Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Λειτουργία σε συνθήκες κορωνοϊού

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, ως χώρος συνάθροισης ατόμων, λειτουργεί με περιορισμένο εύρος υπηρεσιών. Συγκεκριμένα εξυπηρετείται η μελέτη στα αναγνωστήρια, η κυκλοφορία υλικού (δανεισμός και επιστροφές) και άλλες υπηρεσίες με τις απαραίτητες τροποποιήσεις για την προστασία της δημόσιας και ατομικής υγείας. Δεν επιτρέπεται η χρήση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και του υπολογιστικού κέντρου. Η τροποποιημένη εξυπηρέτηση του κοινού αφορά τις μονάδες πληροφόρησης σε, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αίγιο, ενώ δεν ισχύει αναφορικά με τη μελέτη αναγνωστηρίου στο Αγρίνιο που για λόγους περιορισμένου αριθμού θέσεων δεν είναι εφικτή.

Σε αυτή την πρώτη φάση επαναλειτουργίας της ΒΚΠ τα μέτρα θα αξιολογούνται σε εβδομαδιαία βάση και ενδέχεται να υπάρχουν τροποποιήσεις (π.χ. στο ωράριο, στον αριθμό των θέσεων, κλπ), οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα ανακοινώνονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Προς το παρόν το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού είναι 8.30 π.μ. – 17.00 μ.μ.

Επιτόπιες υπηρεσίες

Αναγνωστήρια

Επιτρέπεται η μελέτη στους χώρους της Βιβλιοθήκης, λαμβάνοντας όμως τις μέγιστες δυνατές προφυλάξεις. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο COVID-19 του Πανεπιστημίου Πατρών, οι χρήστες των αναγνωστηρίων για να εισέλθουν στους χώρους της ΒΚΠ θα πρέπει να βεβαιώνουν στο αρμόδιο προσωπικό με τα κατάλληλα πιστοποιητικά και έγγραφα ταυτοπροσωπίας ότι:

  1. έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή
  2. έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή
  3. έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή
  4. έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής, FFP2 ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Στην είσοδο των χώρων διατίθεται αντισηπτικό διάλυμα για τους χρήστες.

Συστήνουμε στους χρήστες να μην συνωστίζονται σε σταθμούς αναζήτησης του καταλόγου ή να τηρούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες αποστάσεις στα τραπέζια μελέτης. Επίσης, η χρήση των ανελκυστήρων γίνεται αποκλειστικά από ΑμεΑ ή ηλικιωμένους με κινητικά προβλήματα. Οι λοιπές μετακινήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω των κλιμακοστασίων.

Κυκλοφορία υλικού (δανεισμός/επιστροφές/επιστροφές Ευδόξου)

Η κυκλοφορία υλικού, δηλαδή οι δανεισμοί, οι επιστροφές και οι επιστροφές Ευδόξου γίνονται κανονικά στο κτίριο της ΒΚΠ.

Βεβαιώσεις

Οι βεβαιώσεις για τη λήψη πτυχίου δίνονται υπηρεσιακά. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να προσέρχεστε ή να επικοινωνείτε γι’ αυτό το θέμα με τη Βιβλιοθήκη, καθώς, εφόσον έχετε αιτηθεί ορκωμοσίας, η ΒΚΠ και η Γραμματεία του Τμήματός σας θα ακολουθήσουν τις εσωτερικές διαδικασίες. Αν προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα, η Βιβλιοθήκη θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Διαδανεισμός

Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις διαδανεισμού, αλλά για την παραλαβή του υλικού θα πρέπει να έχει υπάρξει πρώτα ενημέρωση από το προσωπικό μας για τον ακριβή χρόνο. Σημειώνεται πως λόγω του κορωνοϊού ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην διακίνηση του υλικού.

Κατάθεση εργασιών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής

Η κατάθεση της εργασίας σας γίνεται ηλεκτρονικά στο ιδρυματικό αποθετήριο “Νημερτής”. Μετά την ηλεκτρονική κατάθεση, το αρμόδιο προσωπικό της ΒΚΠ θα ελέγξει τα στοιχεία υποβολής και θα αποστείλει τον αριθμό πρωτοκόλλου MONO στον λογαριασμό (e-mail) με τον οποίο έγινε η υποβολή. Εάν συνδεθείτε μέσω Κεντρικής Υπηρεσίας Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης θα πρέπει να ελέγξετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Επικοινωνήστε με τη ΒΚΠ ΜΟΝΟ αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα ή αν δεν λάβετε τον αριθμό εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Εάν η υποβολή κριθεί ότι χρήζει διορθώσεων, θα σας επιστραφεί με την ανάλογη αιτιολόγηση.

Η επικοινωνία γίνεται μέσω του nemertes[at]upatras.gr.

Για τα Τμήματα του Αγρινίου οι καταθέτες αποστέλλουν στην κ. Αθανασία Βέλλιου (avelliu[at]upatras.gr) και στον κ. Βασίλειο Κολιώνη (vkolioni[at]upatras.gr) το αποδεικτικό κατάθεσης που παραλαμβάνουν από το σύστημα, ώστε να πάρουν την σχετική επιβεβαίωση. Λόγω κορωνοϊού δεν δίνεται πλέον βεβαίωση κατάθεσης. Υποψήφιοι διδάκτορες που οφείλουν να καταθέσουν τη διατριβή τους σε έντυπη μορφή μπορούν να αφήνουν το έντυπο στο γκισέ του δανεισμού καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας.

Εκπαίδευση χρηστών/Γνωριμία με τη ΒΚΠ

Η ΒΚΠ οργανώνει τον Οκτώβριο ψηφιακές εκδηλώσεις υποδοχής πρωτοετών φοιτητών στις οποίες θα παρουσιαστεί -σύντομα και περιεκτικά- ο τρόπος λειτουργίας της. Αναλυτική πληροφόρηση και φόρμα εγγραφής μπορεί να βρεθεί στην σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα, το προσωπικό της ΒΚΠ συμμετέχει στις ενημερώσεις πρωτοετών φοιτητών που διοργανώνουν με οποιονδήποτε τρόπο τα Τμήματα.

Εκδηλώσεις

Δεν γίνονται ακόμη κρατήσεις χώρων για εκδηλώσεις (σεμινάρια, παρουσιάσεις, κλπ).

Εξ αποστάσεως υπηρεσίες

Όπως και κατά την περίοδο πλήρους αναστολής της λειτουργίας για το κοινό οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες παραμένουν ενεργές. Συνοπτικά:

Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου

Το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών μπορεί να χρησιμοποιεί τους πληροφοριακούς πόρους που βρίσκονται στην σχετική ιστοσελίδα για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού του έργου, ειδικά σε περιόδους όπου η διδασκαλία γίνεται εξ αποστάσεως. Οι πηγές είναι κατηγοριοποιημένες, όμως παράλληλα για κάθε μια υπάρχει ετικέτα που δηλώνει πως μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση.

Χρήση ηλεκτρονικών πηγών

Η απομακρυσμένη πρόσβαση χρήση ηλεκτρονικών πηγών γίνεται με τη χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού, όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα Πρόσβαση 24/7. Ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος είναι μέσω VPN, με προτιμότερο λογισμικό το FortiClient VPN. Όμως, εάν παρατηρείτε αδυναμία εξυπηρέτησης λόγω φόρτου του μηχανισμού εξουσιοδότησης, τότε σε ορισμένους εκδότες (αναφέρονται ποιοι στην ιστοσελίδα) μπορείτε να μπαίνετε με τη χρήση των συνθηματικών σας από τις επιλογές που παρέχουν Institutional Login.

Για την απομακρυσμένη χρήση της βάσης δεδομένων ICAP DataPrisma μπορείτε να συμβουλευτείτε την σχετική ανακοίνωση.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τις ηλεκτρονικές πηγές μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο προσωπικό (κα Μαρία Φραντζή, maria (at) lis.upatras.gr).

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΒΚΠ μέσω της σχετικής φόρμας ή του τηλεφώνου 2610969621.


Προηγούμενες ανακοινώσεις για την λειτουργία σε καθεστώς COVID-19 μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες “Αναστολή λειτουργίας της ΒΚΠ στο πλαίσιο μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19” και “Τροποποιημένη λειτουργία Βιβλιοθήκης λόγω κορωνοϊού”.