Υποστήριξη

Η Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών είναι υπεύθυνη για θέματα ενημέρωσης και υποστήριξης της κοινότητας σε διάφορες πληροφοριακές της ανάγκες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κυριότερες:

Ηλεκτρονικές Πηγές

Για θέματα συνδρομών σε ηλεκτρονικές πηγές, είτε του Πανεπιστημίου Πατρών, είτε του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μονάδα και την κυρία Μαρία Φραντζή (2610 969624). Για διάφορες βάσεις δεδομένων υπάρχουν οδηγοί χρήσης σε εκτυπώσιμη μορφή, όπως για τις βάσεις L’ Annee Philologique και MathSciNet.

Εκπαιδευτικό υλικό

Το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών μπορεί να χρησιμοποιεί διάφορους πληροφοριακούς πόρους για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού του έργου, ειδικά σε περιόδους όπου η διδασκαλία γίνεται εξ αποστάσεως.

Ανοικτή Πρόσβαση: Δημοσίευση Άρθρων, Ηλεκτρονική Εκδοτική και Ψηφιακές Συλλογές

Πλήρης ενημέρωση για την υποστήριξη της Βιβλιοθήκης στην Ανοικτή Πρόσβαση μπορεί να βρεθεί στη σχετική ιστοσελίδα που έχει ετοιμάσει η Μονάδα. Μπορείτε όμως να  πληροφορηθείτε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα στήριξης της Ανοικτής Πρόσβασης και για την ηλεκτρονική εκδοτική μέσω της πλατφόρμας “Πασιθέης” από την κύρια Αγγελική Γιαννοπούλου (2610 969615). Για εισαγωγικά θέματα της Ανοικτής Επιστήμης (Open Science) υπάρχει  διαθέσιμο το φυλλάδιο του OS3 (Open Scholarship Summer Seminar).

Αντιστοίχως η Μονάδα έχει ετοιμάσει την ιστοσελίδα για τις ψηφιακές συλλογές, η οποία πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους για τη φυσιογνωμία τους, το μεγεθός τους. Αρμόδιος για θέματα υποστήριξης για τις ψηφιακές συλλογές είναι ο κύριος Γιάννης Τσάκωνας (2610 969610).

Kατάθεση εργασιών σε ιδρυματικά αποθετήρια “Νημερτής” και “Αθηνά”

Οι φοιτητές και ερευνητές που ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις εργασίες τους στο Ιδρυματικό Αποθετήριο “Νημερτής”, το οποίο πλέον εξυπηρετεί και τα Τμήματα του πΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος μπορούν να συμβουλεύονται τη σχετική ιστοσελίδα. Αρμόδια για θέματα κατάθεσης και επιμέλειας εγγραφών στη “Νημερτή” για το Ρίο είναι η κυρία Δέσποινα Γκόγκου (2610 969630, nemertes [at] upatras.gr), ενώ για τα Τμήματα του πΤΕΙ είναι η κυρία Δήμητρα Ταλιαδούρου (2610 962823, librarypat [at] upatras.gr).

Υποστήριξη ΑΜΕΑ

Για θέματα υποστήριξης εντυποανάπηρων φοιτητών και ΑΜΕΑ εν γένει, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Δώρα Λοτσάρη (2610 969628). Παράλληλα μπορείτε να πληροφορείστε για τις σχετικές υπηρεσίες από τη σχετική ιστοσελίδα.

Υποστήριξη για το TurnItIn

Στα Μέλη ΔΕΠ παρέχεται υποστήριξη σε θέματα χρήσης του λογισμικού αποτροπής φαινομένων λογοκλοπής TurnItIn. Η Βιβλιοθήκη έχει συντάξει αναλυτικό οδηγό χρήσης, ο οποίος βρίσκεται στην σχετική ιστοσελίδα, αλλά και σε εκτυπώσιμη μορφή. Για περαιτέρω απορίες και παρατηρήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Αγγελική Γιαννοπούλου.

Εκπαίδευση

Η ΒΚΠ έχοντας έγκαιρα διαγνώσει τη σημασία και την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών, έχει αναπτύξει ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης και υποστήριξης των χρηστών της με βασικούς στόχους:

  • την ενημέρωση των χρηστών γύρω από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις δυνατότητές τους
  • την εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση και αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, και
  • την υποστήριξη των χρηστών στην αντιμετώπιση τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης υλοποιείται από τη Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών και αναβαθμίζεται συνεχώς ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες και υλικό:

Ξεναγήσεις

Απευθύνονται κυρίως σε ομάδες φοιτητών και γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως με τα Τμήματα στους χώρους της Βιβλιοθήκης. Οι ξεναγήσεις μπορεί να είναι γενικής φύσεως (συλλογές ΒΚΠ, κτίριο) ή να επικεντρώνονται σε γνωστικά αντικείμενα ενός Τμήματος. Παράλληλα με την ξενάγηση υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης των υπηρεσιών που προσφέρει η ΒΚΠ και του τρόπου λειτουργίας της.

Πληροφορίες: Δώρα Λοτσάρη, 2610 969628, dlotsari@upatras.gr

Σεμινάρια βιβλιογραφικής έρευνας

Σκοπός των σεμιναρίων είναι να προσφέρουν τη δυνατότητα στους χρήστες, που παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή βρίσκονται στα πρώτα στάδια της διδακτορικής τους διατριβής, να κάνουν σωστή αναζήτηση, χρήση και εκμετάλλευση του βιβλιογραφικού υλικού για την καλύτερη, πιο ολοκληρωμένη και ταχύτερη επίτευξη του σκοπού τους. Παράλληλα, με το πρόγραμμα αυτό, η ΒΚΠ έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τους συμμετέχοντες για το σχετικό υλικό που διαθέτει (βιβλία, περιοδικά, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά κλπ) και πώς αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί (χρήση OPAC, πλοήγηση στις ιστοσελίδες της ΒΚΠ και χρήση των δικτυακών υπηρεσιών, χρήση των βάσεων δεδομένων κλπ.). Τα σεμινάρια γίνονται κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής του/των ενδιαφερομένου/ων στο αρμόδιο προσωπικό της Μονάδας Υποστήριξης Χρηστών. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε φοιτητές μεταπτυχιακών Τμημάτων ή σε υποψήφιους διδάκτορες και έχουν μέση διάρκεια μία (1) ώρα. Τα ίδια σεμινάρια διευρυμένα σε περιεχόμενο και χρονική διάρκεια μπορεί να υλοποιηθούν κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε συνεννόηση με τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων.

Πληροφορίες: Αγγελική Γιαννοπούλου, 2610 969615, agianop@upatras.gr.

Σεμινάρια βιβλιογραφικής διαχείρισης

Το Mendeley είναι ένα διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών που σας επιτρέπει να δημιουργείτε, να διαχειρίζεστε και να εισάγετε στα κείμενα και τις εργασίες σας βιβλιογραφικές αναφορές. Επίσης σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε εγγραφές από τις διάφορες βάσεις δεδομένων της ΒΚΠ και να τις εισάγετε σε μια προσωπική βάση βιβλιογραφικών εγγραφών.

Πληροφορίες: Γιάννης Τσάκωνας, 2610 962844, gtsak@upatras.gr

Προηγούμενα προγράμματα

Μπορείτε να ενημερωθείτε για προηγούμενα προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών και πληροφοριακής παιδείας στη σχετική ιστοσελίδα.