων χρηστών για την καταγραφή και υπολογισμό διαφόρων χρήσιμων στατιστικών στοιχείων και δεικτών που αφορούν:

 • την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • τη διείσδυση της ΒΚΠ στον πληθυσμό του Πανεπιστημίου Πατρών
 • τη σημασία και την επίδραση των υπηρεσιών της ΒΚΠ στο έργο των χρηστών
 • τη χρήση των υπηρεσιών
 • τις προσδοκίες των χρηστών

Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί οι παρακάτω έρευνες χρηστών: