Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στοιχεία από τον ετήσιο απολογισμό του 2017, καθώς και τις προηγούμενες εκδόσεις του, στη σχετική συλλογή στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Νημερτής».
Στον απολογισμό της ΒΚΠ που συντάσσεται και εκδίδεται κάθε χρόνο μπορεί να εντοπίσει κανείς στατιστικά στοιχεία που αφορούν συνολικά τη ΒΚΠ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής για το 2017:

 • Ο κατάλογος της ΒΚΠ «Νηρέας» στο τέλος του 2017 περιείχε 144.948 βιβλιογραφικές εγγραφές (τίτλοι τεκμηρίων), οι οποίες αντιστοιχούν σε 218.492 αντίτυπα. Οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται τόσο στις συλλογές της ΒΚΠ, όσο και των Τμηματικών Βιβλιοθηκών.
 • Tο 2017 προστέθηκαν στον κατάλογο της ΒΚΠ συνολικά 2.525 εγγραφές βιβλίων. Επίσης, έγινε προμήθεια 2.551 αντιτύπων μέσω του προγράμματος «Εύδοξος».
 • Το 2017 η Βιβλιοθήκη είχε πρόσβαση σε εννέα ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.
 • Μέσα στο 2017 κατατέθηκαν 936 νέες εργασίες στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Νημερτής», από τις οποίες οι 178 ήταν προπτυχιακές και η κατάθεση των οποίων δεν είναι υποχρεωτική.
 • Έγιναν 25.958 δανεισμοί υλικού. Ο αριθμός αυτός είναι ο υψηλότερος από το 2005 και σ’ αυτόν δεν προστίθενται οι 22.222 δανεισμοί μη πληροφοριακού υλικού, όπως κλειδιά φωριαμών ασφαλείας. Παράλληλα έγιναν 9.376 ανανεώσεις δανεισμών.
 • To 2017 επισκέφθηκαν τον δικτυακό τόπο της ΒΚΠ 2.791 μοναδικοί χρήστες (μείωση 30,9%) και οι προβολές ιστοσελίδων του ήταν 191.411 (μείωση 14,9%).
 • Οι αίθουσες Εκπαίδευσης και Διαλέξεων της ΒΚΠ χρησιμοποιήθηκαν 252 φορές, αριθμός που σηματοδοτεί μια αύξηση 21% από το 2017.
 • Στη ΒΚΠ ξεναγήθηκαν 783 παιδιά από σχολεία της ευρύτερης περιφέρειας (16 ξεναγήσεις).
 • Κατά το 2017 καταχωρήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα της ΒΚΠ 3.020 νέα μέλη. O συνολικός αριθμός των μελών της Βιβλιοθήκης στο τέλος του 2017 ανήλθε στα 30.642.
 • Λόγω βλάβης των αυτόματων μετρητών των πυλών εισόδου δεν ήταν δυνατή η αξιόπιστη αναφορά δεικτών επισκεπτών. Από άλλες πηγές και από εκτιμήσεις του προσωπικού κρίνεται ότι οι επισκέπτες κυμάνθηκαν σε παρόμοιο αριθμό με το 2016. Ενδείξεις από άλλες πηγές πιστοποιούν μια παραμονή μέσης διάρκειας 2.5 ωρών.

Έρευνες χρηστών

Στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας και των διαδικασιών αποτίμησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΒΚΠ στους χρήστες της και την ακαδημαϊκή κοινότητα, η ΒΚΠ έχει θεσμοθετήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιοδικών έρευνων χρηστών για την καταγραφή και υπολογισμό διαφόρων χρήσιμων στατιστικών στοιχείων και δεικτών που αφορούν:

 • την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • τη διείσδυση της ΒΚΠ στον πληθυσμό του Πανεπιστημίου Πατρών
 • τη σημασία και την επίδραση των υπηρεσιών της ΒΚΠ στο έργο των χρηστών
 • τη χρήση των υπηρεσιών
 • τις προσδοκίες των χρηστών

Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί οι παρακάτω έρευνες χρηστών: