Η ΒΚΠ είναι ένας δραστήριος φορέας στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή έργα που στόχο έχουν να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, να διευρύνουν τους ορίζοντες αντίληψης της σύγχρονης εποχής και να μεταγγίσουν τις βέλτιστες πρακτικές στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Προβεβλημένα έργα

EKO
Το πρόγραμμα για την κοινωνική μέριμνα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών
Europeana Cloud
Η ΒΚΠ συμμετείχε στο Europeana Cloud παρέχοντας περιεχόμενο από τις συλλογές «Πλειάς» και «Πασιθέη».
Ανοικτά Μαθήματα
Η ΒΚΠ ήταν η Μονάδα Υλοποίησης που συντόνιζε την εκτέλεση του ιδρυματικού αυτού έργου.
ΣΕΛΙΔΑ
Η ΒΚΠ υλοποίησε πιλοτικά τα αποτελέσματα του έργου και κάλυψε με RFID tags τις συλλογές της.

Αρχείο έργων